cid:image001.jpg@01CE467D.7181A060

 

 

Een dag vol inspiratie. Een initiatief van de vzw Academie voor Levenskunst

 

 

 

Dag van het Geluk  2019

 

zaterdag 20 april 2019, Promotiezaal KU-Leuven

 

 

 

 

 

 

De Academie voor Levenskunst organiseert dit jaar
opnieuw een Dag van het Geluk!

 

In het maatschappelijke debat over levenskunst en geluk heeft de Academie altijd een bescheiden maar eigenzinnige stem laten horen. In de loop van de jaren zijn onze ideeën over geluk en levenskunst uiteraard geëvolueerd en hebben vastere vorm aangenomen, niet in de richting van snelle ‘gelukstips’, scheurkalenderwijsheden of pseudospirituele vluchtwegen, maar in die van een weloverwogen existentiële levenshouding. Nadenken  en zich verwonderen over het leven is inderdaad een nooit eindigende bezigheid.

Vanuit de overtuiging dat levenskunst en geluk niet alleen individueel maar ook maatschappelijk van buitengewoon belang zijn, stelden we ons voor deze Dag van het Geluk de belangrijke vraag of levenskunst in deze tijden van angst, verwarring en onzekerheid grensverleggend dan wel grensoverschrijdend is!

 

 

Zoals gebruikelijk werd aan een aantal sprekers met diverse achtergronden gevraagd na te denken over de vraag naar levenskunst en geluk in de hedendaagse wereld die enerzijds gekenmerkt is door globalisering, digitalisering en vermarkting, en anderzijds door angst, verwarring en onzekerheid. 


Dat vele mensen er niet in slagen vorm te geven aan een gelukkig leven, mag alvast blijken uit de ronduit verontrustende cijfers over depressie, burn-out, verslaving en, niet in het minst, suïcide. De medische wereld heeft de meeste van deze problemen tot dusver naar zich toe getrokken en ze als ziekten beschouwd. 

 

De belangrijke vraag rijst echter of deze problematiek wel tot het terrein van de geneeskunde en de psychiatrie behoort, dan wel of ze behoort tot het terrein van de filosofie en de wijsheid. Met andere woorden: zijn de betrokkenen ziek en moeten ze als patiënten worden behandeld, of lopen ze verloren omdat ze geen goede kaart van het leven hebben meegekregen? 

Als iemand niet goed tango kan dansen, is dat dan toe te schrijven aan een probleem met de spieren of is het waarschijnlijker dat deze persoon zich het tango-dansen gewoon nog niet voldoende eigen heeft gemaakt?

Als iemand niet met het leven kan dansen, d.w.z. een tekort aan levenskunst vertoont, is dat dan toe te schrijven aan een probleem met de neurotransmitters of is het waarschijnlijker dat het gaat om een tekort aan wijsheid en levenskunst? 

 

 

Programma 2019

 

 

 

Ochtendprogramma

 

 

 

 

 

 

09.30

Onthaal met koffie, thee en gebak

 

 

10.00

Dr. Gerbert Bakx: ’Is levenskunst grensverleggend of grensoverschrijdend?’

 

Dr. Gerbert Bakx is arts, filosoof en psychotherapeut.

Het leven vraagt ons niet of we klaar zijn voor de uitdagingen van vandaag en morgen. Het leven doet zich voor. Het ondervraagt ons en nodigt ons uit om hier en nu, niet dankzij maar ondanks de omstandigheden, een waardevol en gelukkig leven te leiden.

Het komt erop aan volwassen vaardigheden te ontwikkelen en op die manier ook een volgende generatie te inspireren.

Volwassenheid vereist dat we onze  kinderlijke mythen, angsten en frustraties onderzoeken en overstijgen zodat we bewust kunnen leven volgens de rede, geïnspireerd door liefde en mededogen. 

11.45

1002280_552121008185961_1989535757_n

Muzikaal intermezzo

 

12.30

Broodjeslunch

 

 

 

Doorlopende boekenstand waar auteurs u te woord staan en hun boeken signeren.

