Picture 2

 

 

 

Dag van het Geluk 2020

 

Zaterdag 11 april 2020, Promotiezaal KU Leuven

 

 

Een dag vol inspiratie. Een initiatief van de vzw Academie voor Levenskunst

 

 

 

 

Geluk? Méér dan een individuele kwestie!

 

De Academie voor Levenskunst vzw organiseert voor de veertiende keer de jaarlijkse Dag van het Geluk.

In het maatschappelijke debat over levenskunst en geluk heeft de Academie altijd een bescheiden maar eigenzinnige stem laten horen.

Vanuit de overtuiging dat levenskunst en geluk niet alleen individueel maar ook maatschappelijk van buitengewoon belang zijn, is de Academie van mening dat een hedendaagse levenskunst het enige juiste antwoord kan zijn op verontrustende verschijnselen als levensmoeheid, verslaving, depressie, burn-out en zelfgekozen levensbeëindiging. Dit zijn immers wel degelijk niet alleen uitingen van een onvermogen om in de huidige samenleving een gelukkig leven tot stand te brengen, maar ook een vorm van protest tegen die samenleving.

Gelukkige mensen verspreiden geluk om zich heen. Zij willen hun gelukkig-zijn met anderen delen zodat een positieve dynamiek ontstaat. Een gelukkig mens is een geschenk aan de rest van de mensheid. 

Ook dit jaar zullen, in het mooie kader van de promotiezaal van de KU Leuven, een aantal boeiende sprekers hun visie op levenskunst en geluk geven

 

 

 

 

 

 

Programma 2020

 

 

 

Ochtendprogramma

 

 

 

 

 

 

09.30

Onthaal met koffie, thee en gebak

 

 

10.00

Dr. Gerbert Bakx: ’Over levenskunst in de hedendaagse samenleving’

 cid:image017.jpg@01CF3D4A.0F823720

Dr. Gerbert Bakx is arts, filosoof en psychotherapeut.

Het leven vraagt ons niet of we klaar zijn voor de uitdagingen van vandaag en morgen. Het leven doet zich voor. Het ondervraagt ons en nodigt ons uit om hier en nu, niet dankzij maar ondanks de omstandigheden, een waardevol en gelukkig leven te leiden.

Het komt erop aan volwassen vaardigheden te ontwikkelen en op die manier ook een volgende generatie te inspireren.

Volwassenheid vereist dat we onze  kinderlijke mythen, angsten en frustraties onderzoeken en overstijgen zodat we bewust kunnen leven volgens de rede, geïnspireerd door liefde en mededogen. 

11.45

cid:image018.jpg@01CF3D4A.0F823720

Muzikaal intermezzo door pianiste Cil Gellens

 

12.30

Broodjeslunch

 

 

 

Doorlopende boekenstand waar auteurs u te woord staan en hun boeken signeren.

 

 

 

Namiddagprogramma

 

 

 

13.00

Onthaal namiddagprogramma

 

 

 

13.30

Prof. Ariane Bazan: “Tussen nature en nurture”

 

 

 

 

Ariane Bazan is doctor in de biologie en in de psychologie. Ze is docente klinische psychologie aan de ULB in Brussel. Daarnaast heeft ze een praktijk als psychoanalytica en is hoofdredactrice van het e-tijdschrift ‘Frontiers in psychoanalysis and neuropsychoanalysis’. 

 

Haar visie op psychologische hulp: ‘Clinici zijn geen experten bij wie we moeten aanschuiven om de juiste levenswijze te vernemen, maar kunnen wel helpen onszelf te helpen om te leven volgens het eigen verlangen. Dat we dit vaak niet alleen kunnen, is alles behalve schaamtevol, en precies het domein van de psychologie. Wanneer we als psychologen elke patiënt, wars van zijn etiket, zoveel mogelijk inzicht in het eigen verhaal en in de hefbomen van het eigen functioneren geven, promoten we precies de autonomie en de weerbaarheid en is deze benadering van mentale ontreddering  fundamenteel emanciperend.’

 

 

 

14.20

Prof. Marc Vandenbossche: “(Levens)kunst en de esthetische ervaring”

 

 

 

 

Marc Vandenbossche is hoogleraar cultuurfilosofie aan de VUB. Thema’s die vaak bij hem terugkomen, zijn zingeving en een actuele invulling van het humanisme evenals de vraag naar het belang van lichamelijkheid, emotie, kunst en esthetica.

Zijn meest recente boek, Vreemde wereld. Zygmunt Bauman over samenleven in vloeibare tijden, stelt het thema van ‘de vreemdeling’ in het algemeen en van ‘de vluchteling’ in het bijzonder centraal. 

 

 

 

 

 

 

15.00

Pauze

15.45

Griet Vandermassen: “Over Geluk en Levenskunst in evolutionair perspectief”

 

 

 

 Afbeeldingsresultaat voor griet vandermassen

Griet Vandermassen is germaniste, doctor in de wijsbegeerte en verbonden aan de Universiteit Gent. Daarnaast is ze ook auteur van het boek Dames voor Darwin.

