Nurture your mind with great thoughts, for you will never go any higher than your thoughts.

(Voed je geest met grote gedachten, want je zult nooit hoger komen dan je gedachten.)

 

BENJAMIN DISRAELI (1804-1881)

 

 

 

 

 

( pagina laatst bijgewerkt op 1/7/2019 )

 

1       

Als wat je te zeggen hebt niet mooier is dan de stilte,
zwijg dan.

ARABISCH SPREEKWOORD

2       

Van alle mensen die niets te zeggen hebben,
verkies ik diegenen die dat stilzwijgend doen.

OSCAR WILDE (1854-1900)

3       

Zich goed voelen is een natuurverschijnsel.
Gelukkig zijn is een kunstwerk.

4       

De grootste ontdekking van mijn generatie
is dat een mens zijn leven kan veranderen,
door zijn gedachten te veranderen.

WILLIAM JAMES (1842-1910)

5       

Wat ons mensen werkelijk uniek maakt
tegenover andere diersoorten
is de mogelijkheid om onszelf te veranderen
door gebruik te maken van onze geest en onze gedachten.

DALE CARNEGIE (1888-1955)

6       

Niets ter wereld kan een man met de juiste mentale instelling
ervan weerhouden zijn doel te bereiken.
Niets ter wereld kan een man met de verkeerde mentale instelling helpen.

THOMAS JEFFERSON (1743-1826)

7       

Wie iets echt wil doen, vindt altijd een weg;
wie iets niet wil doen, vindt altijd een excuus.

CONSTANCE BAKER MOTLEY (1921-2005)

8       

Niets van wat ons overkomt is slecht voor ons
als we weten hoe we er de vruchten van moeten plukken
en er lering uit kunnen trekken.

SUN TZU (544-496 v.C.)

9       

Je bent het resultaat van alle vroegere afbeeldingen
die je voor jezelf geschilderd hebt,
en je kunt altijd nieuwe schilderen.

Dr. WAYNE DYER (1940-2015)

10     

Je bent wat je bent en waar je bent door je gedachten.
Je kan veranderen wat je bent en waar je bent,
door je gedachten te veranderen.

ZIG ZIGLAR (1926 - )

11     

Het is door zijn loop te vervolgen,
dat de stroom trouw blijft aan zijn bron.

JEAN JAURÈS (1859-1914)

12     

Authentiek mens-zijn is een bestaan
dat zich niet meer door het verleden
maar door de toekomst laat bepalen.

MARTIN HEIDEGGER (1889-1976)

13     

Since what we experience is reality as far as we are concerned,
we can transform reality to the extent
that we influence what happens in consciousness
and thus free ourselves from the threats and blandishments of the outside world.

MIHALY CSIKSZENTMIHALYI (1934- )

14     

Je bent wat je diepste wens is.
Zoals je wens is, zal je wil zijn.
Zoals je wil is, zullen je daden zijn.
Zoals je daden zijn, zal je lot zijn.

BRIHADARANYAKA UPANISHAD

15     

De gedachte manifesteert zich in het woord,
het woord manifesteert zich in de daad,
de daad ontwikkelt zich tot een gewoonte,
en de gewoonte verhardt zich tot een karakter.

Sla dus acht op de gedachte en waar ze u brengt,
en laat haar voortkomen uit liefde
ontstaan uit begaanheid met alle wezens.

Zoals de schaduw het lichaam volgt,
zo worden wij wat we denken.

DE BOEDDHA (623 – 543 vC)

16     

Je bent wat je gewoon bent te doen.
Voortreffelijkheid is een gewoonte.

ARISTOTELES (384-322 v.C.)

17     

Leef elke dag alsof het je laatste is.
Leer elke dag alsof je eeuwig zult leven.

MAHATMA GANDHI (1869-1948)

18     

Er is geen goed of kwaad
dat niet door het denken is voortgebracht.

WILLIAM SHAKESPEARE (1564-1616)

19     

Het denken kan van de hel een hemel
en van de hemel een hel maken.

JOHN MILTON (1608-1674)

20     

Onze mythen kunnen terroristen of heiligen van ons maken.

ANTHONY DE MELLO (1931-1987)

21     

Het begrijpen van je eigen denken,
is het einde van al je smart.

KRISHNAMURTI (1895-1986)

22     

Op dit ogenblik van de geschiedenis
zou de meest radicale, indringende en invloedrijke transformatie
eruit bestaan dat iedereen werkelijk zou evolueren
tot een volwassen, rationeel, redelijk en verantwoordelijk ego.

KEN WILBER (1949 - )

23     

Geluk hangt niet af van wie je bent of wat je hebt,
het hangt alleen af van wat je denkt.

DALE CARNEGIE (1888-1955)

24     

Als ik een groene tak in mijn hart draag,
zal de zangvogel komen.

CHINEES GEZEGDE

25     

De gedachten die we denken en de woorden die we uitspreken
creëren onze ervaringen.

LOUISE L. HAY (1927 - )

26     

Wie de kracht van de woorden niet kent,
kan de mens niet kennen.

CONFUCIUS (551- 479 v. C.)

27     

Woorden zijn de artsen van de zieke geest.

AESCHULOS (525-456 v. C.)

28     

De genese van het subject en van het onbewuste
valt samen met het binnentreden in de orde van de taal.

JACQUES LACAN (1901-1981)

29     

We zitten gevangen in de duistere en smalle kooi
die we zelf hebben gemaakt en die we houden voor het heelal.
Slechts weinigen onder ons kunnen zich zelfs maar voorstellen
dat er een andere dimensie van de werkelijkheid zou kunnen bestaan.

SOGYAL RINPOCHE

30     

De mogelijkheden van wat we denken en doen
zijn beperkt door wat we niet zien,
en omdat we niet zien wat we niet zien,
is er niets dat we kunnen doen tot we zien.

RONALD DAVID LAING (1927-1989)

31     

Ervaring is als een lantaarn die op de rug wordt gedragen:
hij belicht alleen de afgelegde weg.

LAO-TSE (604-507 v. C.)

32     

Every individual is at once the beneficiary and the victim
of the linguistic tradition into which he has been born,
the beneficiary inasmuch as language gives access
to the accumulated records of other people's experience,
the victim in so far as it confirms him in the belief
that reduced awareness is the only awareness
and as it bedevils his sense of reality,
so that he is all too apt to take his concepts for data,
his words for actual things.

ALDOUS HUXLEY (1894-1963)

33     

Als je denkt aan wat er is, zie je niet wat er is,
je ziet alleen je eigen gedachten over wat er is.

ONBEKEND

34     

Wat echt is, kan niet gezien, gehoord, gedacht of begrepen worden.
Je ziet alleen je eigen ogen en hoort je eigen oren.
Je reageert op de wereld van je verbeelding.

BYRON KATIE (1942- )

35     

Wat wij ervaren is in werkelijkheid onze geestestoestand
naar buiten geprojecteerd op een scherm genaamd “de wereld”.
Het ego projecteert films van angst, conflict en oorlog.
Liefde projecteert films die verenigen en verbinden.

GERALD G. JAMPOLSKY

36     

Het is een teken van wijsheid en volwassenheid
in te zien dat wij een neutrale toeschouwer
van onze emoties, gedachten en herinneringen kunnen zijn
zonder erdoor beheerst te worden
of gedwongen te worden tot destructieve handelingen.

NATHANIEL BRANDEN

37     

Je ziet het beeld van de wereld dat je voor jezelf gemaakt hebt.
Maar je ziet niet jezelf als de maker van dat beeld.

DE CURSUS IN WONDEREN

38     

Als het denken inzicht krijgt in zichzelf
identificeert het zich niet langer met zijn gedachten.
Dan ontstaat een grote open ruimte.
Een volgroeid denken kan alle ideeën koesteren.
Als het geen standpunt heeft dat verdedigd moet worden
en geen identiteit die beschermd moet worden,
kan het gaan waar het wil.

BYRON KATIE (1942- )

39     

Hoe pijnlijk gedachten ook zijn, het zijn alleen maar gedachten,
ze kunnen alleen maar pijn doen als je ze gelooft.

ERIK VAN ZUYDAM (1959 - )

40     

Als we gedachten en gevoelens kunnen gewaarworden
zonder afkeer en zonder gehechtheid,
kunnen ze door ons bewegen zoals het weer dat verandert.
We zijn dan vrij om ze te voelen
en we kunnen verder bewegen als de wind.

JACK KORNFIELD (1945 -  )

41     

Het denken kan verwoede pogingen doen
 om veiligheid, vervulling en compleetheid te vinden,
maar zal hier uiteindelijk nooit in slagen.
Het vermeende tekort aan deze dingen is een illusie
die het denken zelf heeft gecreëerd. 

ERIK VAN ZUYDAM (1959 - )

42     

Zolang we vasthouden aan de begrippen van goed en kwaad
zal de wereld zich op die manier aan ons blijven manifesteren.

PEMA CHÖDRÖN (1936 -  )

43     

Als je gehecht bent aan het concept van de vrije wil,
breng dit dan in de praktijk:
kies voor de komende twee weken alléén maar
 gelukkige gedachten en gevoelens.

 Welke waarde heeft de vrije wil
als we die niet in de praktijk kunnen brengen?

STEPHEN WINGATE

44     

Als iemand uw lichaam aan een toevallige voorbijganger zou willen toevertrouwen,
zoudt gij vertoornd zijn.
Maar dat gij uw eigen macht aan een toevallige voorbijganger toevertrouwt,
zodat deze macht vervormd en krachteloos wordt,
schaamt gij u daar niet over?

EPICTETUS (50-138)

45     

Elke gedachte telt.
Als je een huis bouwt, telt elke steen.
Als je een karakter bouwt, telt elke gedachte.

ONBEKEND

46     

De realiteit is altijd vriendelijk.
Wat er gebeurt is het beste wat kan gebeuren.
Het moet gebeuren omdat het gebeurt.

