Aankondiging boek Dr

 

 

 

 

Voorwoord bij het boek door Prof. Dr. Piet Nijs

 

“Laat je leven een liefdesbrief aan het leven zijn”. Deze uitnodiging van Charly Chaplin, die teder-wijze clown, is ook een uitnodigend leitmotiv van dit boek. Het leven is een geluksspel, verspeel niet je kansen. Want de kaarten van het geluk liggen in eigen handen, net als het geluk zelf.

In dit prachtige boek lezen we: “Geluk is niet het gevolg van een geslaagd leven of van een succesvolle levensstijl; integendeel, een geslaagd leven is het gevolg van een gelukkige relatie met het leven, een relatie van passie en fascinatie, een relatie van verliefd zijn en gelukkig zijn. Wie gelukkig is ervaart de zin van het leven”.

Dr. Gerbert Bakx is nog relatief onbekend in het moderne medialandschap, zo belust op sensatie en succes, op prestatie en prestige.

Dr. Bakx is een waar strateeg voor de Reis naar het Levensgeluk. Hij is een nieuwsgierige, onvermoeibare zwerver in het rusteloze land van de menswetenschappen - met die therapeutische zorg voor de gekwetste, gehavende mens - en in het wondere rijk van de natuurwetenschappen. Bovendien is hij een virtuoze bruggenbouwer tussen Oost en West. Zo brengt hij de oosterse wijsheid - met haar mysterieuze diepten van de oosterse ziel - in dialoog met het westerse weten, dat technisch machtig en moedig, perfect computergestuurd, de westerse mens het maakbare geluk wil schenken, zelfs met de hulp van onbezielde robots, die hier wandelen in een landschap van kwijnende natuur en tanende cultuur... met blinde ogen.

Als wetenschapper is Dr. Bakx ook een echte natuur-kundige: bij hem geen technisch gereduceerd natuurbegrip, dat onze planeet vorsend kwelt én uitbuit als dode materie; wel een eerbiedige benadering van de natuur, van de hele schepping, met de verwondering voor de goddelijke krachten in de kosmos. De griekse natuurkundigen - wij allen zijn Hellenen! - beschouwden de natuur - physis - ook als het proces van wording: van groeien door goddelijke levenskracht (phyein). En die griekse denkers waren ook grote strategen: gedreven door gunstige winden - welke inspiratie! - wisten zij de menselijke levenstocht hartstochtelijk te sturen met het goede kompas van de rede naar de harmonie van het Schone en het Goede, die twee kanten van de geluksmedaille. En dit met grote stuurkunst als levenskunst.

Zulk enthousiast strateeg - met letterlijk zijn oorsprong aan de vier uitersten van het menselijk denken, dromen én doen - is Dr. Gerbert Bakx. Hij roept ook op tot levensenthousiasme en bezielende inspiratie. Enthousiasme betekent toch: en-theos: de kracht die het goddelijke van de schepping, van het mysterie van de kosmos en van het menselijke levenslot laat oplichten, telkens weer. Het is drijfkracht, werkzaamheid van de Geest, die de mens levenslang gaande houdt: geest-driftig bezield.

Dit boek bergt het geheim om verliefd te worden én te blijven op het leven. Verliefd worden is toch genade: getroffen worden door het goddelijke in de concrete verschijning van een mens. Verliefdheid en liefde zijn dus niet blind, wat cynici ook mogen beweren. Verliefdheid is helderziend: “la clairvoyance”, zoals Dostojewski schreef: een mens kunnen zien zoals God of het goddelijke leven hem of haar bedoeld heeft. Welke goddelijke blik in onze beperkte mensenogen die graag zien (geleerd hebben)!

Echte liefde leeft niet van bewondering voor de volmaakt gewaande mens, maar is aanvaarden van het onvolmaakte als een opdracht, als een roeping voor het leven. Een onvolmaakte mens, die op unieke wijze toch brandpunt is van de straalkracht van het goddelijke in de schepping: in de concrete lichamelijke gestalte is hij of zij “tempel van de heilige Geest-drift”; een tempel die nooit af is en waaraan levenslang verder gebouwd wordt… een levende tempel.

Gelukkig zij die het wagen “hun leven te bouwen op het bodemloze wonder van het mensenpaar” (René Verbeeck). Echte levenskunst is verliefd blijven; dus niet alleen worden, maar verliefd zijn op het Leven. En dankbaar zijn, steeds meer, in het besef dat alles in dit leven geschenk is, ook noodlottige ervaringen. “Liefde is de dankbare vreugde om het zijn van de ander”, zo wordt Spinoza in dit boek geciteerd. En beproefde liefde ontwikkelt juist de stuurkracht om verrijkende emoties ruimte te geven en beperkende emoties zoals angst, woede, ergernis… een krachtige halt leren toe te roepen.

