Verspreiding van het Boeddhisme

 

 

 

Scannen0001²

Het Theravada Boeddhisme

 

 

 

Scannen0002

Het Mahayana Boeddhisme

 

 

 


Essentiële leer van het Boeddhisme

 

 

 

De 4 edele waarheden

 

- De waarheid van het lijden

 

Het lijden (dukkha) is de onvrede omdat de dingen niet gaan zoals je graag zou willen.

 

- De waarheid van de oorzaak van het lijden

De echte oorzaak van het lijden ligt altijd in ons, in onze houding tegenover de dingen die zich voordoen.

Alles wat wij lijden noemen is een gevolg van de overtuiging dat wat er gebeurt, niet zou mogen gebeuren.

Volgens de Boeddha gaat het dan om:

-          niet krijgen wat je wil hebben (werk, een woning, een partner…)

-          hebben wat je niet wil hebben (ongemak, ziekte, dood...)

Het leven van veel mensen wordt in beslag genomen door deze ervaringen…

 

- De waarheid over de opheffing van het lijden

De oplossing is het verbannen van alle gehechtheden…

Alles wat er op dit moment gebeurt is het volmaakte functioneren van het universum, niet de ene of andere prestatie of fout van het universum of van jou.

 

- De waarheid van het pad

 

Het achtvoudige pad, de acht spaken van het wiel van de dharma (de leer)

 

-          juiste inzicht (de leer)

-          juiste intentie (mededogen)

-          juiste woorden

-          Scannen0003juiste handelingen

-          juiste levensonderhoud

-          juiste inspanning

-          juiste opmerkzaamheid

-          juiste concentratie

 

 

Een daad is mededogend
als er geen “ik” is dat zelf
ook iets uit die handeling wil halen.

 

 

Door zich over te geven aan
zijn eigen zijn, ontdekte de Boeddha
dat hij in staat was
zich tot de wereld te verhouden
met een openheid en een acceptatie
die voordien ontbraken.

 

 

 

 

Het levensrad: de Samsara

Terugkerende patronen van onvrede en lijden

 

 

Scannen

 

 

 


Scannen0006


Scannen0008

1. Onwetendheid

2. Karmavormingen

3. Bewustzijn

4. Naam en vorm

5. Fundamenten van zintuigen

6. Contact

7. Gevoel

8. Verlangen

9. Grijpen

10. Worden

11. geboorte

12. Ouderdom en dood

 


 

 

De misleidingen (Klesha’s)

 

 

De ervaringen die je in het leven meemaakt zijn geen willekeurige, betekenisloze gebeurtenissen. Het zijn ook geen beloningen of straffen die je door anderen of door het leven worden uitgedeeld. Ze zijn het gevolg van oorzaken en gevolgen in de eigen geest. (Karma: oorzaak en gevolg)

 

Het levensrad is een voorstelling van dit mechanisme van oorzaak en gevolg.

 

In het midden van het rad staan de drie dieren die de belangrijkste misleidingen symboliseren:

 

Het Varken: de onwetendheid

De Haan: het verlangen of de gehechtheid

De Slang: de haat.

 

De haan en de slang komen uit de bek van het varken omdat de onwetendheid de bron van alle andere misleidingen is. Onwetendheid is niet het niet-weten, maar het vasthouden aan een verkeerd idee over de werkelijkheid, bijv. aan het idee van een duurzaam en blijvend IK. Als je het licht van de wijsheid gebruikt, ontdek je dat er nergens een vast en afzonderlijk “ik” te vinden is!

 

Wanneer je niet langer in een “ik” gelooft, verdwijnt al het lijden dat door dit verkeerde geloof veroorzaakt werd. Nu je niet langer neurotisch vasthoudt aan het verdedigen van een fantoom, ben je vrij om een diep gevoel van vrede en rust te ondergaan.

 

 

 


De zes rijken (geestestoestanden) van het bestaan

 

 

Scannen0018

Goden

De goden leven op de hoogste plaats in de kringloop van het bestaan.

Dit is geen echte bevrijding maar een tijdelijk bestaan in plezierige omstandigheden. Het is leven als God in Frankrijk.

Maar er is de voortdurende dreiging van terug te vallen in de lagere rijken…

 

Halfgoden

Vergelijkbaar met goden, maar geplaagd door verschrikkelijke afgunst. Daardoor trekken zij vaak ten strijde.

