Van Klacht naar Kracht

 

 

 

Als u liever lijdt dan dat u gelukkig bent, dan is daar alle ruimte voor. Lijden kunt u altijd en om allerlei redenen. U kunt lijden om het verleden of om de toekomst. U kunt lijden om uzelf of om anderen. U kunt lijden om wat u hebt of om wat u niet hebt. U kunt lijden aan ziekte en dood of aan de voortijdige dood van geliefden. U kunt lijden onder slechte huwelijken, mislukte oogsten, noodweer, nare buren en tegenslag, werkeloosheid, uitbuiting of belastingen. U kunt lijden om uw overtuigingen of om uw niet-overtuigingen. U kunt lijden omdat uw god u laat lijden of omdat hij geen einde maakt aan uw lijden. U kunt lijden omdat u leeft of omdat u sterft. U kunt lijden vanwege liefde, kunst of ambitie, of vanwege het lijden zelf. U kunt lijden omdat u te veel lijdt of omdat u niet genoeg lijdt. En u kunt lijden omdat u weigert een einde te maken aan uw lijden, waardoor u ook anderen laat lijden.

 

Sommige mensen ondergaan hun beproevingen stoïcijnser of humoristischer dan anderen, maar iedereen lijdt wel eens aan iets, al wordt daar op verschillende manieren uiting aan gegeven. Sommigen lijden in stilte, andere protesteren luidkeels. Sommigen bidden om verlossing, anderen worden cynisch. Sommigen geven anderen de schuld, anderen wijten het leed aan zichzelf. Sommigen haten of doden anderen, anderen haten of doden zichzelf. Sommigen proberen te ontsnappen aan het lijden, anderen lijden aan deze pogingen om te ontsnappen. Sommigen zoeken doelen om de aandacht af te leiden van het lijden, anderen lijden aan het bereiken van die doelen of aan de afleiding.

 

Boeddha leerde dat leven gelijkstaat aan lijden (de eerste edele waarheid). Hij leerde ook dat het lijden het gevolg is van herkenbare oorzaken (tweede edele waarheid) en dat we door het wegnemen van deze oorzaken ook de effecten kunnen wegnemen (derde edele waarheid). Hij leerde ook eenvoudige en praktische manieren om de oorzaken van het lijden weg te nemen en het bewustzijn zodoende van een staat van onbehagen naar een staat van welbehagen te voeren (vierde edele waarheid).

(Naar: Lou Marinoff, Levensvragen: hoe filosofie je leven kan veranderen.)

 

 

 

 

Wegen naar onwelzijn en onmacht

Wegen naar welzijn en kracht

1     

Cultiveer het idee dat het leven geen zin heeft en niets waard is. Daag mensen of het leven uit het tegendeel maar eens te "bewijzen". Negatief zijn is altijd de gemakkelijkste manier om intelligent te lijken.

Niemand weet genoeg om te kunnen zeggen dat het leven geen zin heeft. Leer van het leven, van uzelf en van alle anderen te houden. Liefde is niet het bewonderen van het volmaakte, maar het aanvaarden van het onvolmaakte.  Intelligentie en levenskunst is in alle omstandigheden kiezen voor groei.

 

2     

Beschouw uzelf als een slachtoffer en als een puinhoop. Neem u voor nooit meer gelukkig te zullen zijn. Sluit u op in uw kamer en denk aan de dood.

Weiger nog verder slachtoffer te zijn. U bent immers niet geslacht en u bent ook niet geofferd. Men kan geen ongeluk of verlies wegnemen door zich nog verder ongelukkig te maken. Men kan de overledenen niet eren met het ongeluk van de levenden. Maak van liefde en "ja" zeggen de belangrijkste visie en expressie van uzelf.

 

3     

Toon hoe "gevoelig" u bent door uzelf te kwellen met depressiviteit, zelfmedelijden, veront­waard­iging, "gekwetsheid" en kwaadheid. Blijf deze emoties vasthouden door te weigeren te "aanvaarden" en te verklaren het leven "niet aan te kunnen".

Stop met het cultiveren van kwetsbaarheid. Besef dat er geen wonden en kwetsuren zijn, maar alleen maar steeds herhaalde verhalen. Doe afstand van negatieve emoties als bitterheid, afgunst, angst, droefheid, kwaadheid, stress en andere vormen van negatieve energie. Stop met strijden en oorlog voeren tegen de realiteit. Mobiliseer positieve emoties en positieve energie.

 

4     

Blijf u afvragen "waarom" de zaken zijn zoals ze zijn, waarom dit u moest overkomen, of dat wel eerlijk is en of u dat wel hebt verdiend. Kijk naar wat u "verloren" bent en vergeet wat u hebt.

