Onze dank

 

 

Een dergelijk project wordt uiteraard gedragen door de synergie en de geheel belangeloze inzet van vele mensen…

Bij deze editie van de Dag van het Geluk wil ik op de eerste plaats persoonlijk mijn bijzondere dank betuigen aan mijn onovertroffen prachtige echtgenote, Mia Jansen, voor haar onvermoeibaar enthousiasme, haar onverstoorbare vriendelijkheid en haar wijsheid bij het ter wereld brengen en in leven houden van dit geesteskind van ons beiden.

 

Wij danken Prof. Em. Dr. Piet Nijs voor zijn inspirerende bijdragen in de voorbije jaren evenals voor het aanvaarden van het erevoorzitterschap van onze vereniging.

 

Mia en ikzelf danken heel in het bijzonder Gert Cluyts en zijn echtgenote Sonja van Mulders voor hun blijvend enthousiasme, hun hartelijke medewerking en hun organisatorische talenten.

 

Wij zijn ook de andere medewerkers van de Academie: Annemie Lemahieu, Lieve De Brabandere,  Filip Leceuvre, Ives de Saeger en Veerle Follens, bijzonder dankbaar voor hun inzet en deskundigheid en voor hun creatieve bijdragen bij de conceptie en de geboorte van dit project.

 

Onze dank gaat ook naar Christine Vancouillie, Lies Seresia, Nicole Gonnissen en Els Martens voor hun bijzonder gewaardeerde steun en medewerking.

 

In het verleden hebben ook Karel Van Overtveldt en Jill Vanparys bijgedragen aan het tot stand komen van dit project.

 

Gerbert Bakx