cid:image011.png@01CEBC2F.97ABDA30

 

cid:image012.jpg@01CEBC2F.97ABDA30

 

 

 

‘Vergaar kennis buitenshuis;


vergaar wijsheid binnenshuis.’

 
Chuang Tse

 

 

Academie voor levenskunst    

Dr. Gerbert Bakx 

 

 

Instituut voor Aandacht en Mindfulness 

Dr. David Dewulf

 

Mia Jansen en
Miep Van der Haegen

Leraar en trainer Onverstoorbaar Vriendelijk Leiderschap

& Mindfulness

 

De training Onverstoorbaar vriendelijk leiderschap heeft al 7 jaar vele onderwijsmensen kunnen inspireren. Meer dan ooit blijft het belangrijk dat we jongeren degelijk onderwijs verstrekken. We hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid om het jonge brein niet alleen te voeden met wetenschap en op de arbeidsmarkt gerichte vaardigheden. Omdat we in een maatschappij leven waar het hoofdzakelijk draait om idolen i.p.v. idealen hebben jongeren net  inspirerende denkbeelden en idealen nodig.

Daarom dienen we nóg bewuster om te gaan met onze taak als leraar. Dat ervaart u allicht elke dag en dat blijkt ook uit cijfers afkomstig uit onderzoeken van de OESO over de ongekwalificeerde uitstroom en het niveau van ons onderwijs, vooral voor de middenmoot van onze jongeren. Bovendien wordt de onderwijstaak er beslist niet eenvoudiger op, niet alleen door de aangekondigde vernieuwingen en de snel evoluerende kennismaatschappij maar ook door de uitdagende jongeren van vandaag en de hoge eisen die aan leraren worden gesteld. Het is dan ook begrijpelijk dat de cijfers van ziekte en burn-out bij leraren in stijgende lijn gaan. Meer dan uitdagingen genoeg dus!

 

 

          

cid:image009.jpg@01CEBD4C.1E7FF6F0

 

 

 

 

 

 

 

cid:image010.jpg@01CEBD4C.1E7FF6F0

 

 

 

 

 

“Deze stand van zaken gaat mij persoonlijk ter harte omdat ik  vrijwel dagelijks leraren ontmoet die een toenemende stress ervaren, die zich vaak uit in spanning, meer conflicten met de jongeren, faalangst en onzekerheid over de eigen kwaliteiten. Er is dan ook een toenemende belangstelling voor en een vraag naar hoe men in deze omstandigheden enthousiast en gedreven, kwalitatief en creatief onderwijs kan blijven verstrekken. Persoonlijk ben ik er stellig van overtuigd dat elke leraar met voldoende professionaliteit, wijsheid en interne rust zich bewust dient te zijn van deze verantwoordelijkheid. Elke leraar is immers mede verantwoordelijk voor de vorming van de generatie van morgen.”
Mia Jansen

 

 

cid:image011.jpg@01CEBD4C.1E7FF6F0

 

 

 

 

 

 

 

cid:image012.jpg@01CEBD4C.1E7FF6F0

Daarom bieden we de training ‘Onverstoorbaar Vriendelijk Leiderschap’ thans in een vernieuwde versie aan. Deze training wil leraren nog explicieter ondersteunen in hun buitengewoon belangrijke functie.
In samenwerking met het Instituut I AM van David Dewulf worden de inzichten van mindfulness en compassie en het gedachtengoed uit het boek ‘De Strategie van het Geluk’ van Gerbert Bakx geïntegreerd in een mindfulnessfilosofie die aangeboden wordt in een training van 4 volledige dagen.

Ik nodig u dus graag uit op de vernieuwde training:

‘Onverstoorbaar Vriendelijk Leiderschap’
& ‘Mindful Meesterschap’.

Deze training vindt plaats in het CC Romaanse Poort, Brusselsestraat 63, 3000 Leuven, op vrijdag 8, 15, 22 november en 6 december 2013. Telkens van 09.45 uur tot 17.00 uur.

Meer informatie vindt u op de websites: http://aandacht.be/home/aanbod/i-am-voor-het-onderwijs

http://www.academievoorlevenskunst.be

Inschrijven gebeurt via het instituut I AM:
http://aandacht.be/iam_event/i-am-voor-het-onderwijs

Inhoudelijk kan u met uw vragen terecht bij

Mia Jansen
miajansen@skynet.be
0474 58 75 49
en
Miep Van der Haegen
vanderhaegen_mp@telenet.be
0474 49 77 48

 

Deze training is geschikt voor iedereen met een passie voor het lesgeven en voor al wie eleganter wil kunnen omgaan met de uitdagingen van vandaag. De bedoeling is filosofische en wetenschappelijke inzichten te verwerven en aandachtsoefeningen aan te reiken die in de klaspraktijk bruikbaar zijn. Het komt erop aan om onverstoorbaar betrokken en toch gepassioneerd les te geven, om op een meer bewuste wijze om te gaan met de vaak onverwachte omstandigheden van de dag.

Voor deze training is geen Mindfulness  8-wekentraining vereist.

Vriendelijke groeten

Mia Jansen, Miep van der Haegen

 

Hoe groter het eiland van kennis,
hoe langer de kustlijn van verwondering.

