Onvoorwaardelijke Liefde – Onvoorwaardelijk Geluk

 

 

Geluk is wat je krijgt
als je liefde investeert.

Liefde is aandacht.

 

 

Laat de discipel eindeloze liefde jegens alle schepselen aankweken.
Laat hem jegens de wereld boven, beneden en om hem heen een hart vol onbeperkte liefde kweken.
Want in de gehele wereld is deze toestand des harten het beste
de Boeddha

 

Wat iets werkelijk het beminnen waard maakt,

is niet het feit dat het in kwaliteit uitsteekt boven de andere dingen,

maar het feit dat het bestaat en in jouw leven aanwezig is.

Frank Andrews

 

Telkens je het liefhebben uitstelt tot zich iets beters aandient,

zeg je nee tegen het liefhebben van wat er nu is.

Het is wachten tot het leven ervoor zorgt dat je met liefde reageert.

Frank Andrews

 

Je kunt het universum alleen liefhebben

via de belichamingen van het universum die in je leven komen.

Frank Andrews

 

Liefde is niet het bewonderen van het volmaakte,
maar het aanvaarden van het onvolmaakte.
Harold Kushner

 

Je kunt onmiddellijk in het paradijs zijn

door eenvoudig "ja" te zeggen tegen dit moment.

Frank Andrews

 

Vertrouwen is een houding die je aanneemt tegenover het leven en de wereld,

dat je zult weten om te gaan met de moeilijke gebeurtenissen die zich kunnen voordoen,

en dat je ondertussen zo diep mogelijk zult liefhebben.

Frank Andrews

 

Stort jezelf in liefdevolle benaderingswijzen,

omhels je dochter alsof ze heel de mensheid is,

liefkoos je geliefde alsof hij het lichaam van God is,

aai je hond alsof hij het hele leven in het universum belichaamt,

schrob de vloer alsof het een heilige offergave is.

Frank Andrews

 

Ervaring is niet wat je overkomt,

het is wat je doet met wat je overkomt.

Aldous Huxley

 

 

 

Een Strategie van Onvoorwaardelijke Liefde

 

1. Liefhebben is JA zeggen

 

o    Liefhebben is het leven van een hartgrondig JA! Het is vreugdevol aanvaarden wat is.

o    “Ik hou van je en ik steun je in je eigen keuzes. Als je een fout maakt zal ik er niet tussenspringen en proberen je te redden want ik vertrouw erop dat je ervan zult leren.”

o    Liefhebben is een intentie, geen reactie op een bijzonder aantrekkelijk of oogverblindend mooi iets of iemand.

o    Je kunt in elke ervaring meer liefde brengen door er meer aandacht en aanvaarding in te brengen:
aandchtig zijn, attent zijn, belangstelling, bewustzijn, blijdschap, dankbaarheid, koesteren, meeleven, overgave, respect, verbondenheid, verwondering, viering, vrede, zorgzaamheid ...

o    Door van het gewone te houden wordt het buitengewoon.

o    Ervaringen van liefdevolle benaderingen zijn een onmiddellijke zegen, geen middel om een doel te bereiken.

 

2. Mythen over liefde

 

o    Mythe van de romantiek:

- romantische aantrekking is de enige vorm van liefde

- je moet de "ware" zien te vinden

- Ú je kan liefde ervaren in alles wat je doet! Een echt kunstenaar kan altijd kunstenaar zijn.

 

o    Mythe van de "relatie", de band van lange duur

wat niet eeuwig duurt, "tot de dood", is "mislukt" en is "niets geweest"

Ú je kan nu liefhebben, zonder verwijzing naar de toekomst

 

o    Mythe van wederzijdsheid

- "liefde moet van twee kanten komen"

- Ú liefde is een houding die men aanneemt, geen beloning voor bewezen diensten.

- Ú liefde behoeft geen goedkeuring of "beantwoording", de instemming van de ander is geen voorwaarde!

 

o    Mythe van eensgezindheid

- je moet het altijd met elkaar eens zijn

- Ú een houding van "ja"-zeggen tegen een persoon is niet instemmen met alle daden of ideeën! (assertiviteit)

 

o    Mythe van het lijden

- liefde doet lijden

- Ú men lijdt nog meer als men geen liefde heeft

 

o    Mythe van liefde lost alles op

- al mijn problemen zullen opgelost zijn als ik de "ware" gevonden zal hebben

- Ú oplossingen komen van binnenuit niet van buitenaf

- Ú liefde is geen therapie om alle problemen en onwelzijn op te lossen

 

o    Mythe van de liefde als verantwoordelijkheid voor de ander

- ik ben verantwoordelijk voor hoe de ander zich voelt

- de ander is verantwoordelijk voor hoe ik mij voel

- Ú je bent niet verantwoordelijk voor het welzijn van de ander!