BYRON KATIE (1942- )

47     

Accident: een overmijdelijke gebeurtenis
als gevolg van de werking van onveranderlijke natuurwetten.

AMBROSE BIERCE (1842-1913)

48     

Je levensverhaal is uniek en precies wat nodig is voor je ontwaken.
Alles is precies zoals het moet zijn.
Er hoeft niets toegevoegd of weggenomen te worden.

TONY PARSONS

49     

Als ik met mijn kat speel, wie kan dan weten dat
zij zich niet meer met mij amuseert dan ik met haar?

MICHEL DE MONTAIGNE (1533-1592)

50     

Naïef realisme leidt tot fysica,
en fysica, als zij waar is, toont aan dat naïef realisme fout is.
Dus als naïef realisme waar is, is het fout.
Dus is het fout.

BERTRAND RUSSELL (1872-1970)

51     

Laat elke student van de natuur als regel nemen dat
wat door onze geest met speciaal genoegen wordt vastgesteld,
altijd als verdacht moet worden beschouwd.

FRANCIS BACON (1561-1626)

52     

De realiteit is neutraal.
Alleen vanuit het beperkte blikveld van het ego-denken
delen we de realiteit op in “goed” en “slecht”.

ERIK VAN ZUYDAM (1959 - )

53     

Het ego hoeft niet te worden bestreden.
Alleen een ego zou het ego willen bestrijden.

NIN SHENG

54     

Als het denken gesloten is, is het hart gesloten.
Als het denken open is, is het hart open.

BYRON KATIE (1942- )

55     

Eén woord bevrijdt ons van al het gewicht en alle pijn van het leven.
Dat woord is liefde.
SOFOCLES (491-406 v.C.)

56     

Liefde is in diegene die liefheeft,
niet in diegene die wordt liefgehad.

PLATO (428-347 v.C.)

57     

Mijn religie is vriendelijkheid.

DE DALAI LAMA

58     

Beschouw geen enkele daad van vriendelijkheid als onbetekenend,
zelfs al is het maar als je je broeder met een blij gezicht tegemoet treedt.

DE KORAN

59     

Hoe beter een mens is,
des te meer moeite heeft hij om anderen van slechtheid te verdenken.

MARCUS TULLIUS CICERO (106 – 43 v.C.)

60     

Hoe sterker het ego in jezelf is,
hoe waarschijnlijker het is dat andere mensen volgens jou
de belangrijkste bron van problemen in het leven zijn.

ECKHART TOLLE (1948 -  )

61     

Zichzelf goed noemen en anderen fout
is één van de hoofdvormen van het ego-denken.
ECKHART TOLLE (1948 -  )

62     

Wat we denken aan anderen te geven
(angst, boosheid, liefde…)
geven we in werkelijkheid aan onszelf.

MARIANNE WILLIAMSON (1952 - )

63     

Als we iets voor een ander doen,
moeten we het doen voor de respons die het in ons opwekt,
niet voor de respons die we hopen in de ander op te wekken.
En de respons in ons
moet een echte ervaring zijn van wie we willen zijn.
Anders moeten we het niet doen.

NEALE DONALD WALSCH

64     

Zichzelf in alle omstandigheden op de eerste plaats zetten
veroorzaakt het hoogste goed voor iedereen
als de gedachte achter elke daad is
dat het beste dat we voor onszelf kunnen doen,
datgene is wat het hoogste goed is voor anderen.

NEALE DONALD WALSCH

65     

Er zijn twee vormen van egoïsme.
De eerste is jezelf het genoegen doen jezelf een genoegen te doen.
De tweede is jezelf het genoegen doen anderen een genoegen te doen.

ANTHONY DE MELLO (1931-1987)

66     

Datgene waartegen we vechten definieert ons even duidelijk
als datgene waarvoor we ons inzetten.

ANONIEM

67     

Als je tegen iets vecht, zit je eraan vast.
Zolang je ertegen vecht, geef je het macht.
De macht die je eraan geeft is evenredig aan de kracht
die je gebruikt om je ertegen te verzetten.

ANTHONY DE MELLO (1931-1987)

68     

Als er alleen maar schoonheid en vriendelijkheid in je is,
dan is er niets buiten je dat niet verzacht zal worden
door het wonder van je aanwezigheid.

JAMES ALLEN (1864-1912)

69     

Alles waar je tegen bent, verzwakt je.
Als je geen deel van de oplossing bent, ben je een deel van het probleem.

ANONIEM

70     

Het enige wat je bindt aan je pijn en ongemak,
is je verzet ertegen.

ISAAC SHAPIRO

71     

Om te veranderen moet je niet bestrijden wat bestaat.
Creëer een nieuw model waarnaast het oudere zal verbleken.

BUCKMINSTER FULLER (1895-1983)

72     

De beste manier om je tegen de negativiteit van anderen te beschermen,
is je te omringen met een schild van positiviteit.

BAREFOOT DOCTOR

73     

Wees de verandering die je in de wereld wil zien gebeuren.
MAHATMA GANDHI (1869-1948)

74     

Hoe minder je een schild aan de buitenkant nodig hebt
en hoe meer je een geraamte aan de binnenkant ontwikkelt,
hoe meer je mens wordt in plaats van als een insect te leven.

ELS DE SCHEPPER

75     

Het idee dat er iets anders had kunnen gebeuren
is maar een gedachte, een denkbeeldig verleden
dat je vergelijkt met het echte verleden,
dat ook denkbeeldig is.

BYRON KATIE (1942- )

76     

Niemand heeft de macht om je te kwetsen of je ongelukkig te maken.
Je wordt gelukkig als je in contact bent met de realiteit.

ANTHONY DE MELLO (1931-1987)

77     

Je kunt onmiddellijk in het paradijs zijn
door eenvoudig "ja" te zeggen tegen dit moment.

FRANK ANDREWS

78     

In het nu ben je altijd gelukkig.
Als je niet gelukkig bent, ben je niet in het nu.

ECKHART TOLLE (1948 -  )

79     

De afwezigheid van het geloof in het denkbeeldige 'ik'
en het persoonsgerichte denken is het einde van het lijden.
Zonder het psychologische 'ik' ken ik mijzelf alleen als bewustzijn.
Als bewustzijn kan ik niet lijden.
Om te lijden moet er denken zijn: verbeelding, verleden en toekomst.

JOHN ARCHIBALD WHEELER (1911- 2008)

80     

In het verleden gebeurt niets meer.

ECKHART TOLLE (1948 -  )

81     

Er zijn twee oorzaken van lijden:
iets willen wat er niet is,
of iets niet willen wat er wel is.

DE BOEDDHA (623 – 543 v.C.)

82     

Zolang je denkt dat je weet
wat wel en niet mag gebeuren,
probeer je God te manipuleren.
Dat is een recept voor ellende.

BYRON KATIE (1942 - )

83     

Bederf wat je hebt niet
door je verlangen naar wat je niet hebt.
Bedenk dat wat je nu hebt,
ooit was waar je alleen kon naar verlangen.

EPICURUS (341-270 v.C.)

84     

Menen dat de dingen anders zouden moeten zijn dan ze zijn
is een toppunt van arrogantie.
De wijze heeft dat idee niet.
Wat de wijze kenmerkt is de bescheidenheid die besloten ligt
in de overtuiging dat hij louter een instrument is
van een ongelooflijk complex functioneren
dat niet anders dan een wonder kan heten.

WAYNE LIQUORMAN

85     

Ik heb gepoogd niet te lachen om menselijk gedragen,
er niet om te huilen en ze niet te haten,
maar ze te begrijpen.

BARUCH SPINOZA (1632-1677)

86     

Voor wie wijs is, zijn geluk en ongeluk
als de rechter- en de linkerhand.
Hij gebruikt ze beide.

CATHARINA VAN SIËNA

87     

Als je ongeluk hebt moet je niet vragen:
“Waarom moest mij dit overkomen?”,
tenzij je die vraag ook stelt als je geluk hebt.

PHILIP S. BERNSTEIN

88     

Ledig (gelukzalig) is een gemoed
wanneer het door niets in de war wordt gebracht en aan niets is gebonden,
wanneer het niet door bepaalde emoties wordt vertroebeld
en in geen enkel opzicht met zichzelf bezig is.

MEISTER ECKHART (1260 – 1327)

89     

Het wezenlijke verschil tussen een gewone man en een krijger
is dat een krijger alles als een uitdaging ziet,
terwijl een gewone man alles als een zegen of een vloek ziet.

DON JUAN (CARLOS CASTANEDA)

90     

Elke angst is een wegwijzer naar meer sereniteit.
Elk lijden is een spoor naar meer inzicht en volheid.
Elke crisis is een smalle deur naar meer volheid en welzijn.

ONBEKEND

91     

Lijden doet iedere keer weer een appel op ons tot overgave,
tot stoppen met strijden, met duwen en trekken
vanuit het beperkte gezichtspunt van het ego.
Het is de stem van God die liefdevol in je oor fluistert:
“Word wakker, geef het op, laat los,
zie wie je werkelijk bent!”

ERIK VAN ZUYDAM (1959 - )

92     

Het heeft geen zin te willen bloeien in de herfst,
of te willen overleven in het aanschijn van de dood.
Het niet-aanvaarden zal de loop van de dingen niet veranderen
en leidt ook niet tot inzicht in de werkelijkheid.

PATRICIA DE MARTELAERE (1957 - 2009)

93     

Wijsheid is
een beetje minder treuren om het verleden,
een beetje minder hopen op de toekomst,
en een beetje meer liefhebben van het heden.

SENECA (5-65)

94     

We worden op drie manieren wijs:
door reflectie (de edelste manier),
door ervaring (de bitterste manier),
en door imitatie (de gemakkelijkste manier).

CONFUCIUS (551- 479 v.Chr.)