Bijkomende info:

www.academievoorlevenskunst.be

miajansen@skynet.be

0474 58 75 49

 

 

 

 

 

Doelstellingen

 

Wat kan ‘Onverstoorbaar vriendelijk leiderschap en Mindfulness’ voor mij betekenen als leerkracht, docent of zorgcoördinator?

 

 • inzicht in stress; de invloed van je denken op je emoties, herkennen van je behoeften
 • aandacht als antwoord op stress en beter omgaan met dagdagelijkse stress
 • bewust worden van je gewoonten en je automatische piloot
 • oefenen in aandacht en niet-oordelen
 • oefenen in aanvaarden van je ervaring
 • concrete tips voor het mindful omgaan met dagelijkse situaties
 • concrete tips voor het inbouwen en aanleren van aandachtsoefeningen in de klas
 • mindful omgaan met thema’s als straffen, belonen, pesten…
 • oefenen in het aanvaarden van het anders zijn van jezelf en de ander
 • geweldloze communicatie
 • constructief omgaan met agressie
 • geloven in je missie ondanks de omstandigheden

Hoe kan dit onrechtstreeks invloed hebben op kinderen en jongeren?

 

Er worden inzichten aangereikt, concrete technieken en oefeningen aangeleerd voor het bevorderen van aandacht, concentratie, rust, zelfbewustzijn en zelfvertrouwen in de les. Bovendien kan het beter omgaan met stress en met de dagelijkse uitdagingen als leerkracht of docent, ervoor zorgen dat kinderen of jongeren:

 • zich beter kunnen concentreren
 • meer rust en minder drukte ervaren
 • meer zelfbewustzijn en zelfvertrouwen verwerven
 • minder faalangst ervaren
 • minder overweldigd worden door emoties.

 

 

 

 

 

Programma

 

Dag 1:  Onverstoorbaar zijn

             ‘Aan de oever van de rivier gaan zitten’

              Stop, Adem wees Mindful (SAM)

 • Mindfulness, aandacht & stilstaan bij wat er nu is
 • Evolutie van het bewustzijn, inzichten in ons denken
 • Belang van de rede
 • Omgaan met spanningen en stress
 • De adem als anker in een niet-oordelende houding
 • Vaardigheden: mindfulness & heartfulness

 

Dag 2:  Vriendelijk zijn

            ‘De acteurs in ons leven: waarneming, emoties, behoeften

             Stoppen & Ademen, Aandacht & Ruimte, Activiteiten hernemen (SARA)

 • Mindfulness, gewaarzijn van gedachten, emoties en lichamelijke gewaarwordingen
 • Inzicht in emoties, behoeften en denken: waarneming, interpretaties, wensen en behoeften
 • Voorbij de rede; leven vanuit waarden en mindful-zijn
 • Automatische gewoonten herkennen

 

Dag 3:  Leiderschap

            ‘Je kan niet de richting van de wind bepalen,

             maar wel de stand van je zeilen’

 • Handelen vanuit vrijheid en keuze
 • Mindful leraarschap
 • Van transpiratie naar inspiratie
 • Geloof in ‘Growth mindset’ versus ‘Fixed mindset’
 • De twee houdingen als leraar: vaderlijke versus moederlijke functie.

 

Dag 4:  Intervisie/oefendag/verdieping

 • Mindful surfen op de soms onstuimige golven van het leven
 • Toepassing in concrete situaties
 • Oefeningen voor leerlingen.

 

 

 

 

 

Praktische informatie

In Leuven:  de vrijdagen 8/11, 15/11, 22/11 en 6/12/2013

van 09:45 uur tot 17:00 uur

Locatie: CC. Romaanse Poort, Brusselsestraat 63, 3000 Leuven

 

In Gent: de vrijdagen 14/2, 21/2, 14/3 en 21/3/2014

09:45 uur tot 17:00 uur

Locatie: Regio Gent, locatie nog te bepalen

Trainers

Mia Jansen 0474 58 75 49
Miep Van der Haegen 0474 49 77 48

Prijs:  225.00 €

In deze prijs is inbegrepen:

 • 2 CD's
 • Werkmap
 • Het boek Jezelf accepteren met mindfulness en compassie’ van Dr. David Dewulf
 • ‘De wekelijkse gedachte’ gedurende 6 maanden (per mail)

Aanbevolen literatuur

Doelgroep

Dit programma is geschikt voor al wie met passie les wil geven en eleganter wil leren omgaan met de uitdagingen van iedere dag. Voor deze training is geen voorafgaande 8-wekentraining vereist. Deze training is evenwel geen opleiding zodat het volgen van deze training niet tot een kwalificatie als mindfulnesstrainer voor kinderen en jongeren leidt. De aandachtsoefeningen zijn uiteraard wel bedoeld voor gebruik in de klas en zullen het omgaan met stress vergemakkelijken zodat de rust ook merkbaar zal zijn in de les.

 

De boeken van Dr. David Dewulf en Dr. Gerbert Bakx kunnen tijdens deze opleiding aan voordelige prijzen worden aangekocht. U kan de gewenste boeken vooraf reeds doorgeven via contact@aandacht.be