Leef met een grotere kaart. Begrijp dat vele dingen niet te “begrijpen” zijn. Kijk naar het heden en naar de toekomst. Er valt niets te verliezen. Leer van de ervaring wat ervan te leren valt en ga door met uw leven.

 

5     

Klaag over uw problemen. Bedenk hoe erg en onrechtvaardig het leven is en dat u misschien maar beter dood kunt zijn. Maar zorg er ook voor dat u voortdurend bang bent om te sterven.

Stop met klagen. Vul uw bewustzijn met positieve beelden en doelstellingen van wat u werkelijk wil bereiken in uw leven. Concentreer u op beelden die gevoelens van vrede en vreugde oproepen.

 

6     

Overtuig u ervan dat de anderen, de samenleving of het leven verantwoor­delijk zijn voor uw problemen.

De anderen, de samenleving en het leven zijn zo goed als zij nu kunnen zijn. In het leven zijn er alleen maar uitnodigingen om te leren. Lever een bijdrage tot een betere wereld door positieve energie toe te voegen.

 

7     

Cultiveer negatieve, beangstigende beelden en obsessionele rampenscenario’s met alle mogelijke ongelukken en tegenslagen. Denk aan alle vreselijke en afschuwelijke dingen die u overkomen zijn of die u nog zouden kunnen overkomen. Pieker daar zo veel mogelijk over.

 

Een gelukkig leven is alleen maar een opeenvolging van gelukkige momenten. Creëer onmiddellijk geluk door "ja" te zeggen tegen het moment van nu en probeer niet alle problemen op te lossen vóór ze zich voordoen.

 

8     

Geef uw baan op, doe niets meer, ga van een uitkering leven, geef alle activiteiten op die enige betekenis of plezier in uw leven brachten. Doe alleen nog wat u "moet" doen en beschouw uw leven als zinloos en in een impasse.

Doe dingen die u wil doen omdat ze een gevoel van bevrediging, vreugde en zinvolheid met zich brengen en uw waarde valoriseren. Zie uw leven als uw eigen creatie en uw eigen kunstwerk en streef ernaar het zo positief en zo mooi mogelijk te maken.

 

9     

Haat uzelf omdat u uw leven verknoeid hebt en een mislukking bent. Beschuldig en kwel uzelf voortdurend en zonder genade.

Aanvaard uw onvolmaaktheid en vergeef uzelf als u er een troep van gemaakt hebt. Aanvaard en leer. De enige mislukkingen zijn gebeurtenissen waar u niets van leert. Beoefen het "ja"-zeggen tegen uzelf, tegen anderen, tegen het verleden en tegen het leven. Iedereen doet op elk moment zo goed als hij kan. Niemand moet volmaakt zijn.

 

10  

Wees kritisch, perfectionistisch en negatief, niet alleen voor anderen maar vooral ook voor uzelf. Vermijd veranderingen die u meer tevredenheid en plezier zouden kunnen brengen.

Geef uzelf, anderen, de samenleving en het leven de toestemming te zijn zoals ze zijn. Onderzoek wat uw behoeften zijn en hoe u er op een andere manieren mee kunt omgaan.

 

11  

Lees artikels, boeken en kranten, kijk naar TV-programma's en luister naar mensen die u ervan overtuigen dat alles hopeloos is. Overtuig uzelf dat u machteloos bent en geen keuze hebt.

 

Lees boeken en leer van mensen die een positieve levensboodschap uitdragen.

12  

Ga zo veel mogelijk om met mensen die ook ongelukkig en bitter zijn. Zo kunt u elkaars fatalisme en hopeloosheid bevestigen en versterken.

 

Zoek het gezelschap van mensen met een positieve ingesteldheid die een inspiratie en een voorbeeld van levenskunst zijn.

13  

Vraag veel mensen om advies. Verzamel vele tegengestelde meningen van deskundigen, artsen en therapeuten.

 

Maak een positieve bijdrage tot de gemeenschap door een werk of dienstverlening die u waardevol vindt en waar u plezier aan beleeft.

14  

Zorg niet voor uzelf. Probeer anderen voor u te laten zorgen en wees verontwaardigd omdat ze het niet goed genoeg doen.

 

Zie uzelf en alles in uw leven als een mogelijkheid tot groei en leren. Leef in het nu en wees dankbaar om wat er is en wat u hebt.

15  

Cultiveer negatieve taal met negatieve bewoordingen. Vermijd al wat op humor lijkt. Vergeet nooit dat het leven geen lachertje is!

 

Cultiveer een positieve taal met positieve bewoordingen. Cultiveer een gevoel voor humor en lichtheid in het leven.

 

 

 

 

Naamloos-8kopie

 

 

>> naar boven

 

8/02/13