95     

Elke beslissing die je neemt
is geen beslissing over wat je doet.
Het is een beslissing over wie je bent.

NEALE DONALD WALSCH

96     

Beslissingen zijn gemakkelijk
als je waarden duidelijk zijn.

ONBEKEND

97     

Al wat ons in anderen irriteert
kan ons iets doen begrijpen over onszelf.

CARL GUSTAV JUNG (1875–1961)

98     

Als ik denk dat iemand meer inzicht nodig heeft,
dan heb ik zelf meer inzicht nodig.

BYRON KATIE (1942- )

99     

Mensen worden het meest bedrogen door hun eigen meningen.

LEONARDO DA VINCI (1452-1519)

100   

Een vooroordeel is moeilijker te splitsen dan een atoomkern.

ALBERT EINSTEIN (1879-1955)

101   

De waarheid zal je bevrijden.
Maar vóór ze dat doet, zal ze je kwaad maken.

JERRY JOINER

102   

Het is beter de waarheid te vertellen
zelfs als sommige mensen van je weglopen,
dan te vertellen wat mensen willen horen
zodat ze bij je blijven.

GARY RENARD

103   

In het centrum van elk beperkend gedrag
zit een verborgen genoegen en beloning,
het is niet gemakkelijk dit toe te geven of er bewust van te worden.

GUY CORNEAU

104   

Soms vinden we het belangrijker
te kunnen voorspellen dat we het volgende ogenblik ongelukkig zullen zijn
en dan het genoegen te smaken gelijk te hebben gehad,
dan vreugde te vinden in het ogenblik van nu.

GERALD G. JAMPOLSKY

105   

Je bent maar één keer slachtoffer,
daarna ben je vrijwilliger.

NOMI JUDD (1946 - )

106   

Elk gedrag moet op een bepaald ogenblik
in een bepaalde levenssituatie
de beste keuze zijn geweest.

ONBEKEND

107   

Niets kan waar zijn of bestaan
zonder een voldoende reden dat het zo is en niet anders,
hoewel die reden ons vaak onbekend zal blijven.

GOTTFRIED LEIBNIZ (1646-1716)

108   

De beste manier om je op de waarheid te concentreren,
is de anderen uit het beeld weg te nemen.

DEEPAK CHOPRA

109   

Als we ons voeden met de energie van al wat goed gaat,
hebben we de kracht om het hoofd te bieden aan al wat minder goed gaat.

THOMAS D’ANSEMBOURG

110   

Als je kijkt naar wat je hebt in het leven,
is er altijd genoeg.
Als je kijkt naar wat je niet hebt,
is er altijd te weinig.

OPRAH WINFREY

111   

Zolang je leeft en kunt ademen
is er meer goed met je dan er mis is.

JON KABAT-ZINN

112   

Wie aandacht schenkt aan tekort, leidt een leven van tekort.
Wie aandacht schenkt aan overvloed, leidt een leven van overvloed.

ANONIEM

113   

We krijgen altijd wat we nodig hebben,
niet wat we denken nodig te hebben.

BYRON KATIE (1942- )

114   

De werkelijkheid
en het verhaal dat je jezelf vertelt over de werkelijkheid,
komen nooit met elkaar overeen.
De werkelijkheid is altijd vriendelijker.

BYRON KATIE (1942- )

115   

Het leven geeft ons altijd de leraar
die we op dat moment nodig hebben.
Dat kan elke muskiet, elke pech, elk rood licht, elke vervelende chef,
elke ziekte, elk verlies, elk moment van vreugde of droefenis,
elke verslaving, elk stuk afval, elke ademhaling zijn.
Elk moment is de leraar.

JOAN TOLLIFSEN

116   

Vanuit de plek in je binnenste waar je heel en compleet bent
kun je blij zijn met alle mensen die in je leven komen en ze aanvaarden.

PAUL FERRINI

117   

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben,
is alles volmaakt, heel en compleet.

LOUISE L. HAY (1927 - )

118   

Je bent al volledig en heel.
Niets buiten jezelf kan je vollediger of heler maken.

Dr. WAYNE DYER (1940-2015)

119   

Je hebt een meesterwerk in je.
Een dat nog nooit gecreëerd is en nooit meer gecreëerd zal worden.
En denk eraan: als je naar je graf gaat zonder je meesterwerk te maken,
zal het niet gemaakt worden. Niemand anders kan het maken. Alleen jij.

GORDON MACKENZIE

120   

Toen ik begon in te zien dat ik vooral liefde aan mezelf moest geven
in plaats van die te krijgen van de wereld rondom mij,
veranderde er heel veel.

ELS DE SCHEPPER

121   

Wat wij liefde noemen binnen een relatie
is vaak niet meer dan iemand hebben
die zich op een manier gedraagt waar wij ons goed bij voelen.
En als hij/zij dat niet doet
grijpen we alles aan om macht over hem/haar uit te oefenen
en hem/haar te veranderen.

BRENDA SHOSHANNA

122   

Liefde die iets anders zoekt
dan de openbaring van haar eigen mysterie
is geen liefde, maar is een net dat uitgeworpen wordt
en waarin alleen waardeloze dingen worden gevangen.

KAHLIL GIBRAN (1883-1931)

123   

Le mystère, ce n’est pas un mur où l’intelligence se brise,
c’est un océan où l’intelligence se perd.
GUSTAVE THIBON (1903-2001)

124   

We zien de dingen niet zoals ze zijn,
we zien de dingen zoals wij zijn.

DE TALMOED

125   

Een theorie is geen spiegel van de werkelijkheid,
maar is iets wat aan de werkelijkheid wordt toegevoegd.

JORGE LUIS BORGES (1899-1986)

126   

Je hebt geen relatie met je partner.
Je hebt een relatie met het beeld
dat je van je partner hebt.

NAN SHENG

127   

Als je je kijk op de dingen verandert,
dan veranderen de dingen waarnaar je kijkt.

Dr. WAYNE DYER (1940-2015)

128   

Een vader moet niet iemand zijn waarop je altijd kunt steunen,
maar iemand die je verlost van je behoefte om te steunen.

ANTHONY DE MELLO (1931-1987)

129   

De grootste veranderingen gebeuren
als je ophoudt te geloven dat je zou moeten veranderen.

ONBEKEND

130   

De snelste manier om “aan jezelf te werken”
is door niet meer “aan jezelf te werken”.

BERTHOLD GUNSTER

131   

Glimlach naar je probleem,
dan laat het zich van de andere kant zien.

ANONIEM

132   

Humor is voltooid verleden pijn.

ONBEKEND

133   

Je taal weze ter zake en gematigd, helder en prettig,
met een zachte en kalme toon,
zonder een zweem van begeerte of haat.

SHANTIDEVA

134   

Leerling: Meester, er leven twee wolven in mij,
de wolf van het goede en de wolf van het kwade.
Welke zal overwinnen?

Meester: diegene die je voedt.

CHEROKEE VERHAAL

135   

Ons leven is wat ons denken ervan maakt.

MARCUS AURELIUS (121-180)

136   

Het is niet omdat het leven zo goed is, dat we ervan houden,
het is omdat we van het leven houden, dat het ons als goed voorkomt.

ANDRÉ COMTE-SPONVILLE

137   

Als je niet gelukkig bent met wat je overkomt,
betekent dat niet dat wat je overkomt geen geluk is.

THOMAS D’ANSEMBOURG

138   

Ervaringen die we als slecht, tragisch en verschrikkelijk bestempelen
zijn vaak de ervaringen die ons het sterkst transformeren.

ERIK VAN ZUYDAM (1959 - )

139   

Vaak wenden we ons tot God omdat we
door het leven door elkaar geschud worden,
om dan te ontdekken dat het God was die ons wakker schudde.

ANONIEM

140   

Vrijheid is het, de dingen die onaangenaam zijn
met dezelfde vreugde welkom te heten
als de dingen die aangenaam zijn.

BHAGAVAD GITA

141   

Hoe weet je dat dit de ervaring is die je nu nodig hebt?
Omdat dit de ervaring is die je nu hebt!

ECKHART TOLLE (1948 -  )

142   

De sneeuw valt,
elke vlok komt op zijn eigen plek neer.

ZEN GEZEGDE

143   

Dit is mijn geheim:
ik stoor me niet aan wat er gebeurt.

KRISHNAMURTI (1985-1986)

144   

Ik aanvaard de seizoenen van het hart
zoals ik de seizoenen van het veld aanvaard.

RAINER MARIA RILKE (1875-1926)

145   

Grote mensen begrijpen
dat de wereld geregeerd wordt door ideeën.

RALPH WALDO EMERSON (1803-1882)

146   

Il faut agir en homme de pensée
et penser en homme d'action.

HENRI BERGSON (1859-1941)

147   

Wie met zijn hoofd in de wolken loopt en met zijn voeten op de grond,
is een waarlijk groot mens.

INDIAANS SPREEKWOORD

148   

Wie altijd met beide voeten op de grond blijft staan,
komst nooit een stap vooruit.

ONBEKEND

149   

Grote mensen praten over ideeën;
gewone mensen praten over gebeurtenissen;
kleine mensen praten over anderen.

ELEANOR ROOSEVELT (1884-1962)

150   

Il existe une chose plus puissante que toutes les armées du monde,
c'est une idée dont l'heure est venue.

VICTOR HUGO (1802-1885)

151   

De grenzen van mijn taal
zijn de grenzen van mijn wereld.

LUDWIG WITTGENSTEIN (1889-1951)

152   

Zo vele dingen interesseren ons niet
omdat zij in onze geest geen bodem vinden waarop zij kunnen leven.
Wat wij moeten doen is de ruimte in onze geest vergroten
zodat veel meer ideeën er een plaats kunnen vinden.

ORTEGA Y GASSET (1883 – 1955)

153   

Vrijheid is wat wij doen
met wat ons wordt aangedaan.

