Beloof uzelf …


Zo groot te zijn dat niets uw innerlijke rust kan verstoren,
met elke persoon die u ontmoet over geluk en welzijn te spreken,
al uw vrienden te laten voelen dat zij speciaal zijn,
van alles de zonnige kant te zien en van optimisme uw kenmerk te maken,
alleen het beste te denken, voor het beste te werken
en het beste te verwachten,
even enthousiast te zijn over het succes van anderen als over dat van uzelf,
de fouten van het verleden achter u te laten en aan oplossingen
voor de toekomst te werken,
altijd welgezind te zijn en alle levende wezens een stralende glimlach te schenken,
zo veel tijd te besteden aan het verbeteren van uzelf
dat u geen tijd meer hebt voor het beoordelen en bekritiseren van anderen,
te groot te zijn voor angst, te waardig voor kwaadheid, te wijs voor piekeren
en te dankbaar voor negatief-zijn.

 

CHRISTIAN D. LARSON