Picture 2

 

Een dag vol inspiratie. Een initiatief van de vzw Academie voor Levenskunst

 

 

Dag van het Geluk 2019

 

Zaterdag 20 april 2019 – promotiezaal van de KU-Leuven

 

 

 

 

De Academie voor Levenskunst organiseert dit jaar
opnieuw een Dag van het Geluk!

 

In het maatschappelijke debat over levenskunst en geluk heeft de Academie altijd een bescheiden maar eigenzinnige stem laten horen. In de loop van de jaren zijn onze ideeën over geluk en levenskunst uiteraard geëvolueerd en hebben vastere vorm aangenomen, niet in de richting van snelle ‘gelukstips’, scheurkalenderwijsheden of pseudospirituele vluchtwegen, maar in die van een weloverwogen existentiële levenshouding. Nadenken  en zich verwonderen over het leven is inderdaad een nooit eindigende bezigheid.

Vanuit de overtuiging dat levenskunst en geluk niet alleen individueel maar ook maatschappelijk van buitengewoon belang zijn, stelden we ons voor deze Dag van het Geluk de belangrijke vraag of levenskunst in deze tijden van angst, verwarring en onzekerheid grensverleggend dan wel grensoverschrijdend is!

 

 

Zoals gebruikelijk werd aan een aantal sprekers met diverse achtergronden gevraagd na te denken over de vraag naar levenskunst en geluk in de hedendaagse wereld die enerzijds gekenmerkt is door globalisering, digitalisering en vermarkting, en anderzijds door angst, verwarring en onzekerheid. 


Dat vele mensen er niet in slagen vorm te geven aan een gelukkig leven, mag alvast blijken uit de ronduit verontrustende cijfers over depressie, burn-out, verslaving en, niet in het minst, suïcide. De medische wereld heeft de meeste van deze problemen tot dusver naar zich toe getrokken en ze als ziekten beschouwd. 

 

De belangrijke vraag rijst echter of deze problematiek wel tot het terrein van de geneeskunde en de psychiatrie behoort, dan wel of ze behoort tot het terrein van de filosofie en de wijsheid. Met andere woorden: zijn de betrokkenen ziek en moeten ze als patiënten worden behandeld, of lopen ze verloren omdat ze geen goede kaart van het leven hebben meegekregen? 

Als iemand niet goed tango kan dansen, is dat dan toe te schrijven aan een probleem met de spieren of is het waarschijnlijker dat deze persoon zich het tango-dansen gewoon nog niet voldoende eigen heeft gemaakt?

Als iemand niet met het leven kan dansen, d.w.z. een tekort aan levenskunst vertoont, is dat dan toe te schrijven aan een probleem met de neurotransmitters of is het waarschijnlijker dat het gaat om een tekort aan wijsheid en levenskunst? 

 

 

Programma 2019

 

 

 

Ochtendprogramma

 

 

 

 

 

 

09.30

Onthaal met koffie, thee en gebak

 

 

10.00

Dr. Gerbert Bakx: ’Is levenskunst grensverleggend of grensoverschrijdend?’

 cid:image004.jpg@01CE467D.7181A060

Dr. Gerbert Bakx is arts, filosoof en psychotherapeut.

Het leven vraagt ons niet of we klaar zijn voor de uitdagingen van vandaag en morgen. Het leven doet zich voor. Het ondervraagt ons en nodigt ons uit om hier en nu, niet dankzij maar ondanks de omstandigheden, een waardevol en gelukkig leven te leiden.

Het komt erop aan volwassen vaardigheden te ontwikkelen en op die manier ook een volgende generatie te inspireren.

Volwassenheid vereist dat we onze  kinderlijke mythen, angsten en frustraties onderzoeken en overstijgen zodat we bewust kunnen leven volgens de rede, geïnspireerd door liefde en mededogen. 

11.45

1002280_552121008185961_1989535757_n

Muzikaal intermezzo

 

12.30

Broodjeslunch

 

 

 

Doorlopende boekenstand waar auteurs u te woord staan en hun boeken signeren.

 

 

 

Namiddagprogramma

 

 

 

13.00

Onthaal namiddagprogramma

 

 

 

13.30

Prof. Dr. Yvonne Denier, filosofe, ethica: “Zorg en emoties in de moderne wereld”

 

 

 

 Afbeeldingsresultaat voor yvonne denier

Yvonne Denier is deeltijds docent ethiek aan het Interfacultair Centrum voor Biomedische Ethiek en Recht van de Katholieke Universiteit Leuven en stafmedewerker voor bio-ethiek bij Zorgnet-Icuro. In 2005 doctoreerde ze in de filosofie rond rechtvaardige gezondheidszorg waarin ze de ethische theorieën van onder meer John Rawls en Martha Nussbaum besprak. Van 2014 tot 2018 zetelde ze in het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek.

 

 

 

14.20

Christina van Geel, auteur: “Op zoek naar Ikigai”

 

 

 

 

Afbeeldingsresultaat voor christina van geel

Waarvoor sta je ’s ochtends op? Wat geeft je de energie, de kracht en de zin om aan de dag te beginnen? Ongemakkelijke vragen om tot een beter leven te komen.
Christina van Geel reisde naar het Griekse eiland Ikaria op zoek naar antwoorden en zinvolheid in het leven. Zij legde haar bevindingen vervolgens voor aan zeven Vlaamse ‘wijzen’. Het resultaat is het boek ‘Op zoek naar Ikigai’.
Christina van Geel had een zinvolle carrière achter de microfoon van Radio 1 meer zocht vervolgens een meer persoonlijk pad. Haar eigen Ikigai omschrijft ze als zoeken, luisteren, inspireren en anderen helpen hun stem te vinden.

 

 

 

 

 

 

15.00

Pauze

15.45

Chris van Camp, journaliste, columniste: “Over Geluk en Levenskunst”

 

 

 

 Afbeeldingsresultaat voor chris van camp

Chris Van Camp is journaliste en columniste. Naast theaterteksten en boeken schreef zij ruchtmakende columns voor Klara, De Morgen, Knack en Apache.

Zij vat haar biografie liefst samen als: ‘ze deed alles wat je schrijvend ongestraft kan doen.’ In haar teksten fileert ze met een vlijmscherp mes de maatschappij en de mens en gaat bij alles wat ze doet steeds meer de strijd aan met de gangbare hypocrisie, wat algauw tot ongezouten meningen leidt die best een ‘schurend’ of ‘grensoverschrijdend’ kantje kunnen hebben.

 

 

 

16.30

Peter De Graef, auteur, theatermaker: “Optimisme voor deze tijd?”

 

 

 

 

 Afbeeldingsresultaat voor peter de graef

Peter De Graef is een bekend Vlaams acteur, auteur, regisseur en theatermaker. Hij heeft zijn traumatische verleden - een dertigjarige verslaving aan drank en hasj - achter zich gelaten en bewandelt nu een ander pad. Hij ervaart het geluk dat besloten ligt in de totale overgave aan ‘wat is’. Hij mediteert elke dag zo’n twee uur en zoekt regelmatig de stilte op, ver weg van de ‘druktemakers’. Zijn ongecompliceerde directheid en doorleefde wijsheid vormen zijn handelsmerk. Hij maakt, op zijn eigen, onnavolgbare manier filosofische bespiegelingen bij het leven die inspireren en tot nadenken stemmen. Eén van zijn opmerkelijke uitspraken is: “Liefde en geluk zijn twee kanten van eenzelfde medaille.” Een uitgelezen gesprekspartner dus als het over levenskunst gaat.

 

 

 

17.00

Panelgesprek tussen sprekers en publiek

Gepresenteerd en gemodereerd door psychologe en psychotherapeute Saskia Blyau

 

 

 

 

 

 

17.30

Poëtische bijdrage door Mia Jansen

 

 

 

 

http://gerbert.webplus.net/mia%20jansen%20meesterschap_bestanden/image001.jpg

Poëtisch-levenskunstig intermezzo

Met muzikale omkadering door het duo Wim Colemont

 

 

 

 

 

 

17.55

Slotbeschouwing door Prof. Dr. Piet Nijs, erevoorzitter van de Academie voor Levenskunst

 

 

 

cid:image012.jpg@01CE467D.7181A060

Prof. Dr. Em. Piet Nijs is psychiater, seksuoloog, filosoof en levens­kunstenaar.

Hij was als hoogleraar verbonden aan de KU Leuven en publiceerde talrijke succesrijke boeken en artikelen over onderwerpen als huwelijk, gezin, seksualiteit en psychosomatiek, waarin hij als levens­kunstenaar op zoek gaat naar de authentieke bronnen van het geluk.

Hij is erevoorzitter van de Academie voor Levenskunst.

 

 

 

 

18.15

Uitgebreide receptie met drankjes en hapjes

 

 

 

20.00

Einde van de Dag van het Geluk

 

Tijdens de gehele dag is er een doorlopende boekenstand
waar auteurs u te woord zullen staan en hun boeken kunnen signeren.

 

 

 

 

De vzw Academie voor Levenskunst is volkomen onafhankelijk en vrij van enige binding
aan politieke, religieuze, filosofische, financiële of andere belangen.

 

 

 

 

 

 

 

2017: 11e Dag van het Geluk

 

zaterdag 15 april 2017, Promotiezaal KU-Leuven

 

 

 

 

 

 

De Academie voor Levenskunst organiseert dit jaar
voor de 11e maal de Dag van het Geluk!

 

In het maatschappelijke debat over levenskunst en geluk heeft de Academie altijd een bescheiden maar eigenzinnige stem laten horen. In de loop van de jaren zijn onze ideeën over geluk en levenskunst uiteraard geëvolueerd en hebben vastere vorm aangenomen, niet in de richting van snelle ‘gelukstips’, scheurkalenderwijsheden of pseudospirituele vluchtwegen, maar in die van een weloverwogen existentiële levenshouding. Nadenken  en zich verwonderen over het leven is inderdaad een nooit eindigende bezigheid.

Vanuit de visie dat levenskunst en geluk niet alleen individueel maar ook maatschappelijk van buitengewoon belang zijn, konden we ons voor deze Dag van het Geluk geen beter thema indenken dan de belangrijke vraag of geluk in deze tijden van angst, verwarring en onzekerheid nog wel een toekomst heeft. Uiteraard mag  u op deze vraag een positief antwoord verwachten!

 

 

Aan een aantal sprekers met diverse achtergronden werd gevraagd na te denken over de vraag naar levenskunst en geluk in de hedendaagse wereld die enerzijds gekenmerkt is door globalisering, digitalisering en vermarkting, en anderzijds door angst, verwarring en onzekerheid. 
Dat vele mensen er niet in slagen vorm te geven aan een gelukkig leven, mag alvast blijken uit de ronduit verontrustende cijfers over onwelzijn, depressie, burn-out, verslaving en, niet in het minst, suïcide. De medische wereld heeft de meeste van deze problemen tot dusver naar zich toe getrokken en ze als ziekten beschouwd. 

De belangrijke vraag rijst echter steeds meer of deze problematiek wel tot het terrein van de geneeskunde en de psychiatrie behoort, dan wel of ze thuishoort binnen het terrein van de filosofie en de wijsheid. Met andere woorden: zijn de betrokkenen ziek en moeten ze als patiënten worden behandeld, of lopen ze verloren omdat ze geen goede kaart van het leven hebben meegekregen? 
Als iemand niet goed tango kan dansen, is dat dan toe te schrijven aan een probleem met de spieren of is het waarschijnlijker dat deze persoon zich het tango-dansen gewoon nog niet voldoende heeft eigen gemaakt?

Als iemand niet met het leven kan dansen, d.w.z. een tekort aan levenskunst vertoont, is dat dan toe te schrijven aan een probleem met de neurotransmitters of is het waarschijnlijker dat het gaat om een tekort aan wijsheid en levenskunst? 
Met andere woorden: moet wie geen tango kan dansen zich tot een arts wenden of tot een dansmeester?

