dageraad.jpg

De Big Bang was het begin van het externe universum, van de kosmos. 
De Big Pang is het begin van het interne universum van onze ervaringswereld. Het bewustzijn is de interne ruimte waarin de externe omgeving wordt 'gedownload'. De gedownloade versie van de werkelijkheid is echter geen conforme kopie, maar is onderhevig aan allerlei optische en cognitieve illusies. Die versie wordt vervolgens verder verwerkt aan de hand van functionaliteiten als verbeelding, narrativiteit, labeling, diagnosticering, (voor)oordelen, betekenisgeving, redelijkheid en genuanceerd-kritisch denken. Op die manier creëren we de interne ervaring en geven we de subjectieve beleving vorm. De subjectieve beleving wordt dus niet veroorzaakt door de objectieve werkelijkheid maar door de subjectieve voorstelling en bewerking van de werkelijkheid. De externe werkelijkheid was alleen de aanleiding, de concrete context.

Eens de logica, de architectuur, de structuur van de interne ervaring doorzien wordt, met name ten aanzien van lijden en onwelzijn, kan die ervaring, ongeacht de concrete inhoud, ook getransformeerd worden. Eckhart Tolle zei dan ook: 'Men lijdt, tot men begrepen heeft dat lijden niet nodig is.' Dan kan de aandacht en de energie gericht worden op het creëren van een andere ervaring en een andere toekomst.

 

Het bewustzijn kan gezien worden als ons persoonlijk parlement, waarin diverse gedachten, voorstellingen, strevingen en argumenten aan de orde komen, onderzocht en besproken worden, waarna een redelijke beslissing wordt genomen over het gewenste gedrag. Het bewustzijn kan ook gezien worden als de manier om expliciet toegang te krijgen tot de impliciete mogelijkheden, functionaliteiten en competenties van het brein, van de emotionaliteit, van het lichaam en van het gedrag. Het is als een 'user illusion', als een computerscherm waar wij door middel van afbeeldingen en icoontjes toegang krijgen tot de interne werking, de mogelijkheden en de competenties van het apparaat.

.