D e   A c a d e m i e

Prof. Em. Dr. Piet Nijs


Prof. Dr. Piet Nijs is psychiater, seksuoloog, filosoof en levens­kunstenaar. Hij was als hoogleraar verbonden aan de K.U.Leuven en publiceerde talrijke succesrijke boeken en artikelen over onderwerpen als huwelijk, gezin, seksualiteit en psychosomatiek, waarin hij als levens­kunstenaar op zoek gaat naar de authentieke bronnen van het geluk.
Hij is erevoorzitter van de Academie voor Levenskunst.

Mia Jansen


Bezielende kracht in de Academie voor Levenskunst en mede-initiatiefneemster van de Dag van het Geluk.

Levenskunst en mindfulness in het onderwijs
is haar missie.
 Onverstoorbaar vriendelijk meesterschap
is haar passie.

Tevens voortreffelijke echtgenote van Gerbert.

Gert Cluyts


Sociaal werker en psychotherapeut met veel aandacht en een groot hart voor de (lijdende) medemens.

De altijd beminnelijke, zachtaardige en fijngevoelige aanwezigheid van Gert maakt elke samenwerking tot een plezier.
Altijd bereid om mee te denken en bij te dragen tot de werking van de Academie.

Sonja van Mulders


Onverstoorbare gastvrijheid en uiterst effectieve vriendelijkheid. Tevens zo goed als onvervangbare echtgenote van Gert en moeder van hun zes (6) kinderen. Even bezield in haar onderwijsopdracht als in de omgang met haar eigen kinderen.

Ives de Saeger


Ingenieur en onvermoeibaar creatief procesinnovator met een brede belangstelling.

Mede-initiatiefnemer van de Academie voor Levenskunst en inspirerende kracht achter de Dag van het Geluk.

‘Alles wat gedaan wordt, kan ook beter gedaan worden.’ Reken maar op Ives.

Veerle Follens


Behalve echtgenote van Ives en moeder van twee kinderen, ook een merkwaardige en zeldzame combinatie van architectuur en (opbouwende) therapie.

Tevens een onverstoorbaar en onweerstaanbaar zonnige verschijning.

Annemie Lemahieu


Communicatiespecialist, trendwatcher en creatief genie. Onuitputtelijke bron van bruisende energie met een hoog octaangehalte. Rusteloos zoekend naar meer waarde en kwaliteit in het leven van mensen en bedrijven.

Mede-initiatiefnemer en krachtige motor van de Dag van het Geluk.

Filip Leceuvre


Levenskunstenaar met een voorliefde voor stilte en de invulling ervan.

Een (bijna) altijd onopvallende maar verbazend doeltreffende aanwezigheid met een aandachtig luisterend oor. Kan zich vereenzelvigen met de eenvoudige boodschap: “Als je gelukkig wil zijn, wees het dan.”

Christine van Couillie


Relatiegenie en onuitputtelijke fontein van plannen en beloftevolle projecten. Een levend(ig)e illustratie van het boeddhistische gezegde dat de lotus uit de modder groeit. Altijd borrelend van creatieve en dialectische ideeën met een onvoorspelbare invloed op de entropie van het heelal. Of hoe uit de chaos iets moois kan ontstaan…

Lies Seresia


Een altijd kritische maar opgewekte en inspirerende aanwezigheid. Als mens en therapeute verliefd op het leven en altijd op zoek naar de schoonheid en de kracht in ieder mens. Overigens bijna even enthousiast over de Academie voor Levenskunst als over de tango en de skistok die zij beide meesterlijk en met verve hanteert en bespeelt.

Lieve de Brabandere


Altijd even enthousiaste en inspirerende medewerkster aan de Academie voor Levenskunst. Altijd op zoek naar nieuwe ideeën en mogelijkheden om de werking van de Academie te verbeteren.

Nicole Gonissen


Een uiterst effectieve en verrassend aandachtige aanwezigheid. Rusteloos en altijd kritisch denkend op zoek naar nieuwe inzichten die de afstand tot de waarheid kunnen verkleinen. Altijd bereid een handje toe te steken.
Waarvoor onze welgemeende dank!

Els Martens


Draagt al vele jaren bij tot het in goede banen leiden van de Dag van het Geluk, onder meer door de hulp bij de boekenstand.
Waarvoor onze hartelijke dank!

Karel van Overtveld


Grafisch en creatief genie. Altijd positief en opgewekt. Droeg van in het begin de Dag van het Geluk een warm hart toe en was altijd bereid mee te helpen waar dit mogelijk was.

Jill Vanparys


De beminnelijke en innemende echtgenote van Karel. Tevens een grafische duizendpoot.

Roland Van der Stukken


Financieel genie met een grote deskundigheid in bankzaken, maar ook enthousiast medewerker van de Academie voor Levenskunst.
Doortastend en volhardend beklimt hij niet alleen gezwind de Mont Ventoux maar weet hij ook tal van andere varkentjes te wassen…

Johan Cluyts


Sympathiek moraalfilosoof met een grote belangstelling voor levenskunst in het algemeen en voor de Academie voor Levenskunst in het bijzonder.