 

 

Programma 2017

 

 

 

Ochtendprogramma

 

 

 

 

 

 

09.30

Onthaal met koffie, thee en gebakjes

 

 

10.00

Dr. Gerbert Bakx: ’Heeft geluk nog toekomst in tijden van verwarring en onzekerheid?’

 

Dr. Gerbert Bakx is arts, filosoof en psychotherapeut.

Het leven vraagt ons niet of we klaar zijn voor de uitdagingen van vandaag en morgen. Het leven doet zich voor. Het ondervraagt ons en nodigt ons uit om hier en nu, niet dankzij maar ondanks de omstandigheden, een waardevol en gelukkig leven te leiden.

Het komt erop aan volwassen vaardigheden te ontwikkelen en op die manier ook een volgende generatie te inspireren.

Volwassenheid vereist dat we onze  kinderlijke mythen, angsten en frustraties onderzoeken en overstijgen zodat we bewust kunnen leven volgens de rede, geïnspireerd door liefde en mededogen. 

11.45

1002280_552121008185961_1989535757_n

Muzikaal intermezzo met het Duo Sarah Kapustin en Roeland Jagers
Händel/Halvorsen - Sarabande voor viool en altviool
Stravinsky - Elegie voor altviool solo
Bach - uit de sonate voor viool solo in C groot BWV 1005: largo & allegro assai
Mozart - Duo in Bes groot KV 424

 

12.30

Broodjeslunch

 

 

 

Doorlopende boekenstand waar auteurs u te woord staan en hun boeken signeren.

 

 

 

Namiddagprogramma

 

 

 

13.00

Onthaal namiddagprogramma

 

 

 

13.30

Prof. Dr. Antoon Vandevelde: “Geluksbeleving in de moderne wereld”

 

vandevelde

Prof. Dr. Antoon Vandevelde  is filosoof en econoom. Hij was decaan en is thans gewoon hoogleraar aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte en de faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van de KU Leuven. Hij publiceerde talrijke artikels over economie en ethiek en is mede-auteur van Economie, Macht en Gerechtigheid (Pelckmans, 1989)

Prof. Vandevelde zal vanuit een brede filosofische en ethische bril belangrijke inzichten aanreiken om ondanks de omstandigheden tot een gelukkig leven te komen.

“Angst houdt ons in zijn greep en vreet aan de ziel van onze maatschappij. Ze verlamt en leidt tot een klaag- en zaagcultuur op een ogenblik dat er voor jong en oud meer kansen dan ooit worden gecreëerd. Tijd om (onze kijk op) het leven en de vooruitgang te veranderen. Misschien liggen onze uitdagingen niet langer in eerste instantie op materieel vlak.”

 

 

 

 

 

 

14.20

Cathérine Ongenae: “De levenskunst van een antropologe”

 

 

 

 

16174926_10210516712647385_9120787659266840258_n

Cathérine Ongenae is antropologe en cultuurwetenschapster. Zij leidt een rijkgevulde journalistieke carrière met talrijke artikels en publicaties in diverse media. Zij is bijzonder geïnteresseerd in genderproblemen en is mede-auteur van het boek Seksisme. Nee, wij overdrijven niet (Polis, 2015).

In een pakkende uiteenzetting en getuigenis distilleert ze een aantal ‘levenslessen’ en verwoordt inzichten die haar stimuleerden en andere die ze bewust negeerde. Alles maakt deel uit van de persoonlijkheid die ze nu geworden is.

Dat komt tot uiting in haar scherpe blik voor sociale normen en hoe die ons gedrag beïnvloeden. In welke mate worden vrouwen en mannen gevormd door hun cultuur en hun natuur?

 

 

 

 

 

 

15.00

Pauze

15.45

Prof. Dr. Alexander Roose: “Montaigne, een filosoof op zoek naar geluk”

 

JL-AlexanderRoose-19_web

Prof. Dr. Alexander Roose is filoloog en filosoof. Hij doceerde aan de universiteit van Cambridge en is thans docent Franse literatuur aan de UGent. Hij publiceerde La Curiosité de Montaigne (Parijs, 2015) en is mede-editor van Great Books, Houden van beroemde boeken (Academia Press, 2016). Voor Koen De Sutter schreef hij de succesvolle theatermonoloog Montaigne.

In zijn recente boek De Vrolijke Wijsheid (Polis, 2016) presenteert hij Michel de Montaignes zoektocht naar het goede leven die ook voor de hedendaagse mens een bron van inspiratie blijft. Ook Montaigne leefde immers in een tijd van onrust en instabiliteit. Toch wilde Montaigne moedig en waarachtig leven, en dat vanuit de eigen geesteskracht.

 

 

 

 

 

 

16.30

Oscar van den Boogaard: “Optimisme voor deze tijd?”

 

 

 

 

fotoxx

Oscar van den Boogaard is auteur van talloze romans en toneelstukken die voor grote literaire prijzen genomineerd en internationaal geprezen werden. Tot zijn bekendste romans behoren De Heerljjkheid van Julia, Liefdesdood en Het verticale strand. Hij publiceert wekelijks een column in De Standaard. Hij is thans artistiek directeur van het Hoger Instituut voor Schone Kunsten te Gent. Op vraag van filosofiehuis ‘Het zoekend hert’ schreef Oscar van den Boogaard: 'Bekentenissen van een optimist', een beklijvend essay over schuld en onschuld dat hij schreef in het jaar van het overlijden van zijn vader. Van den Boogaard gaat vragend op zoek naar een nieuwe optimistische levenshouding die als een kompas richting kan geven in de huidige laatmoderne wereld.

 

 

 

 

 

 

17.00

Panelgesprek tussen sprekers en publiek

Gepresenteerd en gemodereerd door psychologe en psychotherapeute Saskia Blyau

 

 

 

 

 

 

17.30

Poëtische bijdrage door Mia Jansen

 

 

 

 

http://gerbert.webplus.net/mia%20jansen%20meesterschap_bestanden/image001.jpg

Poëtisch-levenskunstig intermezzo

Met muzikale omkadering door het duo Wim Colemont

 

 

 

 

 

 

17.55

Slotbeschouwing door Prof. Dr. Piet Nijs, erevoorzitter van de Academie voor Levenskunst

 

 

 

cid:image012.jpg@01CE467D.7181A060

Prof. Dr. Em. Piet Nijs is psychiater, seksuoloog, filosoof en levens­kunstenaar.

Hij was als hoogleraar verbonden aan de KU Leuven en publiceerde talrijke succesrijke boeken en artikelen over onderwerpen als huwelijk, gezin, seksualiteit en psychosomatiek, waarin hij als levens­kunstenaar op zoek gaat naar de authentieke bronnen van het geluk.

Hij is erevoorzitter van de Academie voor Levenskunst.

 

 

 

 

18.15

Uitgebreide receptie met drankjes en hapjes

 

 

 

20.00

Einde van de Dag van het Geluk 2017

 

Tijdens de gehele dag is er een doorlopende boekenstand
waar auteurs u te woord zullen staan en hun boeken kunnen signeren.

 

 

 

 

De vzw Academie voor Levenskunst is volkomen onafhankelijk en vrij van enige binding
aan politieke, religieuze, filosofische, financiële of andere belangen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016: 10e Dag van het Geluk

 

zaterdag 8 - vrijdag 9 april 2016, Promotiezaal KU-Leuven

 

 

 

 

 

De Academie voor Levenskunst organiseert dit jaar
voor de 10e maal een Dag van het Geluk!

In het debat over levenskunst en geluk heeft de Academie altijd een eigen stem laten horen. In de voorbije 10 jaar zijn onze ideeën over geluk en levenskunst uiteraard wel geëvolueerd en hebben vastere vorm aangenomen. Nadenken  en zich verwonderen over het leven is inderdaad een nooit eindigende bezigheid.

Op basis van de visie dat levenskunst en geluk niet alleen individueel maar ook maatschappelijk van buitengewoon belang zijn, konden we ons voor deze 10e Dag van het Geluk geen beter thema indenken dan individueel en maatschappelijk ‘wakker worden’, ‘bewust worden’ en ‘volwassen worden’.

 

 

Programma 2016

 

 

Programma vrijdag 8 april 2016

 

 

 

 

 

 

19.00

Onthaal met receptie aangeboden door de Academie voor Levenskunst

 

 

 

19.15

Gelegenheidstoespraken door o.a. Gerbert Bakx, Mia Jansen en Prof. Piet Nijs

 

 

 

 

 

 

20.30

Theatermonoloog: “De koorts” van Shawn Wallace, vertolkt door Simone Milsdochter

 

 

 

 

‘De Koorts’ werd door auteur Shawn Wallace aanvankelijk geschreven als experimenteel theater in de vorm van een monoloog. Hij vermeed daarbij uitdrukkelijk alle theatrale ensceneringen en gaf de voorkeur aan voorstellingen in privé-woningen.  Later deed hij dat weliswaar ook in theaters maar dan zonder enig decor of lichteffecten. Hij verklaarde dat hij op die manier wilde vermijden dat de toeschouwers het stuk alleen maar als ‘interessant theater’ zouden bekijken.

Het stuk gaat over de existentiële crisis van iemand die zich bewust wordt van de ware aard van de hedendaagse sociale, politieke en economische realiteit. De bewustwording van de reële problemen in de wereld maakt zijn eigen dagdagelijkse ‘problemen’ volkomen onbeduidend en maakt het hem moeilijk om nog vrolijk en onbezorgd deel te nemen aan de door consumptie en shoppen (‘mooie spullen’, kunst, ontspanning, sport, toerisme…) gedreven westerse samenleving.

Deze sterke en indringende tekst wordt op beklijvende wijze gebracht door actrice Simone Milsdochter.

 

 

 

 

 

 

21.30

Prof. Christien Brinkgreve: Gesprek met de actrice en het publiek over de theatermonoloog

 

 

 

 

https://www.speakersacademy.com/images/62f9239a5fd4dd93fcc573e9be592e1079d57ddc.jpg&resolution=170x240&quality=100

Prof. Christien Brinkgreve, hoogleraar sociologie aan de Universiteit Utrecht en docente aan de Academia Vitae in Deventer, publiceerde over samenlevingsproblemen in de uitdagende en snel veranderende en globaliserende hedendaagse maatschappij. Zij schreef daarbij altijd voor een breder publiek en haar onderwerpen passen in een ruime thematiek: tijden veranderen, verhoudingen veranderen, andere vermogens en talenten worden aangesproken, meer mensen krijgen een stem en dat gaat niet vanzelfsprekend. Minder gezag geeft nieuwe kansen, maar ook verlies van houvast. Dat kan spanningen geven in de verhoudingen op het werk en in de privé-sfeer, en deze spanningen werken door in de problemen die mensen met elkaar en met zichzelf ondervinden. Dat wekt een behoefte aan oude en nieuwe verhalen die houvast en betekenis kunnen geven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Programma zaterdag 9 april 2016

 

 

 

 

 

 

Voormiddag

 

 

 

 

 

 

09.30

Onthaal met koffie, thee en gebak

 

 

 

 

10.00

Dr. Gerbert Bakx: ’Wakker worden: van heling en herstel naar inspiratie en  creatie’

 

 

 

 

Bij de vele tekens en signalen van individueel en maatschappelijk onwelzijn (levensmoeheid, perspectiefloosheid, burn-out, depressie, middelengebruik, verslavingen, delin­quen­tie…) rijst onvermijdelijk de vraag hoe het zo ver is kunnen komen en hoe we dit kunnen begrijpen.

Proberen de levensomstandigheden zodanig te veranderen dat we er gelukkig bij kunnen zijn, lijkt voor de hand te liggen maar lijkt ook een weinig realistische optie. Het leven is gewoon niet lang genoeg om dat te verwezenlijken. Levenskunst gaat dan ook niet over een mogelijk geluk in een verre toekomst maar over concreet welzijn hier en nu, niet dankzij maar ondanks de omstandigheden. Daarbij lijkt een logica van inspiratie en creatie bruikbaarder dan een logica van analyse, diagnose, herstel en ‘genezing’ van vermeende aandoeningen of stoornissen.