 

 

 

Namiddagprogramma

 

 

 

13.00

Onthaal namiddagprogramma

 

 

 

13.30

Prof. Dr. Yvonne Denier, filosofe, ethica: “Zorg en emoties in de moderne wereld”

 

 

 

 Afbeeldingsresultaat voor yvonne denier

Yvonne Denier is deeltijds docent ethiek aan het Interfacultair Centrum voor Biomedische Ethiek en Recht van de Katholieke Universiteit Leuven en stafmedewerker voor bio-ethiek bij Zorgnet-Icuro. In 2005 doctoreerde ze in de filosofie rond rechtvaardige gezondheidszorg waarin ze de ethische theorieën van onder meer John Rawls en Martha Nussbaum besprak. Van 2014 tot 2018 zetelde ze in het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek.

 

 

 

14.20

Christina van Geel, auteur: “Op zoek naar Ikigai”

 

 

 

 

Afbeeldingsresultaat voor christina van geel

Waarvoor sta je ’s ochtends op? Wat geeft je de energie, de kracht en de zin om aan de dag te beginnen? Ongemakkelijke vragen om tot een beter leven te komen.
Christina van Geel reisde naar het Griekse eiland Ikaria op zoek naar antwoorden en zinvolheid in het leven. Zij legde haar bevindingen vervolgens voor aan zeven Vlaamse ‘wijzen’. Het resultaat is het boek ‘Op zoek naar Ikigai’.
Christina van Geel had een zinvolle carrière achter de microfoon van Radio 1 meer zocht vervolgens een meer persoonlijk pad. Haar eigen Ikigai omschrijft ze als zoeken, luisteren, inspireren en anderen helpen hun stem te vinden.

 

 

 

 

 

 

15.00

Pauze

15.45

Chris van Camp, journaliste, columniste: “Over Geluk en Levenskunst”

 

 

 

 Afbeeldingsresultaat voor chris van camp

Chris Van Camp is journaliste en columniste. Naast theaterteksten en boeken schreef zij ruchtmakende columns voor Klara, De Morgen, Knack en Apache.

Zij vat haar biografie liefst samen als: ‘ze deed alles wat je schrijvend ongestraft kan doen.’ In haar teksten fileert ze met een vlijmscherp mes de maatschappij en de mens en gaat bij alles wat ze doet steeds meer de strijd aan met de gangbare hypocrisie, wat algauw tot ongezouten meningen leidt die best een ‘schurend’ of ‘grensoverschrijdend’ kantje kunnen hebben.

 

 

 

16.30

Peter De Graef, auteur, theatermaker: “Optimisme voor deze tijd?”

 

 

 

 

 Afbeeldingsresultaat voor peter de graef

Peter De Graef is een bekend Vlaams acteur, auteur, regisseur en theatermaker. Hij heeft zijn traumatische verleden - een dertigjarige verslaving aan drank en hasj - achter zich gelaten en bewandelt nu een ander pad. Hij ervaart het geluk dat besloten ligt in de totale overgave aan ‘wat is’. Hij mediteert elke dag zo’n twee uur en zoekt regelmatig de stilte op, ver weg van de ‘druktemakers’. Zijn ongecompliceerde directheid en doorleefde wijsheid vormen zijn handelsmerk. Hij maakt, op zijn eigen, onnavolgbare manier filosofische bespiegelingen bij het leven die inspireren en tot nadenken stemmen. Eén van zijn opmerkelijke uitspraken is: “Liefde en geluk zijn twee kanten van eenzelfde medaille.” Een uitgelezen gesprekspartner dus als het over levenskunst gaat.