 

Feministen hebben het niet begrepen op de biologie. Velen verzetten zich zelfs actief tegen een biologisch geïnformeerde kijk op de seksen. Het bewijs is nochtans overweldigend dat veel sekseverschillen in psychologie en gedrag niet alleen aan onze opvoeding en cultuur liggen. Ze zijn een voorspelbaar gevolg van vele miljoenen jaren evolutie door natuurlijke en seksuele selectie. Houden we daar niet beter rekening mee als we inzicht willen krijgen in zaken als de genderkloof op de arbeidsmarkt, de oorzaken van seksueel geweld of het ontstaan van patriarchale maatschappijen? Een beter begrip ruimt misverstanden uit de weg en draagt bij tot meer tolerantie en een gelukkiger leven.

 

 

 

16.30

Isabelle Gonnissen, auteur: “Optimisme voor deze tijd?”

 

 

 

 

 

Isabelle Gonnissen is bio-ingenieur, global marketingmanager bij Solvay en auteur van Kies Positief. Bij het brede publiek is ze vooral bekend als de bezielster van de succesvolle campagne '30 dagen zonder klagen', die begin 2018 meer dan 30.000 Vlamingen inspireerde.
Gelukkig zijn is een keuze. Geluk hangt in grote mate af van hoe je naar de dingen kijkt en de focus die je elke dag legt. Je kan ervoor kiezen om je aandacht te vestigen op wat goed en mooi is in je leven.

Het advies van Isabelle Gonnissen: 'Doe iets wat je graag doet. Dat is goed voor jezelf, je directe omgeving en uiteindelijk ook voor onze economie. Die mindset is trouwens niet alleen in de context van het werk van toepassing maar geldt op alle vlakken. Het is een manier van in het leven staan. Klagen op zich, en dan vooral blijven klagen over dezelfde thema's, is geen oplossing.'

 

 

 

17.00

Panelgesprek tussen sprekers en publiek

 

 

 

 

 

 

17.30

Poëtische bijdrage door Mia Jansen en Lieve De Brabandere

 

 

 

 

http://gerbert.webplus.net/mia%20jansen%20meesterschap_bestanden/image001.jpg

Poëtisch-levenskunstig intermezzo

 

Met muzikale omkadering
door het duo Wim Colemont en Kris Duerinckx

 

 

 

 

 

 

17.55

Slotbeschouwing door Prof. Dr. Piet Nijs, erevoorzitter van de Academie voor Levenskunst

 

 

 

cid:image012.jpg@01CE467D.7181A060

Prof. Dr. Em. Piet Nijs is psychiater, seksuoloog, filosoof en levens­kunstenaar.

Hij was als hoogleraar verbonden aan de KU Leuven en publiceerde talrijke succesrijke boeken en artikelen over onderwerpen als huwelijk, gezin, seksualiteit en psychosomatiek, waarin hij als levens­kunstenaar op zoek gaat naar de authentieke bronnen van het geluk.

Hij is erevoorzitter van de Academie voor Levenskunst.

 

 

 

 

18.15

Uitgebreide receptie met drankjes en hapjes

 

 

 

20.00

Einde van de Dag van het Geluk

 

Tijdens de gehele dag is er een doorlopende boekenstand
waar auteurs u te woord zullen staan en hun boeken kunnen signeren.

 

 

 

 

 

Praktisch

 

Inschrijven: via het inschrijfformulier

 

Locatie: Promotiezaal van de KU Leuven

Universiteitshal, Naamsestraat 22, 3000 Leuven

 

Parking: er is (beperkte) parkeermogelijkheid in de parking onder de Aula Pieter De Somer,
Deberiotstraat 24, 3000 Leuven (zijstraat van de Naamsestraat), evenals in de parking
van het iets hoger gelegen Heilig-Hartziekenhuis, Naamsestraat 105, 3000 Leuven.

 

 

            Deelname:

 

 

Ochtend

€ 40

 

Middag

€ 45

 

Ochtend + middag

€ 75

 

 

 

te voldoen door storting op rekening
 BE80 7350 2734 3577    (BIC: KREDBEBB)
van de vzw Academie voor Levenskunst
met vermelding van het dagdeel waarvoor u inschrijft

 

De Academie voor Levenskunst is een non-profit organisatie zonder enig
winstoogmerk en zonder enige structurele subsidie.

 De Dag van het Geluk wordt georganiseerd ten voordele van
het Zuster Jeanne Devos Fonds voor Kinderrechten.

Lees hier een uitgebreid interview met Zuster Jeanne Devos

Al onze medewerkers zijn volkomen onbezoldigd (mede omdat ze onbetaalbaar zijn)
 en ook de sprekers en de muzikanten verlenen hun medewerking vrijwel belangeloos.
De werking van de Academie wordt gesteund door enkele sponsors en donateurs (zie hieronder).

Daardoor hebben wij elk jaar de inkomsten van deze dag aan het
 Zuster Jeanne Devos Fonds voor Kinderrechten kunnen schenken.fonds voor kinderrechtenfoto Jeanne Devos

 

 

 

 

 

De vzw Academie voor Levenskunst is volkomen onafhankelijk en vrij van enige binding
aan politieke, religieuze, filosofische, financiële of andere belangen.

 

 

 

De Academie voor Levenskunst wordt gesteund door:

 

 

De vzw Academie voor Levenskunst is volkomen onafhankelijk en vrij van enige binding
aan politieke, religieuze, filosofische, financiële of andere belangen.