Seneca zei al: “Je kan niet de richting van de wind of van de golven veranderen, maar wel de stand van je roer en van je zeilen.” Dat lijkt wel een definitie van praktische levenskunst. Levenskunst kan inderdaad omschreven worden als de kunst om het leven op een bewuste en waardevolle wijze te leven in plaats van geleefd te worden door toevallige gebeur­te­nis­sen en omstandigheden of door de toevallige patronen die zich in ons brein genesteld hebben. Met andere woorden: het komt erop aan volwassen te worden. Volwassenheid kan immers omschreven worden als het overstijgen van de kinderlijke mythen, behoeften, angsten en frustraties, om te gaan leven volgens de rede met de verlichting van mededogen en liefde. De rede kan het lijden verminderen. Mededogen en liefde leiden tot de ervaring van geluk.

 

 

 

 

 

 

11.45

1002280_552121008185961_1989535757_n

Gevarieerd muzikaal intermezzo met het Duo Arabesque

 (Karen Peeters, harp, en Kaat Vissenberg, dwarsfluit)

- J.S. Bach : Aria

- B. Bartok: Roemeense volksdansen

- M. Miyagi: Haru no umi

- B. Godard: Allegretto

- G. Fauré: Sicilienne

- Cl. Debussy: La fille aux cheveux de lin

- J. Ibert: Entr'acte

- A. Dvorak: Humoresque

- J. Massenet: Meditation de Thaïs

- Fr. Chopin: Rossini-variaties

- Fr. Chopin: Valse minute

- Astor Piazzolla: Café 1930,  Night-Club 1960

 

 

 

  

12.30

Broodjeslunch

 

 

 

 

 

 

 

Doorlopende boekenstand waar auteurs u te woord staan en hun boeken signeren.

 

 

 

 

Namiddag

 

 

 

13.00

Onthaal namiddagprogramma

 

 

 

 

 

 

13.30

Prof. Dirk De Schutter: “Volwassen worden in het werk van Hannah Arendt”

 

 

 

 

http://bib.leuven.be/wp-content/uploads/2014/10/dirkdeschutter.jpg

Prof. Dirk De Schutter is hoogleraar filosofie aan de Europese Hogeschool Brussel, sinds 2009 deel van de Hogeschool-Universiteit Brussel, waarvan de academische opleidingen sinds 2013 onder de KU Leuven vallen. Hij is auteur van diverse filosofische werken, onder meer over Hannah Arendt en haar visie op volwassenheid in de hedendaagse samenleving.

Het denken van Hannah Arendt, een van de boeiendste filosofen van de 20e eeuw, situeert zich tegen de achtergrond van het fascisme. Het is een filosofie en een denken van vrijheid in politieke zin, een denken dat echter nooit volledig academisch is. Het voortdurend samengaan van denken en oordelen vormt de rode draad in het werk van Hannah Arendt. Haar denken is beïnvloed door onder andere Heidegger, Nietzsche, Kant, Jaspers en Aristoteles. Ze heeft een heel eigen filosofiebeoefening en het is moeilijk ze in een bepaalde stroming onder te brengen.

 

 

 

 

 

 

14.15

Prof. Christien Brinkgreve : “De eisen van de tijd en de noodzaak van volwassen worden” 

 

 

 

 

https://www.speakersacademy.com/images/62f9239a5fd4dd93fcc573e9be592e1079d57ddc.jpg&resolution=170x240&quality=100

Prof. Christien Brinkgreve, hoogleraar sociologie aan de Universiteit Utrecht en docente aan de Academia Vitae in Deventer, publiceerde over veranderende relaties tussen de seksen en de generaties, over leiderschap en organisaties, over gevoel, gedrag, moraal en de geboden van de uitdagende, snel veranderende en globaliserende hedendaagse samenleving.

In deze lezing zal zij betogen dat volwassen worden een moeilijker opgave is geworden in vergelijking met vroeger: het gaat nu immers veeleer om psychische volwassenwording. Dit geldt niet alleen op individueel niveau maar even zo goed op het maatschappelijke niveau van werk en burgerschap. De tijd van bevelen en gehoorzamen is voorbij. Mensen moeten nu zelf vorm geven aan hun leven, zowel privé als publiek. Zij moeten uit hun afhankelijkheid raken en de neiging om het kwaad bij anderen te leggen transformeren tot inzicht in de taaie patronen waarvan ze zelf deel uitmaken. Dat is geen garantie voor instant geluk, maar het is wel de enige weg die de mens verder kan brengen.

 

 

 

 

 

 

15.00

Pauze

 

 

 

 

 

 

15.45

Herman van Rompuy: “Geluk in Europa?”

 

 

 

 

http://www.cflimburg.be/archief/vorigeJaren/2010-2011/C1/HVanRompuy.jpg

Herman Van Rompuy, hoogleraar, Minister van Staat, Emeritus Voorzitter van de Europese Raad.

Herman Van Rompuy studeerde filosofie en economie en staat bekend als een fijnbesnaard intellectueel. Voor het grote publiek was hij volgens Yves Desmet jarenlang een "humorloze droogstoppel" maar in intieme kring kon hij zeer grappige en onverbloemde typeringen van collega-politici geven. Hij is in staat tot grote zelfrelativering. Zijn adagium is "rustige vastheid". Er zijn van hem meerdere gevatte analyses en provocatieve oneliners bekend.

Door zijn levensloop en zijn functies heeft Herman Van Rompuy zeker bijzondere inzichten over volwassen zijn en geluk in een Europees perspectief.

 

 

 

 

16.30 

Debat tussen sprekers en publiek

Gepresenteerd en gemodereerd door psychologe en psychotherapeute Saskia Blyau

 

 

 

 

 

 

17.15

Korte pauze

 

 

 

 

 

 

17.30

Poëtische bijdrage van Mia Jansen

 

 

 

http://gerbert.webplus.net/mia%20jansen%20meesterschap_bestanden/image001.jpg

Poëtisch-levenskunstig intermezzo

Met muzikale omkadering door het duo Wim Colement

 

 

 

 

 

 

17.45

Toespraak door Zuster Jeanne Devos

 

 

 

 

 

 

17.55

Slotbeschouwing door Prof. Dr. Piet Nijs, erevoorzitter van de Academie voor Levenskunst

 

 

 

 

cid:image012.jpg@01CE467D.7181A060

Prof. Dr. Em. Piet Nijs is psychiater, seksuoloog, filosoof en levens­kunstenaar.

Hij was als hoogleraar verbonden aan de KULeuven en publiceerde talrijke succesrijke boeken en artikelen over onderwerpen als huwelijk, gezin, seksualiteit en psychosomatiek, waarin hij als levens­kunstenaar op zoek gaat naar de authentieke bronnen van het geluk.

Hij is erevoorzitter van de Academie voor Levenskunst.

 

 

 

 

18.15

Mogelijkheid tot napraten bij een uitgebreide receptie met drankjes en hapjes

 

 

 

 

 

 

 20.00

Einde van de Dag van het Geluk 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dag van het Geluk 2015

 

zaterdag 18 april 2015, Promotiezaal KU-Leuven

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma 2015

 

 

 Ochtendprogramma 

 

 

 

 

09.30

Onthaal koffie, thee en gebak

 

 

10.00

Dr. Gerbert Bakx: ’Over  resourcefulness, veerkracht en levenskunst’

 

 

 

cid:image004.jpg@01CE467D.7181A060

Als we kijken naar de vele tekens en signalen van individueel en sociaal onwelzijn (burn-out, depressie, middelengebruik, verslavingen, delin­quen­tie…) dan rijst onvermijdelijk de vraag wat ons nog kan inspireren om tot een enthousiast en bezield leven te komen. Religies lijken hun bezielende kracht te hebben verloren en de wetenschap lijkt al evenmin in staat ons gelukkiger te maken. Ook de politiek stelt velen teleur. Hebben we nog wel een positieve pedagogie, een inspirerende visie die verder gaat dan het consumentisme en het economische marktdenken? De psychiatrische voorzieningen en de vele therapeuten en diverse therapieën kunnen de vraag nauwelijks verwerken en dat geldt ook voor het juridische systeem. Mindfulness of aandachtstraining lijkt door velen als een nieuw panacee te worden beschouwd, eventueel aangevuld met heartfulness of mededogen. Er is evenwel ook behoefte aan resourcefulness, veerkracht en zelfsturing, d.i. het aanspreken van de mogelijkheid en de kunst om het leven op een waardevolle wijze te leven in plaats van geleefd te worden door gebeur­te­nis­sen en omstandigheden.

 

 

 

 

 

 

11.45

1002280_552121008185961_1989535757_n

Muzikaal intermezzo met Duo Arpeggione

Het Duo Arpeggione is een kamermuziekensemble
met gitarist Jan Depreter en cellist Wouter Vercruysse.

 

Fantaisie Concertante – Armand Coeck

Bacchiana Brasileiro n°5 – Heitor Villa-Lobos

Wit – Jan Depreter

Moreliana – Jan Depreter

Allegretto moderato uit Arpeggione Sonata in la klein D. 821 –

Franz Schubert

Annabel Lee – Armand Coeck

Game of Thrones – Ramin Djawadi (arr. Jan Depreter)

 

 

 

 

 

12.30

Broodjeslunch

 

 

 

 

 

 

 

Doorlopende boekenstand waar auteurs u te woord staan en hun boeken signeren.

 

 

 

 

Namiddagprogramma

 

Gepresenteerd en gemodereerd door psychologe en psychotherapeute Saskia Blyau

 

13.00

Onthaal namiddagprogramma

 

 

 

14.00

Triogesprek over inspiratie en identiteit voor de generatie van morgen

 

 

 

 

(c) KU Leuven - Rob Stevenshttp://www.timotheus.org/portals/timotheus/Images/timotheus/Raymonda-Verdyck.jpg

Gedachtewisseling tussen Prof. Bart Pattyn (hoogleraar, filosoof-ethicus), Raymonda Verdyck (hoofd van het gemeenschapsonderwijs) en Dr. Gerbert Bakx (arts, filosoof, psychotherapeut en auteur van ‘De Strategie van het Geluk’) over de vraag: “Hoe kunnen volwassenen inspirerend en stimulerend zijn voor de generatie van morgen?”

Jongeren zijn de toekomst van onze maatschappij en volwassenen hebben een belangrijke verantwoor­delijkheid ten aanzien van het denken en de beeldvorming over de zin van het leven bij jongeren. Karl Popper zei: “Optimism is a moral duty.” Hoe kunnen we in de huidige samenleving nog optimistisch zijn en jongeren in een inspirerende en enthousiasmerende toekomst doen geloven? Hoe kunnen jongeren een identiteit verwerven?

Prof. Bart Pattyn heeft als ethicus vooral aandacht voor de rol van de context en de samenleving. Raymonda Verdyck verklaarde onlangs nog in Knack dat onderwijs te veel gaat over macht en structuren en te weinig over kansen voor jongeren.

 

 

 

 

 

15.15

Pauze

 

 

 

 

 

 

16.00

Triogesprek over lijden, kwetsbaarheid, veerkracht en levenskunst

 

 

 

 

https://media.licdn.com/mpr/mpr/shrink_500_500/p/1/005/068/2d5/130f336.jpghttps://media.licdn.com/mpr/mpr/shrink_500_500/p/2/000/198/1e1/0778244.jpg

Gedachtewisseling tussen Hans Meganck (ervaringsdeskundige, welzijnswerker, docent sociaal werk en auteur van ‘Depressief. Goede zorg voor kwetsbare mensen’), Liselotte Baeijaert (coach, trainer en auteur van ‘Vergroot je veerkracht’) en Dr. Gerbert Bakx (arts, filosoof, psychotherapeut en auteur van ‘De Strategie van het Geluk’) over lijden, kwetsbaarheid, veerkracht, levenskunst en psychische zorgverlening.