- Ú liefde is een houding van volwassen mensen die eigen verantwoordelijkheid nemen

 

o    Mythe van spontaniteit

- liefde moet vanzelf komen, je moet het "voelen"

- Ú liefde is een houding van binnenuit, niet een verrassing van buitenaf

 

o    Mythe van het moeilijk zijn

- echte liefde moet moeilijk zijn

- Ú je kan je leven veranderen door je geestelijke ingesteldheid te veranderen.

 

3. Liefhebben uit reactie of uit intentie

 

o    Wij zien de wereld niet zoals ze is, maar zoals wij zijn.

o    Mensen worden niet bewogen door de dingen, maar door hun zienswijze van de dingen

o    Kijk naar de rol van interpretaties en van selectieve (autobiografische) aandacht voor negatieve dingen

o    Leer aandacht te geven zonder te interpreteren!

o    Liefde is de manier waarop je kiest de werkelijkheid te ervaren.

o    Als je wacht tot het leven de omstandigheden creëert waarin je met liefde zult kunnen reageren, zul je niet veel gelegenheid hebben om liefde te ervaren.

 

4. Liefde voor de wereld

 

o    Liefde is aandacht

o    Schep de wereld door je aandacht

o    Je ervaart liefde als je liefde projecteert: straal liefde uit naar de wereld

- wees verbonden met al het wonderlijke

- doe alles als een liefkozing, als een heilige offergave

o    Gevoeligheid is aandacht - overgevoeligheid is afwijzing

o    Verhoog je aandacht: breng je concrete activiteit (waar ben ik nu mee bezig?) in overeenstemming met je doelstelling (waartoe ben ik hier?). 

 

5. Oordelen en eisen

 

o    Je bent geen rechter die moet oordelen of een leraar die punten moet geven.

o    Leer aandacht en waardering voor het vanzelfsprekende.

o    Beoefen onvoorwaardelijk liefhebben: liefhebben is niet hammen inspecteren en stempels zetten.

o    Al wat je krijgt komt in een onvolmaakte verpakking.

 

6. Hinderlijke gewoonten

 

o    Aandacht voor het negatieve, voor wat er niet is en wat niet gaat...

o    Gewoonte van nee-zeggen en afwijzen

o    Gewoonte woorden te plakken op ervaringen:

- reduceert veranderlijke ervaringen tot aangeleerde statische patronen (hokjes)

- leidt tot snel en gedachtenloos leven

- è leer aandacht geven zonder te benoemen

o    Gewoonte van hopen en verlangen

- leidt aandacht naar toekomst

- is nee-zeggen tegen nu

o    Gewoonte van bezitten en normaal vinden, wat men "kent" moet men niet meer bekijken

 

7. Een liefdevolle kijk op het leven

 

o    Kijk naar het leven als naar een rivier

- momenten waarop een mysterie wordt ontsluierd

- neem de positie van waarnemer en leerling

- het leven is een spel: niets moet

o    Kies een liefdevolle mantra: ik kies hier voor liefde

o    Beschouw het leven als een toneelstuk

- je bent niet je rol

- speel je rol met volle aandacht

o    Vertrouw het leven

- liefde is angst laten varen

- angst is weigeren te vertrouwen

- vertrouwen is een houding

 

8. Liefde voor mensen

 

o    Maak van liefhebben je doel

o    Heb het leven lief via deze persoon

o    Geef liefde omdat je liefde te geven hebt: "de pruimebloesem geeft zijn geur ook aan de hand die hem breekt"

 

9. Liefde in relaties

 

o    Relaties bestaan uit selectieve aandacht en herinneringen

o    Er zijn alleen maar onvolmaakte mensen

o    Neem verantwoordelijkheid voor emoties en gedrag hier en nu

o    Pijn is niet het gevolg van het verleden maar van het "nee" van nu

o    Vrede en mededogen is niet "vergeten" maar "nee" vervangen door "ja"

 

10. Liefhebben in crisissituaties

 

o    Een diamant moet geslepen worden

o    Stap uit het drama en wordt toeschouwer

o    Onderzoek de crisis zonder woorden

o    Er zijn alleen maar leraars en minnaars

 

11. Liefhebben bij verlies

 

o    Er kan alleen verlies zijn als er eerst geschenk is geweest

o    Merk hoe bedreven je al bent in het omgaan met verlies

o    Creëer niet meer verlies door de verkeerde "lessen" te leren

o    Bemerk het verschil tussen gevoeligheid en gevoelerigheid

 

12. Liefhebben door daden

 

o    Handel als iemand die liefheeft

o    Maak van liefhebben je "bottomline"

o    Gebruik elke handeling om liefde te uiten

o    Stort je met je hele hart in wat je doet

 

13. Zelfliefde

 

o    Wie denk je dat je bent?

o    Dat ben je niet!