JEAN-PAUL SARTRE (1905-1980)

154   

Wanneer in een mensengeest de vrijheid eenmaal is losgebroken,
hebben de goden er geen vat meer op.

JEAN-PAUL SARTRE (1905-1980)

155   

Je kunt van een vrij persoon geen slaaf maken
want een vrij persoon is zelfs vrij in de gevangenis.

PLATO (428-347 v.C.)

156   

Ervaring is niet wat je overkomt,
het is wat je doet met wat je overkomt.

ALDOUS HUXLEY (1894-1963)

157   

Als je anderen de schuld geeft van je ongeluk,
dan heb jij ze de macht over je geluk gegeven.

BOB PERKS

158   

Negatieve gedachten zijn als cholesterol voor de hersenen.
Zij blokkeren elke groei.

ONBEKEND

159   

Juiste beslissingen berusten op ervaring.
Ervaring berust op onjuiste beslissingen.

ONBEKEND

160   

Vrijheid zonder de richtende kracht van een visie
is geen vrijheid maar oeverloze leegte.

GERARD BODIFÉE

161   

J'ai décidé d'être heureux,
c'est meilleur pour la santé.

VOLTAIRE (1694-1778)

162   

Als je gelukkig wil zijn,
wees het dan.

CHINEES SPREEKWOORD

163   

De beslissing om gelukkig te zijn
is in feite de beslissing om te stoppen met ongelukkig te zijn.

BARRY NEIL KAUFMAN

164   

Mensen zijn ongelukkig
omdat ze niet weten dat ze gelukkig zijn.

ANONIEM

165   

Wie het geluk niet herkent als het op bezoek komt,
moet niet verbaasd zijn dat het spoedig weer vertrekt.

MIGUEL DE CERVANTES (1547-1616)

166   

Het geluk sluipt soms binnen langs een deur
waarvan je niet wist dat je ze open had gelaten.

BARRY MORE

167   

Het verschil tussen slecht nieuws en goed nieuws,
is de kans om bewust na te denken en keuzen te maken
over dingen die voor de meeste mensen vanzelfsprekend lijken.

ONBEKEND

168   

Iedereen is verlicht,
maar de meesten zijn verstrooid.

DE BOEDDHA (623 – 543 v.C.)

169   

Meestal is het zo: iemand drukt een knop in en je voelt je goed,
iemand anders drukt een andere knop in en je voelt je slecht,
en dat noemt men “menselijk”.
“Menselijk” wil kennelijk zeggen dat je een gedachteloze, slapende automaat moet zijn.

ANTHONY DE MELLO (1931-1987)

170   

Wees een ogenblik gelukkig.
Dat ogenblik is je leven.

UMAR KHAYYÂM (1048-1122)

171   

Wees gelukkig zo lang je leeft,
want je bent voor een hele tijd dood.

ANONIEM

172   

Het geheim van gelukkig zijn
is niet datgene doen waar je van houdt,
maar zorgen dat je houdt van wat je doet.

JAMES M. BARRIE (1860-1937)

173   

Geluk betekent de ervaring van een volheid,
niet van een leegte die gevuld moet worden.

ERICH FROMM (1900-1980)

174   

Uitstraling
is het overlopen van een innerlijke volheid.

ANONIEM

175   

Elk moment dat je gelukkig bent
is een geschenk aan de rest van de wereld.

HARRY PALMER

176   

Een mens met mededogen
transformeert de wereld waar hij komt.

CHINEES GEZEGDE

177   

Als je wil dat het leven je bord vol schept,
moet je met een groot bord komen
en sterke spieren om het te dragen.

BAREFOOT DOCTOR

178   

Er is iets dat maar op één plaats kan worden gevonden.
Het is een grote schat, die we de vervulling van het bestaan zouden kunnen noemen.
De plaats waar deze schat kan worden gevonden
is daar waar we staan.

MARTIN BUBER

179   

Alle begeerte komt voort uit het denken
dat verlossing of vervulling zoekt in dingen
buiten zichzelf en in de toekomst,
als vervanging voor de vreugde van het Zijn.

ECKHART TOLLE (1948 -  )

180   

Verwarring en chaos zijn een sluier voor een grotere waarheid.
Kijk voorbij wat je ziet, naar wat je hart als waarheid kent:
liefde en alleen liefde is echt.

MARIANNE WILLIAMSON (1952 - )

181   

Vreugde is wat ontstaat als we onszelf toestaan
in te zien hoe goed de dingen in werkelijkheid zijn.

MARIANNE WILLIAMSON (1952 - )

182   

Met elke gedachte zijn we ofwel gastheer voor de liefde,
of gegijzelde van het ego.
De sleutel van het geluk is de keuze voor liefde.

MARIANNE WILLIAMSON (1952 - )

183   

Het fijne van de toekomst is
dat ze vandaag begint.

MARIE-LOUISE VON FRANZ

184   

Als je nog niet gevonden hebt wat je zoekt,
dan is het waarschijnlijk omdat je nog steeds zoekt.

JEAN-PIERRE GOMEZ

185   

Wie zoekt
leeft in de waan dat hij iets kwijt is.

ERIK VAN ZUYDAM (1959 - )

186   

Feitelijk is elk ongeluk net zo zwaar als je het opneemt.

MARIE VON EBNER-ESCHENBACH (1830 – 1916)

187   

Gelukkig willen worden is ongelukkig zijn.

ALEXANDER SMITH (1829 – 1867)

188   

Vraag je af of je gelukkig bent, en je bent het niet meer.

J.S. MILLS (1806-1873)

189   

Het enige dat ons van geluk afhoudt
is het feit dat we ernaar zoeken.

LAMA SURYA DAS

190   

Zolang je je geluk afhankelijk maakt
van iets buiten jezelf,
hou je jezelf voor de gek.

ISAAC SHAPIRO

191   

Alleen hij is gelukkig
die het geluk niet aan geluk te danken heeft.

FRIEDRICH VON SCHILLER

192   

Verricht iedere handeling als iets gewijds.

BHAGAVAD GITA

193   

It is by being fully involved with every detail of our lives,
whether good or bad, that we find happiness,
not by trying to look for it directly.

MIHALY CSIKSZENTMIHALYI (1934- )

194   

Geluk kan niet worden nagestreefd.
Het is het ongewilde bijproduct
van toewijding aan een doel dat groter is dan jezelf.

VICTOR FRANKL (1905-1997)

195   

Er zijn twee belangrijke dagen in het leven:
de dag dat we geboren worden,
en de dag dat we ontdekken waarom.

WILLIAM BARCLAY

196   

Zolang je blijft zoeken naar een doel of een bedoeling van het leven,
zal het, ongeacht wat je doet,
doelloos en betekenisloos lijken.

KRISHNAMURTI (1985-1986)

197   

Doe alles met zoveel ernst
alsof het voortbestaan van het universum ervan afhing,
en glimlach tegelijk omdat je denkt dat wat je doet
ook maar enig verschil zou uitmaken.

BOEDDHISTISCHE WIJSHEID

198   

De wereld een beetje beter achterlaten,
hetzij door een kind, een tuinpad of een verbeterde sociale toestand,
weten dat ook maar één mens gemakkelijker geademd heeft
omdat jij er was, dat is geslaagd zijn.

RALPH WALDO EMERSON (1803-1882)

199   

Elk leven raakt aan vele andere levens
en maar weinig mensen beseffen
hoeveel verschil hij of zij gemaakt heeft.

HAROLD KUSHNER

200   

Wat je doet is misschien niet belangrijk,
maar het is erg belangrijk dat je het doet.

MAHATMA GANDHI (1869-1948)

201   

Geluk komt van aandacht voor kleine dingen,
ongeluk van het verwaarlozen van kleine dingen.

XIANG XU

202   

Leerling: Wat is de essentie van Zen?
Meester: Aandacht.
Leerling: Niets meer?
Meester: Aandacht, aandacht.

Leerling: Er moet toch nog meer zijn?
Meester: Aandacht, aandacht, aandacht.
Leerling: Wat betekent aandacht?
Meester: Aandacht betekent aandacht.

ZEN VERHAAL

203   

Het kleinste wordt groot als je het met liefde doet.

PATER DAMIAAN

204   

Het schone
is iets waaraan men aandacht geeft.

SIMONE WEIL (1909-1943)

205   

Echte liefde komt niet door het vinden van de volmaakte partner,
maar door te leren liefdevol te zijn met een onvolmaakte partner.
ONBEKEND

206   

Het voornaamste product van de aandacht voor de wereld
is de vreugde over die wereld.

GERARD BODIFEE

207   

Er bestaat geen enkele geheime formule.
Je leert door lief te hebben, door aandacht te geven
en te doen waarvan je bijgevolg ontdekt
dat het gedaan moet worden.

ALDOUS HUXLEY (1894-1963)

208   

Leven met volle bewustzijn, de pas vertragen
en elke seconde en elke ademhaling proeven,
dat volstaat.

THICH NHAT HANH (1926- )

209   

Uit kleine dingen ontwikkelen zich grote,
en ook in de allerkleinste onthullen de mensen hun karakter.

NICCOLÒ MACHIAVELLI (1469-1527)

210   

Als iemand de straat veegt om in zijn levensonderhoud te voorzien,
moet hij vegen zoals Michelangelo schilderde,
zoals Beethoven componeerde,
zoals Shakespeare schreef.

MARTIN LUTHER KING JR. (1929-1968)

211   

Wij sterven als ons leven niet meer wordt verlicht
door het constante licht van de dagelijks hernieuwde verwondering
waarvan de bron voorbij alle rede ligt.

DAG HAMMARSKJÖLD (1905-1961)

212   

Je kunt op twee manieren tegen het leven aankijken:
ofwel geloof je dat er geen wonderen zijn,
ofwel geloof je dat alles een wonder is.