Kwetsbaarheid lijkt in de warme samenleving een sleutelbegrip te zijn geworden en aandacht voor slachtoffers wordt bijna als synoniem gezien van menselijkheid en empathie. Zorgverstrekkers, opvoeders en leerkrachten worden geacht rekening te houden met de bijzondere gevoeligheden en kwetsbaarheden die schuilgaan achter diverse diagnoses en letterwoorden die op medisch aantoonbare en behandelbare aandoeningen lijken te wijzen. Bewijzen we de betrokkenen en de samenleving hiermee wel de best mogelijke dienst?

 

 

 

 

 

 

17.15

Korte pauze

 

 

 

 

 

 

17.30

Poëtische bijdrage van Mia Jansen

 

 

 

http://gerbert.webplus.net/mia%20jansen%20meesterschap_bestanden/image001.jpg

Poëtisch-levenskunstig intermezzo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.00

Slotbeschouwing door Prof. Dr. Piet Nijs, erevoorzitter van de Academie voor Levenskunst

 

 

 

 

cid:image012.jpg@01CE467D.7181A060

Prof. Dr. Em. Piet Nijs is psychiater, seksuoloog, filosoof en levens­kunstenaar. Hij was als hoogleraar verbonden aan de KU-Leuven en publiceerde talrijke succesrijke boeken en artikelen over onderwerpen als huwelijk, gezin, seksualiteit en psychosomatiek, waarin hij als levens­kunstenaar op zoek gaat naar de authentieke bronnen van het geluk. Hij is erevoorzitter van de Academie voor Levenskunst.

 

 

 

 

18.15

Mogelijkheid tot napraten bij een uitgebreide receptie met drankjes en hapjes

 

 

 

 20.00

Einde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dag van het Geluk 2014

 

Paaszaterdag 19 april 2014, Promotiezaal KU-Leuven

 

 

 

 

 

 

 

Na de 8e Dag van het Geluk…

 

De Dag van het Geluk 2014 stond in het teken van levenskunst, levensvreugde en de bron van geluk. Dr. Gerbert Bakx stelde dat elke levenskunst een antwoord moet geven op twee essentiële vragen, met name hoe om te gaan met het lijden en hoe richting te geven aan het leven. Hij illustreerde hoe we dankzij de socratische methode met ons redelijk bewustzijn van een kinderlijk, ‘porcratisch’ geluk naar een volwassen, ‘aristocratisch’ geluk kunnen evolueren.

Ria Grommen besprak hoe liefde en verbondenheid een dragende dimensie onder ons bestaan kunnen leggen, als levenskunst en transcenderende remedie tegen de ervaring van leegte en depressie. Paul van Hooydonck gaf een indrukwekkende en beklijvende lezing over de Boeddhistische benadering van levenskunst. Kristien Bonneure gaf haar visie op stilte als een vorm van levenskunst die tot meer levenskwaliteit kan leiden. Bert Smits gaf een verhelderende illustratie van de visie van jongeren op omgaan met steeds meer informatie, leren en het onderwijs van de toekomst. Hij maakte duidelijk hoe we kunnen leren van de toekomst. Kelly Eerdekens gaf tenslotte een pakkend en ontroerend verhaal over hoe men kan leren en groeien aan de hand van een pijnlijke en ingrijpende persoonlijke ervaring.

Onze erevoorzitter, Prof. Piet Nijs, vatte het op een sublieme manier samen: “We kunnen elk moment de architect zijn van een nieuwe toekomst. Zonder naïef optimistisch te zijn, kunnen we steeds een klimaat scheppen voor een hergeboorte. Een mens kan zich verwerkelijken vanuit levenskunst en liefdeskunst.”

 

Uit de talrijke reacties van het publiek mogen we besluiten dat we de dag andermaal als geslaagd mogen beschouwen. Ook het prachtige muzikale intermezzo van het trio “Women in Black” en de poëtisch-muzikale bijdrage van Mia Jansen werden door de toehoorders bijzonder gesmaakt.

 

Wij danken al onze medewerkers die zich zoals steeds volkomen belangeloos voor deze dag hebben ingezet. Wij danken de sprekers en de muzikanten die inhoud aan deze dag hebben gegeven. Wij danken de KU Leuven voor het ter beschikking stellen van de promotiezaal. Wij danken onze sponsors en donateurs die de dag mee mogelijk hebben gemaakt. Wij danken het publiek dat ons door zijn talrijke aanwezigheid aangemoedigd en gesteund heeft.

Ook dit jaar zullen we de inkomsten van deze dag aan het Zuster Jeanne Devos Fonds voor Kinderrechten schenken, waardoor de Academie voor Levenskunst concreet wil bijdragen tot het goede in de wereld.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma 2014

 

 Ochtendprogramma 

 

 

 

 

09.30

Onthaal ochtendprogramma met koffie, thee en gebak

 

 

10.00

Dr. Gerbert Bakx: ’Geluk en levenskunst in borderline times’

 

 

 

cid:image004.jpg@01CE467D.7181A060

Dr. Gerbert Bakx is arts, psychotherapeut, filosoof en auteur, met een bijzondere belangstelling voor de (on)mogelijke dialoog tussen het westerse wetenschappelijke en filosofische wereldbeeld en de oosterse wijsheid en spiritualiteit. Met de Academie voor Levenskunst stimuleert hij al vele jaren het denken over geluk en lijden en over levenskunst en bewuster leven. Hij geeft lezingen en opleidingen en begeleidt al vele jaren mensen naar meer wijsheid, geluk en liefde in moeilijke omstandigheden, meer bepaald in de moderne tijden van economische en maatschappelijke veranderingen en van depressie en zelfgekozen levensbeëindiging. 
Gerbert Bakx: “de enige echte preventie van depressie, zelfdoding e.a. uitingen van onwelzijn, is een publieke bestaansethiek op basis van zelfzorg en levenskunst.

 

 

 

 

 

 

11.30

1002280_552121008185961_1989535757_n

Muzikaal intermezzo door het ensemble Women in black.

Werk van Bach, Beethoven, Schubert

 

 

 

 

 

12.30

Broodjeslunch

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens de gehele dag is er een doorlopende boekenstand waar auteurs u te woord zullen staan
en hun boeken zullen signeren.

 

 

 

 

Namiddagprogramma

 

Presentatie:  Christina van Geel

 

 

13.00

Onthaal namiddagprogramma

 

 

 

13.30

Ria Grommen: ‘Liefde als levenskunst: als liefde je leven draagt…’

 

 

 

 

pub2 (2)

Ria Grommen is doctor in de psychologie en is bijzonder geïnteresseerd in de wisselwerking tussen de psychische en spirituele ontwikkeling van de mens. Samen met Dr. Marc Desmet schreef zij het boek ‘Moe van het moeten kiezen’. In dit boek gaan beide auteurs op zoek naar een spiritualiteit van vrijheid in verbondenheid. Zij zoeken een antwoord op de vraag waarom in onze maatschappij van welvaart, kansen en keuzes, zoveel mensen het leven niet blijken aan te kunnen en als ‘depressief’ worden gediagnosticeerd.

Ria: Grommen: “Het besef van diepe geborgenheid in het bestaan maakt je vrij en geeft je vreugde en zin in het leven. Vanuit de volheid van je hart gaat de liefde ook uitvloeien naar je omgeving.

 

 

 

 

 

 

14.15

Kristien Bonneure: ‘Stilte als levenskwaliteit’ 

 

 

 

 

BMUSS-1866

Kristien Bonneure werkte twintig jaar als presentator en buitenland­verslag­gever voor het radionieuws. Sinds 2011 is ze verbonden aan cobra.be, de cultuur­website van de VRT. De voorbije jaren heeft Kristien steeds vaker de stilte opgezocht en dat leidde tot het schrijven van een boek dat in mei bij Lannoo zal verschijnen. Daartoe sprak ze met andere stiltezoekers en putte ze uit eigen ervaringen en uit de rijke stilteliteratuur. Het boek is een zoektocht naar stilte als levenskwaliteit voor heel verscheiden mensen - van kloosterzusters tot managers, van architecten tot componisten - maar ook voor de samenleving als geheel.

Kristien Bonneure: “Stilte is meer dan de afwezigheid van geluid en kan misschien een antwoord bieden op het tumultueuze leven dat we soms leiden.

 

 

 

 

 

 

15.00

 Paul Van Hooydonck: ‘Boeddhisme als levenskunst’

 

 

 

 

http://www.gazetvanzurenborg.be/info/images/phocagallery/gvz-2011-01images/thumbs/phoca_thumb_l_Paul_Van_Hooydonck_1.jpg

Paul Van Hooydonck verbleef twaalf jaar in boeddhistische kloosters in Nepal, India, Sri Lanka, Birma, Thailand en Engeland. Hij werkte als meditatieleraar in een Tibetaans centrum in Nepal (Ganden Yiga Chözin), in het Nilambe meditatiecentrum in Sri Lanka en aan de Peradeniya University, de grootste universiteit van Sri Lanka. In 2007 werd hij tot monnik gewijd (Bhante Vayama) in de traditie van het Theravada boeddhisme (de oude school) en kreeg van zijn leraars de opdracht in België een meditatiecentrum uit te bouwen. Zo werd hij oprichter en bezieler van het Boeddhistisch Centrum Ehipassiko in Antwerpen. Hij brengt ons zijn boeddhistisch geïnspireerde levensvisie over hoe je kan omgaan met lijden en hoe je zin geeft aan het leven, zelfs na ingrijpende gebeurtenissen.

 

 

 

 

 

 

15.45

Pauze

 

 

 

 

 

 

16.30

Bert Smits: ‘Leren uit de toekomst’

 

 

 

 

cid:3F4DE440-A921-4990-A230-70C88612BB74@home

Bert Smits (33) is sociaal pedagoog, participatie-expert, onderwijs­vernieuwer en coach. Hij is medeauteur van het boek ‘Leren uit de toekomst’ dat een antwoord wil bieden op de uitdagingen en valkuilen van het leraarschap van de toekomst. Tevens is hij een van de oprichters van Mysterie van Onderwijs, een platform dat innovatie en ondernemerschap in het onderwijs wil stimuleren.
Bert Smits: “De vraag die wij ons zouden moeten stellen, is in welke mate het onderwijs leerlingen opleidt om adequaat om te gaan met veranderingen in de wereld. Vaak wordt de angst voor snelle ontwikkelingen immers overgedragen op de leerlingen."

 

 

 

 

 

 

17.15

 Kelly Eerdekens: ‘Leren uit een moeilijke ervaring’

 

 

 

 

http://1.nieuwsbladcdn.be/Assets/Images_Upload/2014/02/07/2c0a9aee-9016-11e3-abeb-8fb5633abb52_original.jpg.h380.jpg

Kelly Eerdekens (27) kreeg op haar 16e te maken met een agressieve en pijnlijke vorm van de ziekte van Crohn. Na vele vruchteloze behandelingen en talloze operaties kreeg zij uiteindelijk een permanent stoma. Door de ziekte diende zij haar loopbaan als leraar, die haar nauw aan het hart lag, op te geven. Ondanks vele moeilijkheden kreeg zij op haar 25e een kind.

Samen met haar partner Veerle Bocken (32), die sinds haar 15e aan de ziekte van Crohn lijdt, richtte zij Bella Stoma op, een bedrijf dat producten voor Crohnpatiënten ontwikkelt. Dit bedrijf kwam onlangs als eerste uit de Limburgse ondernemerswedstrijd op basis van het businessplan, de innovativiteit en de creativiteit. 

Kelly: “Eerst was het een ultieme nachtmerrie, nu mijn ultieme vrijheid.