 

Scannen0019

Mensen

 

Dit rijk is vol lijden wegens ziekte, ouderdom en dood. Daarnaast is er de frustratie van niet hebben wat men wil en de angst te verliezen wat men heeft.

 

Scannen0019

Dieren

 

Het leven van dieren is een constante strijd gericht op voedsel vinden en zorgen dat je niet opgegeten wordt. Het is een leven geleid door instincten.

 

Vele mensen leiden door hun omstandigheden of door hun gebrek aan wijsheid een leven dat niet veel verschilt van het leven van dieren.

 

Scannen0011

Hongerige geesten

 

Een leven van continue frustratie, onvervulde wensen en onbevredigende verlangens.

 

Een leven van honger en dorst, en van zich vastklampen aan bezittingen.

 

Scannen0011

Helbewoners

 

Gevolg van zeer schadelijke acties, bijv. een moord, onder invloed van krachtige misleidingen, bijv. haat.

 

 

 

 

De twaalf schakels: mechanismen van het bestaan

 

Scannen0012

1. Onwetendheid

 

Een zwakke, blinde man die voortstrompelt. Hij weet niet hoe het leven feitelijk in elkaar zit.

 

Scannen0012

2. Vorming van karma

 

Net zoals een pottenbakker uit een homp klei een nieuwe vorm maakt, geven de daden van je lichaam, je spraak of je geest, d.i. karma, vorm aan een nieuw leven.

 

Karma: morele causaliteit. Het goede beloont zichzelf, het kwade straft zichzelf.

 

Scannen0013

3. Bewustzijn

 

Een aap die in een boom op en neer klimt symboliseert de beweging van het ene leven naar het volgende.

 

Scannen0013

4. Naam en vorm

 

De naam verwijst naar het geestelijk bewustzijn. De vorm verwijst naar het lichaam dat voor dit bewustzijn zal groeien.

 

Scannen0014

5. De zes zintuigen: een leeg huis

 

De zintuigen zijn aanvankelijk leeg.

 

Scannen0014

6. Contact: een man en een vrouw

 

De zintuigen komen in contact met objecten.

 

Scannen0015

7. Gevoel: een pijl in het oog

 

Door deze schakel ondervind je de gevolgen van het karma uit het verleden: plezier als gevolg van deugdzame daden en pijn als gevolg van niet-deugdzame daden.

 

Scannen0015

8. Verlangen:

 

Begeerte als gevolg van gevoelens. Je wil dat plezier voortduurt en dat pijn ophoudt. Je wil wat goed voelt herhalen en wat slecht voelt vermijden. Net als een verslaving…

 

Scannen0017

9. Grijpen

 

Intens verlangen leidt tot de automatische reactie van grijpen.

 

Scannen0017

10. Ontstaan: zwangere vrouw

 

De overgang naar het volgende leven.

 

Scannen0016

11. Geboorte

 

De volgende wedergeboorte

 

Scannen0016

12. Ouderdom en dood

 

Vanaf het moment van de conceptie begint ook al het proces van ontwikkeling, aftakeling en dood. Onderweg draag je ongewild lijden.

 

 

 

 


Kosmogonie

 

 

 

 

Vóór de big bang

 

Wetenschappelijke taal:  homogeen oerveld van energie

oneindige energie (alles)

geen informatie (niets)

 

Filosofische taal:        Niets = niet-iets (no-thing)

= geen informatie

= conceptuele leegte

 

Mythische taal:  God (= mysterium mundi, bestaansmysterie)

 

Ontstaan van heelal: de big bang

 

Wetenschappelijke taal: kwantumfluctuatie van het N-iets

=> Omzetting van de oerenergie in vormen, in informatie

=> Een toevallige splitsing van het niets
     in een positief iets en een negatief iets,
     waarvan de som nog altijd niets is.

 

Filosofische taal: creatie uit het niets (Niet-iets = God)

 

Mythische taal: de “wil” van God, de oeropenbaring
             “God” schept de wereld uit zichzelf

 

 

 

Energie = εν-εργεία

 

è  alleen gekend uit de effecten = daden = karma
(cfr. kompas)

 

 

 

 

Bewustzijn

 

 

 

De kosmos is een proces van energiebevrijding, d.w.z. van bewustwording.