- je bent geen automaat

- je bent niet je interne dialoog

- je bent niet je verleden

o    Stop strijd met jezelf en waardeer

o    Je kent niet de betekenis van je leven in het grotere geheel

 

14. Liefde voor "God"

 

o    Het vraagt spirituele bedrevenheid om het leven lief te hebben en te bezielen, geen godsdienstige overtuigingen

o    Leef alsof je weet dat het universum weet

o    Beslis te geloven zonder te geloven: uit intentie

o    Ervaar al wat in je leven komt als een wonder

- wie geen wonderen ziet, is geen realist

o    Verricht elke handeling als een sacrament.

 

15. Toewijding

 

o    Toewijding in plaats van "leuk" of "niet-leuk"

o    Aandacht in plaats van onnadenkendheid

o    Toewijding geeft draagkracht en doelgerichtheid

o    Het "ja" zal uitdeinen over de wereld

o    Dank het universum voor het leven!

 

 

 

 

Basisregels voor een relatie van liefde

 

(Niet noodzakelijk regels voor een praktische werkrelatie, bijv. voor het runnen van een huishouden, het opvoeden van kinderen of het bouwen van een huis … . Het probleem met “relaties” is vaak de moeilijke en onduidelijke vermenging van verwachtingen, taken, functies en rollen.)

 

o     Liefde is blijdschap om het bestaan van de ander. Het is onvoorwaardelijke aanvaarding zonder iets te eisen of te verwachten. Zoals je vervuld en verheugd bent door het bestaan van een bloem, een zonsondergang of een strijkkwartet van Mozart. Die moeten daar niets voor doen. Liefde is geen beloning voor bewezen diensten.

 

o     Beleefdheid, respect en hoffelijkheid zijn minimumregels in elke relatie. Kwaadheid, beschuldigend, vernederend en ander onvolwassen taalgebruik hebben geen plaats in een volwassen gedrag en zeker niet in een liefdesrelatie.

 

o     Ik zal nooit iets eisen, je zal nooit iets moeten doen. (Liefde eist niets. Liefde is vreugdevol aanvaarden, zoals je een bloem, een zonsondergang of muziek aanvaardt zonder iets te eisen of te verwachten. Wat gedaan of verkregen wordt uit eisen of uit behoefte, wordt niet gedaan of verkregen uit liefde).

 

o     Ik zal je vrijheid nooit beperken. Je zult nooit mijn toestemming nodig hebben om te doen wat je wil doen, ook niet als dat iets is wat ik niet begrijp, niet graag heb of niet goed vind. (Liefde is aanvaarden wat is. Ik aanvaard je zoals je bent.)

 

o     Ik ben geen beoordelaar of rechter over je leven. Je zal je nooit moeten rechtvaardigen, niet voor wat je nu doet of in het verleden deed, of voor wat je in de toekomst wil doen. (Ik zal er altijd van uitgaan dat je een volwassene bent en dat je goede redenen hebt om te doen wat je wil doen, ook als ik die redenen niet begrijp of niet goed vind of als ik niet instem met wat je wil doen.)

 

o     Je hebt het recht dingen voor jezelf te houden. Je kan alles met me delen wat je wil, maar je zal mij nooit iets MOETEN zeggen of “opbiechten”. (Ik zal er altijd van uitgaan dat je een volwassene bent en dat je goede redenen hebt om te doen wat je wil doen, ook als ik die redenen niet begrijp of niet goed vind of als ik niet instem met wat je wil doen.)

 

o     Het is niet jouw taak om aan mijn behoeften te voldoen. Het is niet jouw taak mij gelukkig te maken en je bent niet verantwoordelijk voor mijn gevoelens. (Ik heb je lief voor wat je bent, niet voor wat je doet of omdat je zo je best doet om het mij naar de zin te maken. Ik hou van bloemen of van muziek om wat ze ZIJN, niet om wat ze voor mij doen... )

 

 

 

Want de liefde is eenvoudig dit :

Wat het is.

 

Het is onzin

zegt het verstand.

Het is wat het is

zegt de liefde.

 

Het is tegenslag

zegt de berekening.

Het is alleen maar pijn

zegt de angst.

Het is uitzichtloos

zegt het inzicht.

Het is wat het is

zegt de liefde.

 

Het is belachelijk

zegt de trots.

Het is lichtzinnig

zegt de voorzichtigheid.

Het is onmogelijk

zegt de ervaring.

Het is wat het is

zegt de liefde.

 

Eric Fried

 

Ç Terug naar boven Ç

 

 

 

image006

 

 

>> naar boven