 

 

 

 

 

 

 

18.00

Panelgesprek: gedachtewisseling tussen het publiek en een panel van de sprekers en gasten
                               Gepresenteerd en gemodereerd door Christina van Geel

 

 

 

 

 

18.30

Slotbeschouwing door Prof. Dr. Piet Nijs, erevoorzitter van de Academie voor Levenskunst

 

 

 

 

cid:image012.jpg@01CE467D.7181A060

Prof. Dr. Em. Piet Nijs is psychiater, seksuoloog, filosoof en levens­kunstenaar. Hij was als hoogleraar verbonden aan de KU-Leuven en publiceerde talrijke succesrijke boeken en artikelen over onderwerpen als huwelijk, gezin, seksualiteit en psychosomatiek, waarin hij als levens­kunstenaar op zoek gaat naar de authentieke bronnen van het geluk. Hij is erevoorzitter van de Academie voor Levenskunst.

 

 

 

 

18.45

Pauze met een glas

 

 

 

 

 

 

 

De deelnemers aan het namiddagprogramma zijn ook uitgenodigd voor het poëtisch gedeelte van het avondprogramma (tot 20.00 uur).

 

 

 

 

Avondprogramma

 

 

18.15

Onthaal avondprogramma

 

 

 

19.30

Poëtisch en muzikaal intermezzo door Mia Jansen

 

 

 

http://gerbert.webplus.net/mia%20jansen%20meesterschap_bestanden/image001.jpg

Poëtisch-levenskunstig intermezzo
met muzikale omkadering 

 

 

 

 

 

 

20.00

Avondmaal

Walking Diner (aperitief met hapjes, voorgerechtenbuffet, keuze uit diverse hoofdschotels, nagerechtenbuffet, wijn) en informele gedachtewisseling
in het gezelschap van deelnemers en sprekers,
met stemmige muzikale omkadering door het gekende
Jazzduo Wim Colemont – Kris Duerinckx

 

 

 

 

 

 

23.00

Afsluiting van de Dag van het Geluk 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens de gehele dag is er een doorlopende boekenstand waar auteurs u te woord zullen staan
en hun boeken zullen signeren.

  

 

 

 

 

De vzw Academie voor Levenskunst is volkomen onafhankelijk en vrij van enige binding aan politieke, religieuze, filosofische, financiële of andere belangen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dag van het Geluk 2013

 

13 april 2013, Promotiezaal KU-Leuven

 

 

 

 

 

cid:image002.png@01CE467D.7181A060

 

De 7e ‘Dag van het Geluk’ is nu voorbij!

 

De 7e editie van de ‘Dag van het Geluk’, op 13 april 2013, is nu voorbij.

Uit de vele reacties van de zeer talrijke deelnemers blijkt dat deze dag eens te meer als een waardevolle dag werd ervaren.

 

Wij danken de vele deelnemers die de weg naar het prachtige kader van de Promotiezaal van de K.U.Leuven wisten te vinden.

 

Wij danken de sprekers van dit jaar Peter van Rompuy, Noortje Wiesbauer, Tom Hannes, Philip Brinckman, Nathalie Arteel en Rika Ponnet voor hun bijzonder gewaardeerde bijdragen. Wij danken onze erevoorzitter Prof. Em. Dr. Piet Nijs voor zijn geïnspireerde en inspirerende slotbeschouwing.

 

De sprankelende muzikale bijdrage viel bijzonder in de smaak, het poëtische gedeelte werd zeer gewaardeerd en het avondmaal achteraf was andermaal bijzonder geslaagd en bood de gelegenheid om rustig na te praten over wat de dag geboden had.

 

Dankzij onze onverstoorbaar vriendelijke medewerkers verliep de organisatie andermaal vrijwel vlekkeloos. In dit verband danken wij in het bijzonder Isabel Penne van het Universiteitsfonds voor de hartelijke en uitstekende samenwerking. Wij danken Universiteitsrestaurant Alma voor de uitstekende en zeer gesmaakte catering en Standaard Boekhandel voor de puike en zeer gewaardeerde boekenstand.

 

Wij danken onze trouwe medewerkers Gert Cluyts, Annemie Lemahieu, Roland Vanderstukken, Lieve De Brabandere, Ives de Saeger, Nicole Gonnissen, Els Martens, Lies Seresia en Wies Brusten voor hun geheel belangeloze inzet om ook van deze dag weer een geslaagde dag te maken.

 

Wij danken ook de sponsors die ons dit jaar steunden: het Universiteitsfonds, KBC, Belfius, Drukkerij KH Drukwerken, GMS Leuven, Orthopedie Van Haesendonck, Procopia, Schoolmeubilair Vannerum, Groentenhandel Bruyninckx en bloemenhandel The Green Spot.

 

Wij zijn dan ook verheugd dat we een zeer aanzienlijk bedrag aan het Fonds Jeanne Devos voor Kinderrechten zullen kunnen schenken. Op die manier hebben ook alle aanwezigen op deze dag rechtstreeks kunnen bijdragen tot het verminderen van het lijden en het onrecht in de wereld.

 

Wij kijken reeds uit naar de editie 2014!

 

Voor de Academie voor Levenskunst,

 

Dr. Gerbert Bakx

 

 

 

 

 

 

13 APRIL 2013 - 7e ‘Dag van het Geluk’!

 

Op 13 april organiseert de Academie voor Levenskunst voor de 7e maal een ‘Dag van het Geluk’ in de promotiezaal van de KU-Leuven. Laten we maar meteen de onvermijdelijke en voor de hand liggende vraag stellen: is een ‘Dag van het Geluk’ nog wel zinvol nu de boekhandels naast de obligate stapels kook- en reisboeken ook vol liggen met boeken over geluk, de tijdschriften volop artikels over geluk brengen en op alle radio- en televisiezenders programma’s over geluk lopen? Zelfs psychiater Dirk De Wachter, vorig jaar nog te gast op onze ‘Dag van het Geluk’, werd in een radioreeks opgevoerd.

 

Dit vrolijke gebabbel over geluk doet evenwel nauwelijks recht aan de werkelijke ernst van de toestand. De reële stand van zaken wordt accurater in beeld gebracht door twee recent verschenen boeken: ‘Identiteit’ van Paul Verhaeghe en ‘Borderline-times’ van Dirk De Wachter. Samen met de verontrustende gegevens over depressie, burn-out, borderline, zelfgekozen levensbeëindiging, verslavingen, eetstoornissen, automutilatie en andere vormen van symbolisch of pathologisch protestgedrag, geven deze auteurs duidelijk aan hoe ver we nog van echt geluk verwijderd zijn. Al deze probleemgedragingen, die door de medische wereld steevast als ‘stoornissen’ worden bestempeld, wijzen immers in een zelfde richting: een gebrek aan de nodige vaardigheden om geluk tot stand te brengen. Mensen besteden kennelijk nog altijd bijzonder veel energie aan ongelukkig zijn en ‘behandelingen’ op basis van het stoornissen-model lijken niet bijzonder overtuigend. Mogelijkheden om de slommer en sleur van het dagelijkse leven op te leuken met genoegens en amusement zijn er nochtans genoeg (de ski-vakanties en city-trips zijn meer dan volgeboekt) en de meesten beseffen ook wel dat ze ‘niet mogen klagen’, maar dat is natuurlijk nog lang geen echt geluk.

 

Wij denken dan ook dat een Dag van het Geluk meer dan ooit zinvol en noodzakelijk is. Niet om een antwoord te geven op de eerder triviale vraag: ‘Wat maakt u gelukkig?’ maar wel om na te denken over de vraag: ‘Hoe kan ik in deze uitdagende tijd toch een gelukkig leven leiden?’ Is gelukkig-zijn nog wel mogelijk in deze tijd van ingrijpende economische en maatschappelijke veranderingen of rest ons alleen nog de op de affiche afgebeelde radeloze schreeuw? Velen onder ons beoefenen wel een soort overlevingsvaardigheid maar hebben de kunst om gelukkig te zijn nooit aangeleerd of voorgeleefd gekregen. Toch is zelf gelukkig zijn de enige mogelijkheid om ook anderen te kunnen inspireren tot levenskunst. Dat geldt met name voor jongeren die het in deze tijd wel bijzonder moeilijk hebben. In een tijd met vele veranderingen en haast eindeloze keuzemogelijkheden is het inderdaad niet eenvoudig om een koers uit te zetten en de onvermijdelijke stormen van het leven te trotseren. Daartoe is een minder stoornis- en diagnosegericht en meer mens- en persoonsgericht denkmodel noodzakelijk. Het is aan ouders, leraren en ouderen om hierin een voorbeeld te zijn. Maar tot wat voeden we kinderen op als volwassenen het zelf moeilijk hebben om een zinvol leven te leiden en gelukkig te zijn?

 

Centraal in de geluksbeleving staat het relatie-gegeven. Niemand leeft immers zonder relaties. In relaties leren wij wie wij zijn en verwerven wij onze identiteit. Wie niet in een persoonlijke relatie leeft, heeft in ieder geval toch relaties met familieleden, met vrienden en collega’s, met zichzelf en met het leven. Gelukkige mensen hebben een gelukkige relatie met het leven. Ongelukkige mensen hebben een ongelukkige relatie met het leven. Depressieve mensen hebben een uitgebluste relatie met het leven. Het leven is immers onze onvermijdelijke partner, de enige partner die we nooit kunnen inruilen.

 

 

Ochtendprogramma

 

 

 

 

 

09.30

Onthaal ochtendprogramma met koffie, thee en gebak

 

 

10.00

Dr. Gerbert Bakx: ‘Van Borderline-times naar Wisdom-times’

 

 

 

cid:image004.jpg@01CE467D.7181A060

Dr. Gerbert Bakx is arts, psychotherapeut en filosoof, met een bijzondere belangstelling voor de (on)mogelijke dialoog tussen het westerse wereldbeeld en de oosterse wijsheid en spiritualiteit. Met de Academie voor Levenskunst stimuleert hij al vele jaren het denken over liefde en lijden, over bewustzijn en geluk. Hij geeft lezingen en opleidingen en begeleidt al vele jaren mensen naar meer wijsheid, liefde en geluk in moeilijke omstandigheden, meer bepaald in de moderne tijden van economische en maatschappelijke veranderingen en van depressie en zelfbeëindiging van het leven. Hij is auteur van twee boeken.

 

 

 

 

 

 

11.30

cid:image005.jpg@01CE467D.7181A060

Muzikaal intermezzo door het Vlaams-Brabants Saxofoonkwartet, leden van het Telos-Ensemble

 

 

 

 

 

12.30

Broodjeslunch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namiddagprogramma

 

 

13.00

Onthaal namiddagprogramma

 

 

 

13.30

Peter van Rompuy: ‘Geluk en samenleving’

 

 

 

 

cid:image006.jpg@01CE467D.7181A060

Peter van Rompuy was advocaat, communicatieconsultent, parlementair medewerker en kabinetsmedewerker. Hij had al vroeg belangstelling voor de samenleving en de politiek. In 2010 kwam hij in de senaat en in 2012 in het Vlaams parlement. In deze functies interesseerde hij zich vooral voor het aspect geluk en richtte o.a. een werkgroep op om te onderzoeken hoe indicatoren voor geluk gebruikt zouden kunnen worden in plaats van de gebruikelijke economische indicatoren.

 

 

 

14.15

Noortje Wiesbauer: ‘Walk your Talk, over individueel en algemeen belang’

 

 

 

 

cid:image007.jpg@01CE467D.7181A060

Noortje Wiesbauer: ‘Naast crisissen en verkiezingen, naast eigenbelang en uitzichtloosheid, is het thema ‘geluk’ nog nooit zo actueel geweest. Misschien juist daarom.’

Noortje Wiesbauser studeerde filosofie. Zij is docent aan de Karel de Grote-Hogeschool. Geïnspireerd door het werk van Riccardo Petrella richtte zij de ‘Universiteit voor het Algemeen Belang’ op met als doel het schrijven van ‘Een nieuw verhaal van de wereld’.