 

Een steen heeft geen bewustzijn en dus geen vrijheid. Hij wordt volledig bepaald door krachten uit de omgeving.

 

Vanaf het niveau van het leven is er vrije energie en beginnend bewustzijn: het organisme kan de krachten uit de omgeving tegenwerken.

 

Een dier kan alleen keuzes maken uit wat concreet aanwezig is.

 

De mens is een verbeeldingsmachine. Hij kan zich virtuele beelden voorstellen en kan dan met zijn vrije energie die virtuele beelden omzetten in vormen. De droom gaat vooraf aan de daad. De mens creëert cultuur.

 

Bewustzijn is vrije energie die ik niet zelf kan scheppen maar wel kan richten. Het is niet “mijn” bewustzijn. Het is een aspect van het kosmische proces. De mens is een instrument in het informatieve proces van het heelal.

 

 

 

 

 

Meditatie

 

Moeilijk voor de moderne westerling: wij zijn junkies van de externe prikkeling geworden…

 

Onze aandacht wordt voortdurend in beslag genomen door de buitenwereld (velen kunnen niet zonder de alomaanwezigheid van beelden en “muziek”) en door de verhalen in ons hoofd met ons “ik” in de hoofdrol… (toch kunnen mensen zelfs in de westerse wereld uren stil zitten voor tv, in de film, bij kijksport…)

 

Westerse mens is militant activist: wil alles regelen, het heelal in orde maken, vechten, strijden, zich verzetten tegen … Maar hoe vaker we onze zin krijgen, hoe meer de kleinste “tegenslagen” ons van streek brengen.

 

 

 

 

Geen verwachtingen

 

Waarnemer worden van lichaam, emoties, denken…

 

Helderheid van geest

 

Loslaten van het “ik”

 

Leidt tot louter ZIJN

Brug tussen inzicht en ervaring

 

Tussen theorie en praktijk, tussen weten en ervaren…

 

Het creëren van een realiteit in het bewustzijn gaat vooraf aan het creëren van een realiteit in de buitenwereld

Boeddha: vergelijking met snaren van een luit.

Niet te strak, niet te los…

 

De “wilde aap” temmen

(kan koppig en dwaas zijn)

Focus op ademhaling

 

meest gebruikte methode:

 

adem (spirit) verwijst naar geest en ziel

 

ritme van het lichaam en van de natuur (12 - 16 per minuut)

Aandacht leren richten:

 

- inhoud -> proces

 

- buiten -> binnen

 

- indirect -> direct

 

- doen -> zijn

 

- controleren -> observeren

Niet: een leuke tijdsbesteding

 

Niet: proberen je denken stil te zetten.

 

Niet: proberen goed te doen (er is geen foute manier behalve proberen goed te doen…)

 

Vriendschap sluiten met het leven

 

Ware wijsheid is alles met evenveel vreugde verwelkomen.

 

Er is geen “goed nieuws” en “slecht nieuws”.

Vriendschap sluiten met je ervaring

 

Gebruik 95% van je energie aan het gewaarworden van elke ervaring en 5% aan het benoemen ervan

 

 

 

 

 

Mindfulness

 

 

Aanvaardende openheid en aandacht voor wat er hier en nu is.

 

Oefening in mededogen en niet verzetten: het “hart openen”.

 

In de therapeutische praktijk groeit steeds meer het inzicht dat het probleem juist bestaat uit het vechten tegen het probleem…

Hoe meer je probeert ervaringen die we ongewenst of onaanvaardbaar vinden (woede, angst, pijn …) te onderdrukken of te ontkennen, hoe hardnekkiger ze je leven zullen bepalen.

 

 

Een leven dat volop geleefd wordt, met volle aandacht voor het moment van nu, geeft het gevoel echt te leven, in verwondering voor wat is en ontzag voor het mysterie, met de daarmee gepaard gaande levenslust en vreugde.

 

Geluk dat niet afhankelijk is van de bevrediging van verlangen, is geluk dat inherent is aan ZIJN. Waarom zou je de werkelijkheid dan nog wegduwen?

 

Als het hart leeg is van voorkeur of afkeer van emoties en van door het ik geproduceerde begoochelingen, dan is het hart verrukt.

 

 

 

Naar boven