ALBERT EINSTEIN (1879-1955)

213   

Zij die wakker zijn,
leven in een toestand van voortdurende verwondering.

DE BOEDDHA (623 – 543 v.C.)

214   

Vul je dagen met leven
in plaats van je leven met dagen.

RICHARD DAVID PRECHT

215   

Het leven lief te hebben door werk,
is het diepste geheim van het leven kennen.
Alle werk is niets, tenzij er liefde is,
want werk is zichtbaar geworden liefde.

KAHLIL GIBRAN (1883-1931)

216   

De fontein van de liefde
rijst omhoog in de liefde voor de enkeling
en valt neer als universele liefde.

INAYAT KHAN (1882-1927)

217   

Wie de vloer veegt,
veegt zijn hart.

CHINEES SPREEKWOORD

218   

Elke keer dat men werkelijk aandacht schenkt
breekt men een stukje kwaad af in zichzelf.

SIMONE WEIL (1919-1943)

219   

Kijk naar alles alsof je het voor de eerste maal ziet,
of voor de laatste maal…
en je tijd op aarde zal vervuld zijn met vreugde.

BETTY SMITH (1896-1972)

220   

Zen mind, beginners mind.

ZEN GEZEGDE

221   

Waar een oordeel begint,
eindigt de waarneming.

BERTHOLD GUNSTER

222   

Vanaf het moment waarop een kind
de naam van een vogel leert,
zal het die vogel nooit meer echt zien.

KRISHNAMURTI (1895-1986)

223   

Stort jezelf in liefdevolle benaderingswijzen,
omhels je dochter alsof ze heel de mensheid is,
liefkoos je geliefde alsof hij het lichaam van God is,
aai je hond alsof hij het hele leven in het universum vertegenwoordigt,
schrob de vloer alsof het een heilige offergave is.

FRANK ANDREWS

224   

Laat je leven
een liefdesbrief aan het leven zijn.

CHARLY CHAPLIN (1889-1977)

225   

Loop alsof je de aarde kust met je voeten.
Dan laat elke stap een bloem bloeien.

THICH NHAT HANH (1926- )

226   

Waar je gedachten zijn, dat is waar je bent.
Zorg dat je gedachten zijn, waar je wil zijn.

RABBI NACHMAN DE BRESLAU

227   

Let op je gedachten: ze worden woorden.
Let op je woorden: ze worden daden.
Let op je daden: ze worden gewoonten.
Let op je gewoonten: ze worden een houding.
Let op je houding: het wordt je bestemming.

FRANK OUTLAW

228   

We zouden ons meer zorgen moeten maken
over het verwijderen van verkeerde gedachten uit onze geest
dan over het verwijderen van tumoren en abcessen uit het lichaam

EPICTETUS (50-138)

229   

Evenmin als men de ogen zonder het hoofd
of het hoofd zonder het lichaam moet proberen te genezen,
net zo min moet men het lichaam willen genezen zonder de ziel.

SOCRATES (469-399)

230   

Het grootste voordeel dat je in het leven kunt hebben,
is jezelf als een bijzonder iemand te zien
en de kwaliteiten te waarderen
die jou onderscheiden van elk ander mens ter wereld.

FIONA HARROLD

231   

Eenieder die je ertoe aanzet je macht, je zelfrespect
of je waardigheid uit handen te geven,
is een onbetrouwbaar leermeester.

PAUL FERRINI

232   

Of je nu denkt dat je iets wel kunt,
of dat je iets niet kunt,
meestal krijg je gelijk.

HENRY FORD (1863-1947)

233   

Het leven is zoveel plezieriger
als we weten dat de enige beperkingen die er zijn
ons door onszelf zijn opgelegd.

FIONA HARROLD

234   

Er zijn geen beperkingen voor de geest,
behalve die welke wij erkennen.

NAPOLEON HILL

235   

Toen ik geleerd had te denken zonder hardop te praten,
heeft mij dat veel moeilijkheden bespaard.

ONBEKEND

236   

Vertrouwen hebben in jezelf,
is vertrouwen hebben in het proces dat je heeft gecreëerd.

Dr. WAYNE DYER (1940-2015)

237   

Vertrouwen is een houding die je aanneemt tegenover het leven en de wereld,
dat je zult weten om te gaan met de moeilijke gebeurtenissen die zich voordoen,
en dat je ondertussen zo diep mogelijk zult liefhebben.

FRANK ANDREWS

238   

Diepgaande transformatie is alleen mogelijk
door meer te gaan leven in de liefde
voor het proces van het leven.

THOMAS D’ANSEMBOURG

239   

Jezelf afmeten naar je geringste daad,
is als de kracht van de oceaan bepalen
naar de luchtigheid van het schuim.

KAHLIL GIBRAN (1883-1931)

240   

We vragen onszelf af:
wie ben ik om briljant te zijn, prachtig, talentvol, fantastisch?
Maar wie ben je om dat niet te zijn?
Je bent een kind van God.
Je onbelangrijk voordoen bewijst de wereld geen dienst.

MARIANNE WILLIAMSON (geciteerd door NELSON MANDELA)

241   

Als je je vrijwillig als minder voordoet dan je werkelijk in staat bent te zijn,
dan zul je voor de rest van je leven ongelukkig zijn.

ABRAHAM H. MASLOW (1908-1970)

242   

Denken dat je niet goed genoeg bent
volstaat om van je leven een puinhoop te maken.

ANONIEM

243   

Als het je niet lukt volledig in verbinding te komen met
en te leven naar je beste eigenschappen,
dan betekent dit dat je zonen of dochters, je man of je vrouw,
je familie en je vrienden genoegen moeten nemen
met minder dan je echt bent, met een onecht jou.
PHILLIP C. McGRAW

244   

Er kwam een ogenblik in het leven
 dat de pijn van opgesloten te zijn in een knop
groter was dan de angst om een bloem te worden.

ANAÏS NIN (1903 – 1977)

245   

De kracht die het hart beschermt tegen letsel,
is ook de kracht die het belet te groeien
naar de innerlijke grootheid waartoe het bestemd is.

KAHLIL GIBRAN (1883-1931)

246   

Niemand zegt dat een rups
zijn transformatie tot vlinder ook leuk vindt.

ANONIEM

247   

Vrijheid is niet voor bange mensen.

ANNEKE VAN GOCH

248   

Vrijheid kan beangstigend zijn
als je je veiligheid vond in beperkingen.

MARIAN VAN DE WETERING

249   

Als het leven van je vraagt
nog meer en intenser begrip en mededogen op te brengen,
heb je daar niet altijd zin in.

PAUL FERRINI

250   

Lijden is nodig
tot je inziet dat het niet nodig is.

ECKHART TOLLE (1948 -  )

251   

Het enige dat uw verzet in stand houdt
is de hoop dat het u zal beschermen tegen pijnlijke ervaringen.
Maar al wat het doet
is nog meer pijn veroorzaken.

ISAAC SHAPIRO

252   

Mijn geschiedenis is begonnen de dag dat ik beslist heb
mijn leven niet meer te leven
als het oplopen van een roltrap die naar beneden gaat.

PASCAL DE DUVE (1964-1993)

253   

Ik ben er niet trots op dat ik gehandicapt ben,
maar ik ben wel trots op wat ik daar allemaal van leer.

ALEXANDRE JOLLIEN

254   

Intelligentie is niet veel studeren.
Het is weten hoe je in alle omstandigheden kunt groeien.

Dr. WAYNE DYER (1940-2015)

255   

Klagen is een weigering om op te groeien en te leren.
Het einde van het klagen is het opgeven van het wachten op een ander verleden
door zich op het heden en op de toekomst te oriënteren.
FRANÇOIS ROUSTANG

256   

Bevrijding van het lijden
is niet naar een andere plaats gaan
maar op een andere manier kijken
naar wat altijd al was.

ANONIEM

257   

Als er een weg naar geluk zou bestaan,
dan zou dat impliceren dat geluk niet hier is,
dat dit ogenblik niet genoeg zou zijn.

JEFF FOSTER

258   

Om te komen waar je bent,
weg te gaan waar je niet bent,
moet je een weg gaan zonder extase.

Om uit te komen bij wat je niet weet,
moet je de weg van de onwetendheid gaan.

T.S. ELIOT (1888-1965)

259   

Je toekomst staat niet in de sterren geschreven,
maar in je denken van nu.

ANONIEM

260   

De beste tijd om een boom te planten is 20 jaar geleden,
maar de op één na beste tijd is vandaag.

CHINEES GEZEGDE

261   

Je préfère l'avenir au passé, car c'est là que j'ai décidé
de vivre le restant de mes jours.
VICTOR HUGO (1802-1885)

262   

Als je in ieder moment doordringt,
zie je de werkelijkheid zoals zij is,
en dat bevrijdt je van lijden en verwardheid.

THICH NHAT HANH (1926- )

263   

Ons gevecht tegen het leven hield ons hart op slot.
Zodra we die strijd staken en ons hart openen voor wat is,
ontdekken we de rust van het nu.
Dat is het alfa en het omega van de spirituele praktijk.

JACK KORNFIELD (1945 - )

264   

Als je kijkt hoe de dingen echt zijn,
ben je in een positie om verstandig en liefdevol te handelen
en is het leven altijd van een volmaakte schoonheid.

BYRON KATIE (1942- )

265   

Het ego is een droom
tussen ons en de werkelijkheid.

ONBEKEND

266   

De schoonheid der dingen
leeft in de ziel van hen die haar aanschouwen.

DAVID HUME (1711-1776)

267   

Liefde is niet blind.
Zij is de enige die scherp ziet.
Zij ontdekt schoonheid waar anderen niets zien.

ANDRE FROSSARD

268   

Ons vermogen om ons blind te maken
voor de schoonheid en het wonder van de wereld
is fenomenaal.