 

 

 

 

 

 

14.45

Tom Hannes: ‘Een boeddhistische visie op rouw en lijden’

 

 

 

 

cid:image008.jpg@01CE467D.7181A060

Tom Hannes brak een wetenschappelijke studie af toen hij in contact kwam met het zenboeddhisme. In 1996 begon hij een klassieke zenopleiding bij de Franse leraar Yuno Rech. Vandaag geeft hij meditatietrainingen (o.a. mindfulness) en is zenleraar in het centrum Ho Sen in Antwerpen. Daarnaast geeft hij trainingen, schrijft en speelt hij theater, en schildert hij.  Hij is auteur van de bestseller ‘Het konijn in je brein’ en van ‘De vijf gezichten van angst’. Hij maakte enkele persoonlijke ingrijpende gebeurtenissen mee.

 

 

 

 

 

 

15.30

Pauze

 

 

 

 

 

 

16.15

Philip Brinckman: ‘Opvoeding voor een gelukkige samenleving’

 

 

 

 

cid:image009.jpg@01CE467D.7181A060

Philip Brinckman is directeur van een middelbare school in Turnhout. Hij is bijzonder betrokken bij het onderwijsgebeuren en is overtuigd van het grote belang van de opvoeding en de educatie van jongeren om tot een gelukkiger samenleving van morgen te komen.

 

 

 

 

 

 

17.00

Nathalie Arteel: ‘Geen gelukkig-zijn zonder het goede te doen.’

 

 

 

 

cid:image010.jpg@01CE467D.7181A060

Nathalie Arteel, een succesrijke 45-jarige zakenvrouw uit Herent, ging aanvankelijk anoniem aan de slag als vrijwilliger in een sociaal project in Gent. Deze ervaring veranderde haar visie op het leven in die mate dat zij besloot ondanks haar gezin en twee kinderen een nieuwe richting in te slaan. Zij brengt hierover een inspirerende en hartverwarmende getuigenis.

 

 

 

 

 

 

17.15

Rika Ponnet: ‘Geluk en relaties’

 

 

 

 

cid:image011.jpg@01CE467D.7181A060

Rika Ponnet is relatietherapeute en seksuologe, met een bijzondere belangstelling voor de wijze waarop mensen vorm geven aan het relatiegebeuren in hun leven en wat de factoren zijn die daarbij een rol kunnen spelen. Dat is ook het thema van haar tweede, succesvolle boek ‘Blijf bij mij’. Relaties kunnen enerzijds aanzienlijk bijdragen tot geluk, maar kunnen dit anderzijds ook ernstig in het gedrang brengen.

 

 

 

 

 

 

18.00

Panelgesprek: interactie tussen het publiek en een panel van de sprekers en andere gasten

 

 

Gemodereerd door Kristof van Rossem

 

 

 

18.45

Slotbeschouwing door Prof. Dr. Piet Nijs, erevoorzitter van de Academie

 

 

 

 

cid:image012.jpg@01CE467D.7181A060

Prof. Dr. Em. Piet Nijs is psychiater, seksuoloog, filosoof en levens­kunstenaar. Hij was als hoogleraar verbonden aan de KU-Leuven en publiceerde talrijke succesrijke boeken en artikelen over onderwerpen als huwelijk, gezin, seksualiteit en psychosomatiek, waarin hij als levens­kunstenaar op zoek gaat naar de authentieke bronnen van het geluk. Hij is erevoorzitter van de Academie voor Levenskunst.

 

 

 

 

19.00

Pauze met een glas

 

 

 

 

 

 

 

De deelnemers aan het namiddagprogramma zijn ook uitgenodigd voor het poëtisch gedeelte van het avondprogramma (tot 20.00 uur).

 

 

 

 

Avondprogramma

 

 

18.45

Onthaal avondprogramma

 

 

 

19.00

Poëtisch en muzikaal intermezzo door Mia Jansen

 

 

 

cid:image013.jpg@01CE467D.7181A060

Poëtisch-levenskunstig intermezzo
met muzikale omkadering door het

Jazzduo Wim Colemont en Philip Vanvoorden

 

 

 

 

 

 

20.00

Avondmaal

Walking Diner en informele gedachtewisseling
in het gezelschap van deelnemers en sprekers,
met stemmige muzikale omkadering door het gekende
Jazzduo Wim Colemont en Philip Vanvoorden

 

 

 

 

 

 

23.00

Afsluiting van de Dag van het Geluk 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens de gehele dag is er een doorlopende boekenstand waar auteurs u te woord zullen staan
en hun boeken zullen signeren.

  

 

 

 

 

De vzw Academie voor Levenskunst is volkomen onafhankelijk en vrij van enige binding aan politieke, religieuze, filosofische, financiële of andere belangen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dag van het Geluk 2012

 

Paaszaterdag 7 april 2012, Promotiezaal KU-Leuven

 

 

 

 

cid:image035.png@01CE467D.7181A060

 

 

Na de 6e Dag van het Geluk…

 

De Dag van het Geluk 2012 was eens te meer een opmerkelijk succes!

Alle deelnemers toonden zich uiterst tevreden.

Wij danken dan ook de sprekers van dit jaar: Dirk De Wachter, Jürgen Mettepenningen, Hein Zegers en Sabine Cocquyt.

Wij danken Kristof van Rossem om zijn deskundige moderatie van het panelgesprek en om zijn muzikale talenten. Wij danken Kris Vuylsteke, Karen Peeters, Danny van Hoof en Katelijne Malfiet voor hun muzikale bijdrage. Wij danken de leden van het ensemble Moj voor de muzikale omlijsting. Wij danken Mia Jansen voor haar prachtige poëtische bijdrage.

 Wij danken onze erevoorzitter Prof. Piet Nijs voor zijn bezielde afsluiting van de dag.

 Wij danken al onze enthousiaste en volkomen belangeloze medewerkers: op de eerste plaats mijn echtgenote Mia Jansen voor de hele organisatie en Annemie Lemahieu voor de geslaagde vormgeving, verder Gert Cluyts, Sonia van Mulders, Roland Vanderstukken, Filip Leceuvre, Christine Vancouillie, Lies Seresia, Nicole Gonissen en Els Martens. Wij danken Standaard Boekhandel voor de uitstekende boekenstand. Wij danken het Leuvens Universitair Fonds. Wij danken ook Universiteitsrestaurant Alma voor de catering.

Wij danken ook heel in het bijzonder alle deelnemers die door hun aanwezigheid de dag mee mogelijk hebben gemaakt. Aan allen: heel erg bedankt voor het bijdragen aan het welslagen van deze mooie dag!

 

 

 

 

 

Ochtendprogramma

 

 

 

 

09.30

Onthaal ochtendprogramma met koffie, thee en gebak

 

 

10.00

Dr. Gerbert Bakx:  ‘Over Mogelijkheden en Werkelijkheden’

 

 

 

cid:image037.jpg@01CE467D.7181A060

Dr. Gerbert Bakx is arts, psychotherapeut en filosoof, met een bijzondere belangstelling voor de (on)mogelijke dialoog tussen westerse wetenschap en oosterse filosofie en spiritualiteit. Met de Academie voor Levenskunst stimuleert hij al jaren het denken over liefde en lijden, over bewustzijn en geluk. Hij geeft lezingen en opleidingen en begeleidt al vele jaren mensen naar meer liefde en geluk in moeilijke omstandigheden, meer bepaald in de moderne tijden van depressie en zelfbeëindiging van het leven.

 

 

 

 

 

 

11.30

Muzikale intermezzo door Kris Vuylsteke (klarinet),
Karen Peeters (harp), Danny van Hoof  (zang)
en Katelijne Billet (woord)

 

 

 

 

 

12.30

Broodjeslunch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namiddagprogramma

 

 

13.00

Onthaal namiddagprogramma

 

 

 

13.30

Jürgen Mettepenningen: ‘Geluk en Spiritualiteit’

 

 

 

 

cid:image038.jpg@01CE467D.7181A060

Jürgen Mettepenningen is theoloog en docent aan de KU-Leuven. Hij raakte bekend als voormalig woordvoerder van aartsbisschop André Léonard en  is onder meer auteur van het boek ‘Welke Kerk? Vandaag en Morgen.’

Het onderwerp van zijn bijdrage, dat ook het onderwerp is van zijn nieuwste boek, is het belangrijke verband tussen geluk en spiritualiteit.

 

 

 

14.15

Sabine Cocquyt: ‘Gelukkig zijn na een ingrijpende gebeurtenis’

 

 

 

 

cid:image039.jpg@01CE467D.7181A060

Sabine Cocquyt volgde studies in de Germaanse Filologie en legde zich later toe op lichaamsgeoriënteerde therapie. Haar gezin kreeg te maken met een ernstig verkeersongeval waarin haar ouders om het leven kwamen terwijl haar oudste zoon er een ernstige handicap aan overhield. Zij schreef hierover het boek ‘De stille epidemie. Leven na een tragisch ongeval.’ Zij wist dit persoonlijk lijden te overstijgen door zich te interesseren voor de veroorzakers van dergelijke ongevallen. Dit leidde tot de boeken ‘Over-hoop’ en ‘Mij overkomt het niet. Gesprekken met veroorzakers van verkeersongevallen’ waarin zij een opmerkelijk pleidooi houdt voor een meer menselijke benadering van alle betrokkenen bij dergelijke dramatische gebeurtenissen.

 

 

 

 

 

 

14.45

Pauze

 

 

 

 

 

 

15.30

Hein Zegers: ‘Positieve psychologie en welzijnswetenschap’

 

 

 

 

cid:image040.jpg@01CE467D.7181A060

Hein Zegers studeerde filologie en psychologie met specialisatie in de positieve psychologie die zich meer bepaald richt op de sterke punten van de mens in plaats van op zijn zwakten en problemen. Hij kreeg bekendheid als ‘happiness researcher’ en gastdocent in de positieve psychologie. Hij is dan ook één van de 100 geluksexperts in het boek ‘The World Book of Happiness.’ Hij gaf talloze inspirerende voordrachten over positieve psychologie en welzijnswetenschap.

 

 

 

 

 

 

16.15

Dr. Dirk De Wachter: ‘Geluk in tijden van depressie en zelfdoding’

 

 

 

 

cid:image041.jpg@01CE467D.7181A060

Prof. Dr. Dirk De Wachter is psychiater van de atypische soort, die zich ook voor existentiële vragen interesseert en ongeveer alle mogelijke versies van de cellosuites van Bach in huis heeft. Hij is bekend door zijn talrijke interventies en interviews in de media waarin hij in het debat over welzijn en onwelzijn een eigen stem laat horen. Als psychiater is hij bijzonder begaan met de problematiek van depressie en zelfgekozen levensbeëindiging, meer bepaald bij jongeren.

 

 

 

 

 

 

17.00

Panelgesprek: interactie tussen het publiek en een panel van de sprekers en andere gasten, gemodereerd door Kristof van Rossem

 

 

 

 

 

 

18.00

Slotbeschouwing door Prof. Dr. Piet Nijs, erevoorzitter van de Academie

 

 

 

 

cid:image042.jpg@01CE467D.7181A060

Prof. Dr. Em. Piet Nijs is psychiater, seksuoloog, filosoof en levens­kunstenaar. Hij was als hoogleraar verbonden aan de KU-Leuven en publiceerde talrijke succesrijke boeken en artikelen over onderwerpen als huwelijk, gezin, seksualiteit en psychosomatiek, waarin hij als levens­kunstenaar op zoek gaat naar de authentieke bronnen van het geluk. Hij is erevoorzitter van de Academie voor Levenskunst.