De strateeg van dit boek reikt direct concrete kansen aan in de onmiddellijke ervaring van het alledaagse leven, dat met zijn monotonie en zijn grillige tegenkantingen telkens weer zo uniek is in elk mensenleven. Maar hoe concreet en letterlijk bij-de-hands ook, toch waait er steeds een krachtige wind van een hartstochtelijke inspiratie, die elk mens be-geesterend oproept om een levenskunstena(a)r(es) te worden.

In deze tijd van ont-tovering en ontzieling heeft Dr. Gerbert Bakx, het S.O.S gehoord. S.O.S.: “Save Our Souls; red onze zielen”.

Dit boek biedt aan de moderne S.O.S.-noodkreet niet het succesantwoord van de lekkerste culinaire hoogstandjes, noch van uitgekiende seksuele variaties, die de consument-zuigeling richtingloos laten glijden in een bedwelmende wellness-(on)cultuur. Dit boek is een stevig logboek voor de grote levenstocht: een groots opzet. En het vraagt ook inzet. De strateeg van dit boek rekent op uw eigen inzet, een volgehouden inzet. Elk mens wil immers gelukkig leven. Het is een boek dat niet altijd vlot leest : het doet immers - met opzet - vertragen: nadenken en nagenieten… met de vele witte stiltes van de bladspiegel. Het is ook niet altijd een gemakkelijk boek. Net als in het echte leven duiken er weerbarstige stukken op, die uiterste concentratie vragen, die felle confrontatie betekenen…

Daarom neemt dit boek u, lezer(es), zo ernstig dat het uw inzet, uw levensgrote inzet durft vragen, stoutmoedig en uitdagend. En de strateeg weet, in groot en realistisch vertrouwen, dat u de uitdaging opneemt. Want aan de overzijde van moeilijkheden, die men kan achterlaten, wacht het geluk in al zijn eenvoud: zo schoon en zo goed dat een mens dit leven alleen maar dankbaar kan beamen, ondanks zo vele vormen van verdriet.

 

Prof. Dr. med Piet Nijs, Psychiater-seksuoloog
Em. hoogleraar K.U.Leuven
Erevoorzitter van de Academie voor Levenskunst

 

>> naar boven

 

 

Enkele commentaren…

 

Geluk is geen zeldzaam mineraal waarvoor een hoge prijs betaald moet worden. Geluk is geen grondstof die onder elkaar verdeeld moet worden. Geluk is een goed dat men zelf moet maken. Het materiaal dat daarvoor nodig is, bestaat. Het is de wijsheid die in de oosterse en westerse filosofie eeuwenlang gegroeid is. Niet de omstandigheden van het leven bepalen of het mogelijk is daarmee een persoonlijk geluk op te bouwen, het eigen bewustzijn is beslissend. In dit fascinerende boek schetst dr. Bakx waarom dit zo is en hoe dit kan gebeuren. Het perspectief is breed en verrassend. De bronnen waaruit in de loop van de menselijke geschiedenis onmisbare wijsheid gedruppeld is, worden weer aangeboord. Ook plaatst de auteur het vermogen van de mens om geluk te creëren in het brede kader van de biologische evolutie waarin alles wat leeft op deze planeet tot stand kwam. En ondanks die verhelderende wijde blik, blijft de aandacht gericht op de concrete menselijke persoon, op u en op mij, omdat geluk geen abstract gegeven is, maar een directe ervaring van de mens als individu.

Gerard Bodifée
Auteur van o.a. ‘Tot Bestaan Bestemd’ en ‘God en het Gesteente’

 

 

Een waardevol boek vol wijsheid, voor zij die kiezen om het pad van geluk en bewustzijn te bewandelen. Ik kan dit boek van harte aanbevelen. Het is een geschenk voor jezelf en voor anderen.

Dr. David Dewulf
Arts en auteur van o.a. ‘Mindful gelukkig’ en ‘Mindfulness voor jongeren’

 

 

Een bijzonder waardevol boek voor elk mens en voor elk al dan niet professioneel hulpverlener. Dit boek gaat immers over de essentiële vraag van ieder mens: “Hoe kan de mens een gelukkig leven leiden?”

In dit compacte en boeiende no-nonsens boek worden inzichten ontwikkeld die tot een gelukkiger leven kunnen leiden. Talrijke veelgehoorde misverstanden worden in verrassend verhelderende, uiterst verrijkende uiteenzettingen uitgeklaard. Ondanks de verwijzingen naar een bijzonder brede onderbouw, is het boek op een toegankelijke wijze geschreven, met een soms ontnuchterende humor en concrete uitnodigingen tot implementatie. De auteur inspireert tot het ontwikkelen van een levenskunst op basis van een doordachte levenskeuze die tot intern geluk kan leiden, onafhankelijk van omstandigheden en personen.

Dit prachtige en unieke boek zal zijn doelstellingen zeker niet missen en is als de auteur: een fontein van wijsheid.

Saskia Blyau
Klinisch psycholoog & Psychotherapeut 

 

>> naar boven

 

 

>> naar homepage