MARIANNE WILLIAMSON (1952 - )

269   

Schoonheid is geen behoefte maar een extase.
Zij is geen dorstende mond of een uitgestrekte hand.
Zij is veeleer een ontvlamd hart en een verrukte ziel.

KAHLIL GIBRAN (1883-1931)

270   

Als ik een welbepaalde "mooie" kei zoek, dan vind ik die nooit.
Maar als ik gewoon om mij heen kijk,
dan zie ik dat het strand vol mooie keien ligt.

HENRY MOORE (1898-1986)

271   

Zitten, glimlachen, naar de dingen kijken en ze werkelijk zien,
dat vormt de basis van vredeswerk.

THICH NHAT HANH (1926- )

272   

Voor mij is elke kubieke centimeter ruimte een wonder...
Welkom is elk orgaan en elke denktrant...
Geen centimeter, noch een partikel van een centimeter is verfoeilijk...

WALT WHITMAN (1819-1892)

273   

If you do find out by any chance who you really are,
instead of becoming merely lazy, you start laughing,
and laughing leads to dancing, and dancing needs music,
and we can play with each other for a change.

ALAN WATTS (1915-1973)

274   

Voor de wijze
is elke dag een feest.

PLUTARCHUS (46-120)

275   

Maak van deze dag een unieke, gedenkwaardige dag.
Zorg dat de zonsondergang
u niet aantreft zoals de zonsopgang.

SWAMI CHIDÂNANDA

276   

De meeste mensen leiden een leven van stille wanhoop.
Wat berusting wordt genoemd is chronische wanhoop.
Het is een kenmerk van wijsheid om niet te wanhopen.

HENRY DAVID THOREAU (1817-1862)

277   

Het vraagt een bijzondere geest
om bewust te zijn van het meest vanzelfsprekende.

ALFRED NORTH WHITEHEAD (1861-1947)

278   

Door van het gewone te houden
maak je het buitengewoon.

FRANK ANDREWS

279   

Het is de tijd die ik aan mijn roos besteed heb,
die ze zo belangrijk maakt.

ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY (1900-1944)

280   

Het zekerste teken van wijsheid
is onverstoorbare vriendelijkheid.

MICHEL DE MONTAIGNE (1533-1592)

281   

Waarachtige grootheid ligt in vriendelijkheid,
waarachtige wijsheid ligt in geluk.

ELLA WHEELER WILCOX (1855-1919)

282   

De echte wijsheid in het leven
is het buitengewone te zien in het gewone.

PEARL BUCK (1892-1973)

283   

Het ideaal is God in alles te zien.
Maar als je hem niet in alles kunt zien,
zie hem dan in één enkele ding, in dat waar je het meest van houdt,
en zie hem dan in het volgende.
Zo kun je verdergaan.

VIVEKANANDA

284   

We denken in algemeenheden,
maar leven in bijzonderheden.

ALFRED NORTH WHITEHEAD (1861-1947)

285   

Het niet-doordachte leven,
is het leven niet waard.

SOCRATES (469-399)

286   

Zoek niet in de voetstappen van wijzen te treden,
zoek wat die voetstappen zochten.

CHINEES SPREEKWOORD

287   

Er zijn mensen die heel weinig weten.
Dat is geen probleem: zij weten dat zij weinig weten.
Er zijn mensen die heel veel weten.
Dat is ook geen probleem: zij weten dat zij niets weten.
Het probleem zijn de mensen die iets weten,
en denken dat zij alles weten.

UMBERTO ECO

288   

Het probleem is niet wat we niet weten,
het probleem is wat we denken te weten maar wat gewoon niet waar is.

MARK TWAIN (1835-1910)

289   

Een man zonder enige ervaring met de wijsbegeerte
zal altijd anderen aansprakelijk stellen voor zijn tegenslagen,
een beginnend filosoof zichzelf,
een volleerd wijsgeer geen van beide.

EPICTETUS  (50-130)

290   

Het enige wat ik met zekerheid weet,
is dat ik niets weet.

SOCRATES (469-399)

291   

Wie alleen een hamer heeft,
ziet elk probleem als een nagel.

ABRAHAM MASLOW (1908-1970)

292   

Niets geloven we zo vast
als dat waarvan we de minste kennis hebben.

MICHEL DE MONTAIGNE (1533-1592)

293   

Het absurde lijkt altijd diepzinnig.

LUDWIG WITTGENSTEIN (1889-1951)

294   

Leeg is het betoog van de filosoof
dat niet in staat is het menselijke lijden te verlichten.

EPICURUS (341-270 v.C.)

295   

Veel mensen denken aan zekerheid in plaats van aan mogelijkheid.
Ze lijken banger voor het leven dan voor de dood.

JAMES S. BYRNES

296   

Point n'est besoin d'espérer pour entreprendre,
ni de réussir pour perséverer.

TOEGESCHREVEN AAN WILLEM VAN ORANJE

297   

De dood als feit zal het leven beëindigen.
De dood als idee kan het leven redden of vergallen.

ANONIEM

298   

De dood leren zien als een onzichtbare maar vriendelijke gezel
die u er vriendelijk aan herinnert de dingen die u wil doen
niet tot morgen uit te stellen,
is leren het leven te leven eerder dan het door te komen.

ELISABETH KÜBLER ROSS

299   

De levenden sluiten de ogen van de doden.
De doden openen de ogen van de levenden.

ONBEKEND

300   

De pruim die aan de boom hangt te rijpen,
vreest niet het moment dat ze naar beneden zal vallen.

ANONIEM

301   

Once you accept your own death,
all of a sudden you're free to live.

SAUL ALINSKY

302   

De dood betekent dat alles van je wordt afgenomen wat je niet bent.
Het geheim van het leven is 'te sterven vóór je dood'
en dan tot de ontdekking te komen dat de dood niet bestaat.

ECKHART TOLLE (1948 -  )

303   

Sterven is na onze geboorte de belangrijkste gebeurtenis in ons leven.
We zouden ernaartoe moeten leven alsof het een feest is,
het feest van de terugkeer naar onze oorsprong.

De dood is een bode van vreugde,
een kus van God die ons wekt voor een nieuwe vorm van zijn.

WILLIGIS JÄGER

304   

Do not stand at my grave and weep.
I am not there, I do not sleep.
I am a thousand winds that blow,
I am the diamond glints in snow,
I am the sunlight and the ripened grain.
I am the gentle autumn rain.
When you awake in the morning hush,
I am the swift upflinging rush
of quiet birds in circling flight.
I am the soft star shine at night.
Do not stand at my grave and cry,
I am not there, I did not die.

MARY E. FRYE (1905-2004)

305   

Wanneer de lente komt, en als ik dan al dood ben,
zullen de bloemen net zo bloeien
en de bomen zullen niet minder groen zijn dan vorig voorjaar.

De werkelijkheid heeft mij niet nodig.

Ik voel een enorme vreugde
bij de gedachte dat mijn dood volstrekt onbelangrijk is.

Als ik wist dat ik morgen zou sterven
en het was overmorgen lente,
zou ik tevreden sterven, omdat het overmorgen lente was.
Als dat haar tijd is, wanneer dan zou ze moeten komen tenzij op haar tijd?

Ik houd ervan dat alles werkelijk is en alles zo is als het moet zijn;
daar houd ik van, omdat het zo zou wezen ook als ik er niet van hield.

Daarom als ik nu sterf, sterf ik tevreden,
want alles is werkelijk en alles is zo als het moet zijn.

Men mag Latijn bidden boven mijn kist, indien men wil.
Indien men wil, mag men rondom dansen en zingen.

Ik heb geen voorkeur voor wanneer ik toch geen voorkeur meer kan hebben.
Dat wat zal zijn, wanneer het zal zijn, zal zijn dat wat het is.

FERNANDO PESSOA (1888-1935)

306   

Wanneer ik dood zal zijn
zullen de bestanddelen waaruit ik ben samengesteld
nog steeds deel uitmaken van het universum
en zij zullen even nuttig zijn in het grote weefsel
als toen zij deel uitmaakten van dit individuele schepsel.

DAVID HUME (1711-1776)

307   

De dood is niet het grootste verlies in het leven.
Het grootste verlies is wat in ons sterft terwijl we leven.

NORMAN COUSINS (1915-1990)

308   

Doe geen dingen om niet te sterven,
doe dingen om van het leven te houden.
De bijwerking is misschien een langer leven.

BERNIE S. SIEGEL

309   

Je est un autre

ARTHUR RIMBAUD (1854-1891)

310   

Een sterk ik is een narcistische stoornis.

JACQUES LACAN (1901-1981)

311   

Dat wat mijn leven goed maakt,
maakt ook mijn dood goed.

TCHUANG TSE

312   

De levenstijd is dezelfde,
of men deze nu lachend of huilend doorbrengt.

OOSTERSE WIJSHEID

313   

Vele mensen verwarren
een slecht beleid met het lot.

ANONIEM

314   

Wie moet winnen om te winnen,
is geen winner.

ANONIEM

315   

Leerling: "Meester, hoe kan ik een volmaakt schilderij maken?"
Meester: "Wees volmaakt en schilder dan gewoon!"

ZEN WIJSHEID

316   

Zelfmedelijden is als in je broek doen in de winter.
Eerst voelt het lekker warm aan, maar daarna zit je ermee...

MARK TWAIN (1835-1910)

317   

Wij kunnen ons in zelfmedelijden wentelen
of ons groot opstellen.
De hoeveelheid werk is dezelfde.

DON JUAN (CARLOS CASTANEDA)

318   

Grote mensen zijn zoals zij willen zijn, zij creëren het leven.
Kleine mensen zijn zoals zij kunnen zijn, zij ondergaan het leven.

VICTOR HUGO (1802-1885)

319   

Mijn rijkdom bestaat niet uit mijn bezittingen
maar uit het geringe aantal behoeften dat ik heb.

J. BROTHERTON

320   

Wie rijk wil zijn moet niet zijn vermogen vermeerderen,
maar zijn hebzucht verminderen.