 

 

 

 

18.15

Feestelijk drankje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avondprogramma

 

 

18.45

Onthaal avondprogramma

 

 

 

19.00

Poëtisch en muzikaal intermezzo door Mia Jansen

 

 

 

cid:image043.jpg@01CE467D.7181A060

Poëtisch-levenskunstig intermezzo
met muzikale omkadering door Kristof van Rossem
en het ensemble Moj

 

 

 

 

 

 

20.00

Avondmaal

Walking Diner en informele gedachtewisseling
in het gezelschap van deelnemers en sprekers,
met stemmige muzikale omkadering door het gekende
Jazzduo Wim Colemont - Philip Vanvoorden

 

 

 

 

 

 

23.00

Afsluiting van de Dag van het Geluk 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens de gehele dag is er een doorlopende boekenstand waar auteurs u te woord zullen staan
en hun boeken zullen signeren.

 

  

 

  

De vzw Academie voor Levenskunst is volkomen onafhankelijk en vrij van enige binding aan politieke, religieuze, filosofische, financiële of andere belangen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dag van het Geluk 2011

 

Paaszaterdag 23 april 2011, Promotiezaal KU-Leuven

 

 

 

 

cid:image046.png@01CE467D.7181A060

 

 

De Dag van het Geluk 2011 is nu voorbij

 

Ondanks het zomerse weer hebben bijna 300 deelnemers aan de dag deelgenomen. Hun talrijke reacties bevestigen dat het alleszins een bijzonder geslaagde dag mag worden genoemd.

 

De sprekers waren van een zeer hoog gehalte. De sprankelende muzikale bijdrage viel bijzonder in de smaak, het poëtische gedeelte werd zeer gewaardeerd en het avondmaal achteraf was andermaal bijzonder geslaagd en bood de gelegenheid om geanimeerd of rustig na te praten over wat de dag geboden had.

 

Wij danken op de eerste plaats de sprekers voor hun gewaardeerde bijdrage: Leo Bormans, Pol Hauspie, David Dewulf, Bieke van de Kerckhove, Mia Leijssen, en niet in het minst: de geïnspireerde en inspirerende slotbeschouwing van onze erevoorzitter Piet Nijs.

Ook het bezoek van Zuster Jeanne, die ons een warm hart toedraagt en die ook wij een warm hart toedragen, bracht een levendige en indrukwekkende getuigenis van het geluk en de kracht van een enthousiast en waardegericht leven. Velen hebben ons bevestigd dat zij rijker en geïnspireerd weer naar huis zijn gegaan.

 

Wij danken de leden van de Academie voor Levenskunst, evenals de andere medewerkers die zich ook deze keer weer belangeloos en enthousiast ingezet hebben om van dit gebeuren weer een geslaagd evenement te maken.

 

Wij kijken reeds uit naar de editie 2012!

 

 

Voor de Academie voor Levenskunst,

 

Dr. Gerbert Bakx 

 

 

 

 

Ochtendprogramma

 

 

 

09.00

Persvoorstelling en presentatie van het boek
‘De Strategie van het Geluk’ van Dr. Gerbert Bakx,
met bijdrage van Denise Vandevoort, schepen van cultuur van de stad Leuven.

 

 

 

 

09.30

Onthaal ochtendprogramma met koffie, thee en gebak

 

 

10.00

Dr. Gerbert Bakx:  ‘De Strategie van het Geluk als Zelfzorg en Levenskunst’

 

 

 

cid:image048.jpg@01CE467D.7181A060

Dr. Gerbert Bakx is arts, psychotherapeut en filosoof, met een bijzondere belangstelling voor de dialoog tussen westerse wetenschap en oosterse filosofie en spiritualiteit. Met de Academie voor Levenskunst stimuleert hij al jaren het denken over liefde en lijden, over bewustzijn en geluk. Hij geeft lezingen en opleidingen en begeleidt al vele jaren mensen naar meer liefde en geluk in moeilijke omstandigheden.

 

 

 

 

 

 

11.30

cid:image049.jpg@01CE467D.7181A060

Muzikale bijdrage door het ensemble ‘Net iets Anders’.

Vijf strijkers, een pianiste en een klarinettist brengen muziek uit het klassieke repertorium en daarbuiten. ‘Net iets anders’ ademt muziek en voert zowel de minder geoefende luisteraar als de ervaren concertganger mee in een verrassende muzikale beleving.

 

 

 

 

 

 

 

 

12.30

Broodjeslunch met drank

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namiddagprogramma

 

 

13.00

Onthaal namiddagprogramma

 

 

 

13.30

Leo Bormans: ‘The World (Book) of Happiness’

 

 

 

 

cid:image050.jpg@01CE467D.7181A060cid:image051.jpg@01CE467D.7181A060cid:image050.jpg@01CE467D.7181A060

Leo Bormans, hoofdredacteur van Klasse, auteur en spreker, verdiepte zich twee jaar in de studie van het werk van 100 deskundigen en onderzoekers op het gebied van de positieve psychologie. Hij vertaalde hun conclusies naar een breed publiek, wat leidde tot de publicatie van het opgemerkte ‘World Book of Happiness.’

 

 

 

14.15

Pol Hauspie: ’Een plan voor Geluk?’

 

 

 

 

cid:image052.jpg@01CE467D.7181A060

Pol Hauspie kwam internationaal in de pers door de opkomst van de spraakmakende onderneming L&H. Hij werd er ook door gekraakt. Hij werd vervolgd en veroordeeld voor fraude en wanpraktijken. Een verblijf in de gevangenis, een diepe depressie (waar hij volgens zijn psychiater nooit meer uit zou raken!) compleet met zelfmoord­gedachten, leidden uiteindelijk tot een radicale transformatie van zijn leven. Hij schreef hierover een opmerkelijk boek en brengt ons vandaag een beklijvende en niet te missen getuigenis...

 

 

 

 

 

 

15.00

Pauze

 

 

 

 

 

 

15.45

David Dewulf: ’Mindful gelukkig of gelukkig mindful?’

 

 

 

 

cid:image053.jpg@01CE467D.7181A060

Dr. David Dewulf is arts en een autoriteit op het vlak van mindfulness. Hij is oprichter van het Instituut voor Aandacht en Mindfulness en geeft al vele jaren training aan jongeren en volwassenen. Hij werkt samen met verschillende universiteiten om het effect van mindfulness verder te onderzoeken. Hij is auteur van o.a. ‘Mindful gelukkig’ en ‘7 bronnen van innerlijke vreugde’.

 

 

 

 

 

 

16.15

Bieke van de Kerckhove: ‘De smaak van Stilte als Geluksbeleving’

 

 

 

 

cid:image054.jpg@01CE467D.7181A060

In 1988 wordt bij de 19-jarige Bieke Vandekerckhove (°1969) de diagnose van de dodelijke spierziekte ALS gesteld met als levensverwachting 2 tot 5 jaar. Wat begin je met dat schamele restje leven? Zij schreef daarover het boek: ‘De Smaak van Stilte. Hoe ik bij mezelf ben gaan wonen.’

 

 

 

16.45

Mia Leijssen: ‘Liefde als bron van geluk’

 

 

 

 

cid:image055.jpg@01CE467D.7181A060

Mia Leijssen is psychotherapeut en hoogleraar aan de K.U.Leuven.  Zij schreef talrijke boeken, waaronder ‘Tijd voor de ziel’, (Lannoo 2007).

Iets of iemand wordt waardevol doordat het/hij/zij door ons bemind wordt. Zo is het ervaren van geluk uiteindelijk afhankelijk van de hoeveelheid liefde die de persoon erin legt of eruit ontvangt. In deze lezing wordt  ‘liefde’ als cruciale levensvaardigheid uitgediept doorheen genuanceerde uitdrukkingsvormen: begeerte, gevoel, handelen, dynamiek van het Zelf.

 

 

 

17.45

Panelgesprek:  interactie tussen het publiek en het panel van de sprekers.

 

 

 

 

 

 

18.15

Slotbeschouwing door Prof. Dr. Piet Nijs

 

 

 

cid:image056.jpg@01CE467D.7181A060

Prof. Dr. Em. Piet Nijs is psychiater, seksuoloog, filosoof en levens­kunstenaar. Hij was als hoogleraar verbonden aan de K.U.Leuven en publiceerde talrijke succesrijke boeken en artikelen over onderwerpen als huwelijk, gezin, seksualiteit en psychosomatiek, waarin hij als levens­kunstenaar op zoek gaat naar de authentieke bronnen van het geluk. Hij is erevoorzitter van de Academie voor Levenskunst.

 

 

 

 

Mogelijk bezoek en een woordje van Zuster Jeanne Devos

 

 

 

 

cid:image057.jpg@01CE467D.7181A060

De Dag van het Geluk draagt het werk van Zuster Jeanne Devos een warm hart toe. De winst van deze dag gaat naar haar werk. Voor zover haar agenda het haar toelaat, zal Jeanne Devos de Dag van het Geluk met haar aanwezigheid vereren en de avond met ons doorbrengen.

 

 

 

 

 

 

18.30

Pauze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avondprogramma

 

 

18.45

Onthaal avondprogramma

 

 

 

19.15

Mia Jansen en Lieve De Brabandere: ‘Levenskunst in proza en poëzie’

 

 

 

cid:image058.jpg@01CE467D.7181A060cid:image059.jpg@01CE467D.7181A060

Poëtisch-levenskunstig intermezzo
met muzikale begeleiding door het gekende
Jazzduo Wim Colemont - Philip Vanvoorden

 

 

 

 

 

 

20.00

Avondmaal:

Walking Diner en informele gedachtewisseling
in het gezelschap van deelnemers en sprekers,
met stemmige muzikale omkadering door het gekende
Jazzduo Wim Colemont - Philip Vanvoorden

 

 

 

 

 

 

23.00

Afsluiting van de Dag van het Geluk 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens de gehele dag is er een doorlopende boekenstand waar een aantal auteurs u te woord zullen staan en hun boeken zullen signeren.

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Dag van het Geluk 2010

 

Paaszaterdag 3 april 2010, Promotiezaal KU Leuven

 

 

 

 

cid:image061.png@01CE467D.7181A060

 

 

De Dag van het Geluk 2010 is nu voorbij

 

De vrijwel unanieme mening was dat het een bijzonder geslaagde dag was. De sprekers waren van een bijzonder hoge kwaliteit. Dankzij onze onverstoorbaar vriendelijke medewerkers verliep de organisatie vrijwel vlekkeloos. De boekenstand was zeer aantrekkelijk. De catering was voortreffelijk en verdiende alle lof.

 

Wij danken de meer dan 250 deelnemers die de weg naar het prachtige kader van de Promotiezaal van de K.U.Leuven wisten te vinden. In dit verband danken wij in het bijzonder Isabel Penne van het Universiteitsfonds voor de hartelijke en uitstekende samenwerking.

 

Wij danken de sprekers Prof. Peter Adriaenssens, Marleen Borzée, Rie Compeers, Rudy Vandamme, Wouter Torfs, Prof. Dr. Piet Nijs, voor hun inspirerende en zeer gewaardeerde bijdragen. Wij zijn Sigiswald Kuijken dankbaar voor zijn bijzondere bijdrage die niemand onbewogen heeft gelaten. Wij danken Mia Jansen voor haar poëtische bijdrage. Wij danken het Jazz-combo Wim Colemont.

 

Wij danken onze trouwe medewerkers, Gert Cluyts, Annemie Lemahieu, Filip Leceuvre, Ives de Saeger, Nicole Gonnissen, Els Martens, Lies Seresia, Tine van den Berghe en Christine Vancouillie voor hun inzet om ook van deze dag weer een geslaagde dag te maken.

 

Wij danken Universiteitsrestaurant Alma voor de uitstekende en zeer gesmaakte catering en boekhandel Johannes voor de puike en zeer gewaardeerde boekenstand.

 

Wij danken ook de sponsors die ons dit jaar steunden: het Universiteitsfonds, KBC, Dexia, Drukkerij Kh Drukwerken, Groentenhandel Bruyninckx.

 

Wij zijn dan ook verheugd dat we een zeer behoorlijk bedrag aan het Fonds Jeanne Devos voor Kinderrechten zullen kunnen schenken. Op die manier hebben ook alle aanwezigen op deze dag rechtstreeks kunnen bijdragen tot het verminderen van het lijden en het onrecht in de wereld.