 

 

 

17.00

Panelgesprek tussen sprekers en publiek

Gepresenteerd en gemodereerd door psychologe en psychotherapeute Saskia Blyau

 

 

 

 

 

 

17.30

Poëtische bijdrage door Mia Jansen

 

 

 

 

http://gerbert.webplus.net/mia%20jansen%20meesterschap_bestanden/image001.jpg

Poëtisch-levenskunstig intermezzo

Met muzikale omkadering door het duo Wim Colemont

 

 

 

 

 

 

17.55

Slotbeschouwing door Prof. Dr. Piet Nijs, erevoorzitter van de Academie voor Levenskunst

 

 

 

cid:image012.jpg@01CE467D.7181A060

Prof. Dr. Em. Piet Nijs is psychiater, seksuoloog, filosoof en levens­kunstenaar.

Hij was als hoogleraar verbonden aan de KU Leuven en publiceerde talrijke succesrijke boeken en artikelen over onderwerpen als huwelijk, gezin, seksualiteit en psychosomatiek, waarin hij als levens­kunstenaar op zoek gaat naar de authentieke bronnen van het geluk.

Hij is erevoorzitter van de Academie voor Levenskunst.

 

 

 

 

18.15

Uitgebreide receptie met drankjes en hapjes

 

 

 

20.00

Einde van de Dag van het Geluk

 

Tijdens de gehele dag is er een doorlopende boekenstand
waar auteurs u te woord zullen staan en hun boeken kunnen signeren.

 

 

 

 

 

Praktisch

 

Inschrijven: via het inschrijfformulier

 

Locatie: Promotiezaal van de KU Leuven

Universiteitshal, Naamsestraat 22, 3000 Leuven

 

Parking: er is (beperkte) parkeermogelijkheid in de parking onder de Aula Pieter De Somer,
Deberiotstraat 24, 3000 Leuven (zijstraat van de Naamsestraat), evenals in de parking
van het iets hoger gelegen Heilig-Hartziekenhuis, Naamsestraat 105, 3000 Leuven.

 

 

            Deelname:

 

 

Ochtend

€ 40

 

Middag

€ 45

 

Ochtend + middag

€ 75

 

 

 

te voldoen door storting op rekening
 BE80 7350 2734 3577    (BIC: KREDBEBB)
van de vzw Academie voor Levenskunst
met vermelding van het dagdeel waarvoor u inschrijft

 

De Academie voor Levenskunst is een non-profit organisatie zonder enig
winstoogmerk en zonder enige structurele subsidie.

 De Dag van het Geluk wordt georganiseerd ten voordele van
het Zuster Jeanne Devos Fonds voor Kinderrechten.

Lees hier een uitgebreid interview met Zuster Jeanne Devos

Al onze medewerkers zijn volkomen onbezoldigd (mede omdat ze onbetaalbaar zijn)
 en ook de sprekers en de muzikanten verlenen hun medewerking vrijwel belangeloos.
De werking van de Academie wordt gesteund door enkele sponsors en donateurs (zie hieronder).

Daardoor hebben wij elk jaar de inkomsten van deze dag aan het
 Zuster Jeanne Devos Fonds voor Kinderrechten kunnen schenken.cid:image014.jpg@01CE467D.7181A060cid:image015.jpg@01CE467D.7181A060

 

 

 

 

 

De vzw Academie voor Levenskunst is volkomen onafhankelijk en vrij van enige binding
aan politieke, religieuze, filosofische, financiële of andere belangen.

 

 

De Academie voor Levenskunst wordt gesteund door:

cid:image032.gif@01CE467D.7181A060

cid:image020.jpg@01CE467D.7181A060

 

 

 

 

 

 

cid:image029.jpg@01CE467D.7181A060

cid:image031.jpg@01CE467D.7181A060

cid:image032.jpg@01D18F1F.DA92B1A0

cid:image017.jpg@01CE467D.7181A060

KHDRUKWERKEN

cid:image018.jpg@01CE467D.7181A060

cid:image026.jpg@01CE467D.7181A060

Bloemenatelier

cid:07C6069E-8931-4532-968F-BB70AF5B7610@telenet.be

 

 

 

De vzw Academie voor Levenskunst is volkomen onafhankelijk en vrij van enige binding
aan politieke, religieuze, filosofische, financiële of andere belangen.