PLATO (428-347 v.C.)

321   

Rijk zijn wil zeggen dat je niets nodig hebt.

DAVID VISCOTT

322   

Gehechtheid aan dingen valt vanzelf weg
als je niet meer probeert jezelf te vinden in dingen.

ECKHART TOLLE (1948 -  )

323   

Weinig rijke mensen bezitten hun bezittingen.
Hun bezittingen bezitten hen.

ROBERT G. INGERSOLL

324   

Echt bezit bewijs je door te geven.
Al wat je niet kunt geven, neemt uiteindelijk bezit van jou.

ANDRÉ GIDE

325   

Hoe meer je je waarde en menselijkheid laat afhangen van dingen buiten jezelf,
hoe meer macht over jezelf je aan die dingen geeft.

Dr. WAYNE DYER (1940-2015)

326   

“Bezit” is een verhaal
waarin de gedachte van een “ik”
vermengd is met de gedachte van een “iets”.

ECKHART TOLLE (1948 -  )

327   

Het is gemakkelijker voor een kameel
om door het oog van een naald te kruipen
dan voor een rijke om het rijk Gods binnen te gaan.

JEZUS VAN NAZARETH (0-33)

328   

Alleen wie met zichzelf kan leven,
kan van de gave van de vrije tijd genieten.

HENRY GREBER

329   

Zolang je een gedachte hebt
die in strijd is met dat wat is,
ben je niet in harmonie.

BYRON KATIE (1942- )

330   

Voor wie in harmonie is met wat is,
is het leven een liefdesverhaal.
Niets komt voor je het nodig hebt.
Niets gaat voor je het niet meer nodig hebt.
Er is nooit te veel of te weinig.

BYRON KATIE (1942- )

331   

Elke klacht is een verhaal
dat het verstand heeft verzonnen
en waarin je gelooft.

ECKHART TOLLE (1948 -  )

332   

Zolang je de werkelijkheid niet juist ziet,
roep je correcties af op je misvattingen.
Vaak worden deze correcties
als aanvallen of tegenslagen geïnterpreteerd.

PAUL FERRINI

333   

Een vreselijk gebeuren is vaak uw grootste droom
die probeert werkelijkheid te worden.

ARNOLD MINDELL (1940 - )

334   

Als je de werkelijkheid tot leermeester neemt,
dan heb je vele leermeesters
en vele kansen om te groeien.

DEEPAK CHOPRA

335   

Feitelijk zijn er geen mislukkingen.
Er zijn alleen betekenissen
die wij aan gebeurtenissen besluiten te hechten.

FIONA HARROLD

336   

Sticks and stones may break my bones
but words will never hurt me.

KINDERRIJMPJE

337   

Een probleem is een stand van zaken
waarvan je de voordelen nog niet helemaal begrepen hebt.

EDWIN LAND (1909-1991)

338   

Het is onmogelijk het concept “vergissing” te hebben
tenzij je wat is vergelijkt met wat niet is.

BYRON KATIE (1942- )

339   

Er zijn geen problemen,
alleen gedachten die u zeggen
dat wat er is een probleem is.

Er zijn geen vergissingen,
alleen gedachten die u zeggen
dat wat er is een vergissing is.

BYRON KATIE (1942- )

340   

Er zijn geen pijnlijke gedachten,
alleen gedachten die je niet wil.

Het pijnlijke is niet de gedachte zelf,
maar het feit dat je er vanaf wil.
Maar wat is “jij” anders dan ook een gedachte?

NIN SHENG

341   

Niemand kan permanent succes kennen
tenzij hij in de spiegel kijkt naar de echte oorzaak van al zijn vergissingen.

NAPOLEON HILL (1883-1970)

342   

Dat een kind zich van een verlies afwendt, is begrijpelijk.
Maar een volwassene moet zich op een bepaald moment omdraaien
en verlies en mislukking onder ogen zien
om ruimte te maken voor een grotere volheid van het leven.

MARIANA CAPLAN

343   

De moed om het gebied van mislukking te betreden
is het doelbewuste besluit ons los te maken
uit de obsessie met succes en winst
en de blik te richten op verlies
om te zien of daar misschien iets waardevols te vinden is.

MARIANA CAPLAN

344   

Wie zichzelf wil kennen, moet zichzelf op de proef stellen.
Niemand weet waartoe hij in staat is, tenzij door te testen.

SENECA (5-65)

345   

Hij die hoge spirituele graden wil verwerven,
moet proeven en examens afleggen zonder eind.
Maar de meesten zijn er alleen op uit de examinator om te kopen.

SRI AUROBINDO, aforisme nr. 272

346   

Successen zijn vervelend want zij bevestigen wat je al weet.
Mislukkingen zijn veel interessanter omdat zij aangeven waar je iets nieuws kunt leren.

RICHARD BANDLER (1950- )

347   

Op een of andere manier hebben we vaak het idee
dat het universum verplicht is
ons voortdurend een tevreden gevoel te geven.

MARIANA CAPLAN

348   

Wat wij als mens werkelijk zijn
heeft niets te maken met de wijze
waarop het universum aan onze wensen voldoet.

MARIANA CAPLAN

349   

Succes wordt niet bepaald door de vraag
of we het universum hebben kunnen overhalen ons gelukkig te maken
maar door de vraag of we in onszelf het gebied hebben gevonden
dat niet afhankelijk is van de stroom van voortdurend veranderende omstandigheden.

MARIANA CAPLAN

350   

Het geheim van succes is leren hoe pijn en plezier te gebruiken
in plaats van door pijn en plezier gebruikt te worden.

ANTHONY ROBBINS

351   

Eis niet dat de dingen zich voordoen zoals je wil.
Beperk je ertoe de dingen te willen zoals ze zich voordoen.
Dat is het geheim van het geluk.

EPICTETUS (50-130)

352   

Het leven is niet zoals het zou moeten zijn;
het is gewoonweg zoals het is.
Maar de manier waarop je ermee omgaat, geeft de doorslag.

VIRGINIA SATIR

353   

De realiteit wacht niet op jouw mening, stem of goedkeuring.
Ze blijft gewoon wat ze is en doet wat ze doet.

BYRON KATIE (1942- )

354   

In een strijd tussen jou en de wereld,
wed op de wereld.

FRANZ KAFKA (1883-1924)

355   

Het lichaam is de afspiegeling van het denken.
Het lichaam kan nooit een probleem zijn
als het denken gezond is,
als je niet het verhaal gelooft
dat je lichaam op een bepaalde manier moet zijn.

BYRON KATIE (1942- )

356   

Ons lichaam neigt ernaar te doen
wat wij het zeggen te doen,
maar alleen als we weten hoe dat te zeggen.

ELMER GREEN

357   

Een boom veroordeelt zichzelf niet
omdat zijn takken minder lang zijn
dan die van de boom ernaast.

ANONIEM

358   

De tijd is de manier waarop de natuur ervoor zorgt
dat niet alles tegelijk gebeurt.

ANONIEM

359   

Al zit je nog zo vaak aan de olijf,
hij wordt er niet sneller rijp door.

TOSCAANS GEZEGDE

360   

Je kan aan het leven niet meer dagen geven,
maar aan de dagen wel meer leven.

ANONIEM

361   

De toekomst kun je het best voorspellen
als je er zelf vorm aan geeft.

ALAN KAY

362   

Winners zien wat ze kunnen doen,
losers zien wat ze niet kunnen doen.

ANONIEM

363   

De meeste mensen plannen hun leven minder goed
dan een vakantie van veertien dagen.

ALEXANDER CHRISTIANI

364   

Vele mensen die naar onsterfelijkheid verlangen,
weten niet eens wat te doen op een regenachtige zondagmiddag.

SUSAN ERTZ

365   

Vele mensen beroepen zich op de vrijheid van meningsuiting
als compensatie voor de vrijheid van denken
waar ze weinig gebruik van maken.

SCHOPENHAUER (1788-1860)

366   

Vele mensen willen de wereld veranderen,
maar slechts weinigen zijn bereid hun eigen denken te veranderen.

ANONIEM

367   

Geloof in je grenzen
en je zult ongetwijfeld gelijk krijgen!

RICHARD BACH

368   

Iedereen houdt de grenzen van zijn gezichtsveld
voor de grenzen van de wereld.

SCHOPENHAUER (1788-1860)

369   

Geloof dat je leven de moeite loont
en je geloof zal zorgen voor de bewijzen.

WILLIAM JAMES (1842-1910)

370   

Het geheim van een krijger is dat hij gelooft zonder te geloven...
Geloven zonder meer zou hem ontslaan van het onderzoeken.
Als een krijger gelooft, doet hij dat bij wijze van keuze...

DON JUAN (CARLOS CASTANEDA)

371   

Verbeter jezelf door de geschriften van anderen te lezen
en je krijgt gemakkelijk waar anderen hard voor hebben gewerkt.

SOCRATES (469-399)

372   

Iemand die geen goede boeken leest
is niet in het voordeel ten opzichte van iemand
die ze niet kan lezen.

MARK TWAIN (1835-1910)

373   

Er komt een tijd dat je denkt dat alles is afgelopen.
Dan sta je aan het begin.

LOUIS L'AMOUR

374   

Alles wat een begin heeft,
heeft ook een einde.
Sluit daar vrede mee en alles komt goed.

DE BOEDDHA (623 – 543 v.C.)

375   

Als je onderscheid kunt maken
tussen goed advies en slecht advies,
heb je geen advies nodig.

ANONIEM

376   

Neem je leven in eigen hand
voor dat iemand anders dat doet.

DAN MILLMAN

377   

De eik en de cipres
groeien niet in elkaars schaduw.

KAHLIL GIBRAN (1883-1931)

378   

Er bestaat niet zoiets als verslaving,
er is alleen het gehecht zijn
aan een niet-onderzocht concept
dat op een bepaald moment de kop opsteekt.