 

Wij maken reeds plannen voor de editie 2011, die de vijfde editie zal zijn!

 

Uw reacties, bedenkingen, suggesties zijn welkom…

 

In naam van de Academie voor Levenskunst,

 

Gerbert Bakx en Mia Jansen

 

 

 

 

 

 

Ochtendprogramma

 

 

09.30

Onthaal ochtendprogramma

 

 

10.00

Marleen Borzée: “Worden wie je bent, zijn wie je wordt.”

 

 

 

cid:image063.jpg@01CE467D.7181A060

Als pedagoge enthousiasmeert Marleen Borzée studenten in de leraren- en mentorenopleiding van de KHLeuven. Als coach inspireert ze directies, leerkrachten en ouders tot meer leef- en werkplezier.
Mensen bevestigen in hun sterktes, dat is haar passie.
Leer-kracht dus, in en buiten het onderwijs.

 

 

 

10.45

Prof. Dr. Peter Adriaenssens: “Omgaan met jongeren in veranderende tijden.” 

 

 

 

 

cid:image064.jpg@01CE467D.7181A060

Prof. Dr. Peter Adriaenssens is kliniekhoofd kinderpsychiatrie en hoofd­docent aan de K.U.Leuven. Hij is directeur van het Vertrouwens­centrum Kindermishandeling Vlaams-Brabant en is zeer actief betrokken bij het Fonds Jeanne Devos voor Kinderrechten. Hij is auteur van talrijke succesrijke boeken over opvoeding en omgaan met jongeren.

 

 

 

11.45

Muzikale bijdrage: Sigiswald Kuijken speelt cellosuites van J.S. Bach.

 

 

 

 

cid:image065.jpg@01CE467D.7181A060

Sigiswald Kuijken, die voor zijn indrukwekkende muzikale carrière een eredoctoraat van de K.U.Leuven in ontvangst mocht nemen, draagt de Dag van het Geluk een warm hart toe! Hij brengt ons cellosuites van J.S. Bach, één van de absolute hoogtepunten van de westerse muziek…

 

 

 

12.30

Broodjeslunch / nabespreking

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namiddagprogramma

 

 

12.30

Onthaal namiddagprogramma

 

 

 

13.30

Rie Compeers “Honger is universeel en kent geen grenzen.” 

 

 

 

 

cid:image066.jpg@01CE467D.7181A060

Rie Compeers is docente en coach rond creativiteit als middel tot zelf­inzicht. Ze is oprichter van De Kreafabriek, waar ze workshops geeft rond innerlijk leiderschap in kracht, kwetsbaarheid en waardigheid, met een grote belangstelling voor het innerlijk kind als metafoor voor zelfsturing.
Rie Compeers is tevens voorzitter van The Hunger Project België, een wereld­wijd project dat mensen met chronische honger ondersteunt om door empowerment een toekomst zonder honger op te bouwen.

 

 

 

14.00

Dr. Gerbert Bakx: “De paradox: hoe meer we weten, hoe minder we ervan terecht brengen….”  

 

 

 

 

cid:image067.jpg@01CE467D.7181A060

Dr. Gerbert Bakx is arts, psychotherapeut en filosoof, met een bijzondere belangstelling voor oosterse filosofie en spiritualiteit. Met de Academie voor Levenskunst beoefent hij al jaren het denken over liefde en lijden, over bewustzijn en geluk. Hij begeleidt ook al vele jaren mensen naar meer liefde en geluk in moeilijke omstandigheden.

 

 

 

15.00

Pauze

 

 

 

16.00

Rudy Vandamme: “Van consumentengenot naar duurzaam geluk.”

 

 

 

 

cid:image068.jpg@01CE467D.7181A060

Rudy Vandamme (°1958) is psycholoog, zelfstandig onderzoeker, schrijver en transitiecoach. Hij is ontwerper van de ontwikkelingsgerichte benade­ring, trainer in De School voor NLP, Coaching&Co, het Mediation Instituut en het Vandamme Instituut (www.vandammeinstituut.com). Hij is auteur van verschillende boeken over persoonlijke ontwikkeling en coaching.

 

 

 

16.30

Wouter Torfs: “In de schoenen van Torfs: van transactie naar transformatie.” 

 

 

 

 

cid:image069.jpg@01CE467D.7181A060

Wouter Torfs werkte enkele jaren als advocaat en kwam in 1986 in het gelijknamig familiebedrijf. Onder zijn impuls werd authentieke klant­vriendelijkheid het unique selling proposal (USP) van Torfs. Ook het beleid tegenover medewerkers is uniek. Mensen die bij Torfs werken worden niet gekozen om wat zij kennen maar om wie ze zijn. In 2007 en 2010 werd het bedrijf uitgeroepen tot 'Beste Werkgever'.

 

 

 

17.00

Prof. Em. Dr. Piet Nijs: “Levenskunst als kunst van de zelfverwerkelijking.” 

 

 

 

 

cid:image070.jpg@01CE467D.7181A060

Prof. Em. Dr. Piet Nijs is psychiater, seksuoloog, filosoof en levens­kunstenaar. Hij was als hoogleraar verbonden aan de K.U.Leuven en publiceerde talrijke succesrijke boeken en artikelen over onderwerpen als huwelijk, gezin, seksualiteit en psychosomatiek, waarin hij als levens­kunstenaar op zoek gaat naar de authentieke bronnen van het geluk.

Hij is erevoorzitter van de Academie voor Levenskunst.

 

 

 

17.45

Panelgesprek:  interactie tussen het publiek en het panel van de sprekers.

 

 

 

18.30

Pauze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avondprogramma

 

 

18.45

Onthaal avondprogramma

 

 

 

19.15

Mia Jansen: “Levenskunst in proza en poëzie”

 

 

 

cid:image071.jpg@01CE467D.7181A060

Poëtisch intermezzo met muzikale begeleiding door het
Jazzduo Wim Colemont en Philip Vanvoorden

 

 

 

 

 

 

20.00

Avondmaal:

Walking Diner en gedachtewisseling met deelnemers en sprekers,
met stemmige muzikale omkadering door het
Jazzduo Wim Colemont en Philip Vanvoorden

 

 

 

23.00

Afsluiting

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dag van het Geluk 2009

 

Paaszaterdag 18 april, Faculty Club Leuven

 

 

 

cid:image072.jpg@01CE467D.7181A060

 

 

 

Voormiddagprogramma

 

09.30    Onthaal

 

10.00    Dr. Gerbert Bakx: “Gelukkig zijn in tijden van twijfel.”  Dr. Gerbert Bakx is arts, psychotherapeut en filosoof, met een bijzondere belangstelling voor oosterse filosofie en spiritualiteit. Met de Academie voor Levenskunst stimuleert hij al jaren het denken over lijden en geluk. Hij begeleidt ook al vele jaren mensen naar meer liefde en geluk in moeilijke tijden.

 

11.45     Muzikale bijdrage door het Vlaams-Brabants Saxofoonkwartet,  leden van het Telos-Ensemble

 

12.15      Broodjeslunch / nabespreking

 

 

Namiddagprogramma

 

12.30     Onthaal 

 

13.30    Kristof van Rossem: “Maak jij mij gelukkig?”  Een filosofische kijk op de liefde. Kristof van Rossum is bekend van vele lezingen, o.a. over het Socratische gesprek en andere filosofische onderwerpen.

               

14.00    Gerard Bodifée: “Een filosofisch-spirituele visie op geluk”.  Gerard Bodifée is wetenschapper en filosoof en is auteur van talrijke prachtige boeken over de soms moeilijke relatie tussen wetenschap, religie en spiritualiteit. Hij is bekend om de uitgesproken standpunten die hij bij diverse gelegenheden heeft ingenomen.

 

                Interactie met het publiek

 

15.00     Pauze

 

16.00    Björn Prins: “Mindfulness als weg naar geluk.” Björn Prins is als psycholoog werkzaam als docent aan de Arteveldehogeschool en is verbonden aan de Academie voor Integratieve Psychologie. Hij is oprichter van het Instituut voor Training van Aandacht en Meditatie.

 

16.30    Suzanne van Well: “Gelukkig zijn. Een keuze en een dagelijkse beslissing.”  De oma van Luna, auteur van het verhelderende boek “Hans, na de dodentocht van Van Themsche”, getuigt van haar visie en inzichten omtrent misdadig gedrag bij jongeren, lijden en liefde, gerechtigheid en straf, in een individuele en maatschappelijke context.

               

17.00     Prof. Dirk de Schutter: “Is de huidige samenleving wel geschikt voor het geluk?”  Prof. Dirk de Schutter is filosoof en hoogleraar aan de Europese Hogeschool Brussel. Hij is auteur van verschillende filosofische werken en heeft een grote belangstelling voor de sociale realiteiten en ontwikkelingen. Hij heeft zich recent doen opmerken door een aantal uitgesproken standpunten met betrekking tot recente gebeurtenissen.

 

                Interactie met het publiek

 

18.00     Pauze

 

 

Avondprogramma

 

19.00     Onthaal met aperitief

 

19.30    Jens Pas en Elien Meerschaut: “Vera” een inspirerende theatermonoloog met muzikale omlijsting

 

20:30    Avondmaal van de hand van Meesterkok Bart Claes,
met stemmige muzikale omkadering door het Jazzduo Wim Colemont en Philip Vanvoorden

Persoonlijke bijdragen en reflecties

Gedachtewisseling en interacties tussen de deelnemers

 

23:00    Afsluiting

 

 

Tijdens de gehele dag is er een doorlopende boekenstand waar een aantal auteurs u te woord zullen staan en hun boeken zullen signeren.

 

 

 

 

 

Dag van het Geluk 2008

 

Paaszaterdag 22 maart 2008, Faculty Club Leuven

 

 

 

cid:image074.jpg@01CE467D.7181A060

 

Voormiddagprogramma

 

8:30      Onthaal van de deelnemers

 

9:00      Lezing door Dr. Gerbert Bakx, arts en filosoof: “Geluk zonder Reden.”

 

12:00     Muzikale en spirituele bijdrage door Marleen en Sigiswald Kuijken met de voorstelling van hun boek: “Op de Jakobsweg. Pelgrimeren op Oneindig.”

 

13.00     Broodjeslunch / gedachtewisseling

 

 

Namiddagprogramma

 

Diverse sprekers geven hun visie en inzichten omtrent geluk en gelukkig worden.

Afwisselend woord en muziek, debat en creatieve activiteit.

 

 

14:00   Inleiding  door Dr. Gerbert Bakx: “Geluk zonder Reden.”

 

14:30    Kristof Van Rossem, filosoof: “Kan je geluk organiseren?

 

14:45    Roland Dûchatelet: ‘Geluk zit in het hoofd. Geluk kan men niet schenken. Maar de samenleving heeft een grote invloed op de kansen op geluk’

 

Pauze

 

15:30    Jan Bossuyt,  manager: “De Ladder van Bewustzijn”

 

16:00    Christiane Malcorps, manager: “Waardebewust ondernemen”

 

16:30    Gie Goris, hoofdredacteur MO* magazine: “Geluk in Wereldperspectief”

 

17:00    Prof. Dr. Em. Piet Nijs, psychiater, seksuoloog, filosoof en levenskunstenaar: “Werk als zelfverwerkelijking”

 

17:30    Geluksagora - debat - met deelname van alle sprekers

 

Tussentijdse intermezzo’s met o.a. Frank Liefooghe (kunstenaar) en Cyriel Kortleven (newshoestoday)

 

 

Avondprogramma

 

19:00                    Jens Pas en Elien Meerschaut:  monoloog met blokfluit

 

20.00                   Avondmaal

                                Sofie Vanhoutte: persoonlijke bijdrage

                                Marie-Jo Lauwens: “Gelukkig worden”

                                Monique Spitaels: persoonlijke bijdrage

 

23.00                   Afsluiting