BYRON KATIE (1942- )

379   

Als we vanwege behoeften uit onze kindertijd
anderen de macht geven om te beslissen
of we de moeite waard zijn,
vallen we ten prooi aan verslavende relaties.

BRENDA SHOSHANNA

380   

De les is heel eenvoudig,
maar de leerling is ingewikkeld.

BARBARA RASP

381   

Elke daad van bewust leren
vereist een bereidheid om het zelfbeeld te herzien.
Dat is de reden dat jonge kinderen,
die zich nog niet bewust zijn van hun zelfbeeld,
zo gemakkelijk leren,
en ouderen, vooral als zij ijdel of belangrijk zijn,
zo moeilijk of helemaal niet.

THOMAS SZASZ (1920 -   )

382   

Er valt meestal meer te leren van de onverwachte vragen van een kind
dan van een conversatie met een volwassene
die een weggetje bewandelt dat geplaveid is met de vooroordelen
en geleende opvattingen waarvan hij door zijn opvoeding werd voorzien.

JOHN LOCKE (1635-1704)

383   

Onze ouders hebben een prototype van ons gemaakt.
Het is aan ons daar een turboversie van te maken.

FIONA HARROLD

384   

Wij vinden het zeer primitief bij jullie  blanken
dat een kind maar twee ouders heeft.

WIJSHEID VAN DE ABORIGINALS

385   

Je levensgeluk
hangt af van de kwaliteit van je gedachten.

MARCUS AURELIUS (121-180)

386   

Van geluk is geen mens wijzer geworden.

SENECA (5-65)

387   

Wat men doet omdat het moet,
wordt niet met liefde gedaan.

IMMANUEL KANT (1724-1804)

388   

Wat je nodig hebt
kun je niet echt liefhebben.

LIAH KRAFT-KRISTAINE

389   

Liefde is blijheid
bij de voorstelling van een uitwendige oorzaak.

BARUCH SPINOZA (1632-1677)

390   

Liefde is niet het bewonderen van het volmaakte,
maar is ja zeggen tegen het onvolmaakte.

HAROLD KUSCHNER

391   

Ware liefde is geen gevoel waardoor we overweldigd worden.
Het is een weloverwogen, toegewijde beslissing.

M. SCOTT PECK

392   

Verliefdheid is getroffen worden door het goddelijke in de ander.
Liefde is openheid voor het goddelijke in alles.

ONBEKEND

393   

Er is een wet in de psychologie die zegt
dat als je in je hoofd een beeld vormt van wat je graag zou willen,
en je houdt dat beeld lang genoeg vast,
dat je dan spoedig precies zult worden wat je in gedachten hebt.

WILLIAM JAMES (1842-1910)

394   

De eerste stap om uit het leven te halen wat je wil,
is weten wat je wil.

BEN STEIN

395   

I always wanted to be somebody
but now I realize I should have been more specific.

LILY TOMLIN

396   

Als u een bepaalde eigenschap wilt bezitten,
doe dan alsof u die al heeft.

WILLIAM JAMES (1842-1910)

397   

Assume a virtue, if you have it not.

WILLIAM SHAKESPEARE (1564-1616)

398   

Het is niet omdat de dingen moeilijk zijn dat wij niet durven.
Het is omdat wij niet durven dat ze moeilijk zijn.

SENECA (5-65)

399   

Mensen behandelen anderen soms slechter dan zichzelf,
maar zij behandelen anderen zelden beter dan zichzelf.
Het is volkomen zinloos hoffelijkheid en mededogen te verwachten
van iemand die zichzelf niet goed behandelt.

THOMAS SZASZ (1920-   )

400   

Elke relatie is een reflectie van de relatie met jezelf.

DEEPAK CHOPRA

401   

Het echte gevaar ligt voor de meesten onder ons
niet in het feit dat we te hoog reiken en missen,
maar dat we te laag reiken en ons doel bereiken.

MICHELANGELO (1475-1564)

402   

Pijn is het breken van de schaal
rond het begrijpen.

KAHLIL GIBRAN (1883-1931)

403   

Pijn is een toespraak die je lichaam houdt
over een onderwerp dat voor jou van levensbelang is
op een wijze die het best je aandacht trekt.

DE DALAI LAMA

404   

Alles wat je overkomt
is een onderdeel van het plan voor jouw bewustwording.

PAUL FERRINI

405   

Diep in de winter leerde ik eindelijk
dat er in mij een onoverwinnelijke zomer aanwezig was.

ALBERT CAMUS (1913 – 1960)

406   

Je belangrijkste lessen
zijn de lessen waar je je het meest tegen verzet.

PAUL FERRINI

407   

Pas als het voldoende donker is
kun je de sterren zien.

RALPH WALDO EMERSON (1803-1882)

408   

Het is niet wat je verloren bent dat belangrijk is,
maar wat je doet met wat je nog rest.

HUBERT HUMPHREY

409   

Als er één deur achter je dichtgaat
en je blijft naar die gesloten deur kijken,
dan zie je niet de vele nieuwe deuren die voor je open gaan.

FRIEDRICH RÜCKERT

410   

Als je huilt omdat je de zon niet ziet,
dan zie je ook de sterren niet.

CONFUCIUS (551- 479 v.Chr.)

411   

Mijn wolken, treurend in het duister,
vergeten dat zij het zelf zijn die de zon verborgen houden.

RABINDRANATH TAGORE (1861-1941)

412   

Zelfs in een kop koffie kun je de reflectie van de zon zien
en een poel vuil water weerspiegelt nog steeds de pracht van het heelal…

ONBEKEND

413   

Als een mens zonder innerlijke worsteling door het leven gaat,
zodat alles zich in hem voltrekt zonder op weerstand te stuiten,
dan zal hij blijven zoals hij is.

GEORGE IWANOWITSJ GURDJIEFF (1866 of 1872-1949)

414   

Ik zag rouw een kopje verdriet drinken
en riep hardop: "Het smaakt zoet, hé?"
"Je hebt me betrapt", antwoordde de rouw, "en je hebt
mijn zaken verpest, want hoe kan ik nu verdriet verkopen
als je weet dat het een zegen is?"

JALALUDDIN RUMI (Soefi dichter, 1207-1273)

415   

Een jonge man die nog niet gehuild heeft, is een wilde,
een oude man die niet lacht, is een dwaas.

GEORGE SANTAYANA

416   

Zonder een verhaal dat de werkelijkheid tegenspreekt,
is er geen verdriet.

BYRON KATIE (1942- )

417   

Je kan niet ongelukkig zijn
zonder een verhaal met als titel:
“Waarom ik niet gelukkig kan zijn.”

ECKHART TOLLE (1948 -  )

418   

Wanneer we op de grond vallen, doet dat pijn.
Toch hebben we de grond ook weer nodig om overeind te krabbelen.

KATHLEEN MCDONALD (1952 - )

419   

Je kan een emotie niet vasthouden,
net zoals je een dans of een storm niet kan vasthouden.
Je kan alleen een herinnering vasthouden.

ANONIEM

420   

Life is a tragedy for those who feel
and a comedy for those who think.

HORACE WALPOLE (1717-1797)

421   

De levensdraad blijft gelijk,
of we hem nu lachend of huilend afwikkelen.
JAPANS SPREEKWOORD

422   

Als het hart treurt om wat het verloren heeft,
lacht de geest om wat hij heeft gevonden.

SOEFI-GEZEGDE

423   

Hoe dieper verdriet in uw wezen kerft,
hoe meer vreugde u kunt bevatten.

KAHLIL GIBRAN (1883-1931)

424   

We kunnen van rampspoed genezen
door de dankbare herinnering aan wat we zijn kwijtgeraakt.

EPICURUS (341-270 v.C.)

425   

Hoe meer je een kenner wordt van dankbaarheid,
hoe minder je slachtoffer bent van wrok, depressie en wanhoop.
Dankbaarheid werkt als een elixir
dat langzaam de harde schaal van je ego zal oplossen,
de behoefte om te bezitten en te controleren,
en dat je zal transformeren tot een edelmoedig wezen.
De ervaring van dankbaarheid brengt ware spirituele alchemie voort
en maakt ons grootmoedig en groot van geest.

SAM KEEN

426   

Niet het geluk maakt je dankbaar
maar dankbaarheid maakt je gelukkig.

DAVID STEINDL (1926 - )

427   

Zeg nimmer van iets: ‘Ik heb het verloren’,
maar zeg: ‘Ik heb het teruggegeven.’

EPICTETUS (50-130) in Encheiridion

428   

Vóórdat de afwezigheid van iets je als een verlies heeft kunnen raken,
heeft de aanwezigheid ervan eerst een zegen moeten zijn.

FRANK ANDREWS

429   

Wat je kwetst,
zegent je ook.

JALALUDDIN RUMI (Soefi dichter, 1207-1273)

430   

De boom die zijn bladeren "verliest"
probeert niet ze tegen te houden.
De boom leeft voor morgen.

JACQUELINE KELEN

431   

De dood kan ons wat we beleefd hebben niet ontnemen,
zij kan ons alleen de toekomst ontnemen, die niet bestaat.

EPICURUS (341-270 v.C.)

432   

Als iemand niet meer met zichzelf kan lachen,
is het tijd dat anderen met hem beginnen te lachen.

THOMAS SZASZ (1920-   )

433   

Vóór de verlichting: hout hakken, water dragen.
Na de verlichting: hout hakken, water dragen.

ZEN-GEZEGDE

434   

Als een gewoon mens tot kennis komt, wordt hij een wijze.
Als een wijze tot kennis komt, wordt hij een gewoon mens.

ZEN-GEZEGDE

435   

Het zijn niet de dingen die gebeuren die ons verstoren,
maar onze gedachten over de dingen die gebeuren.

EPICTETUS (50-130)

436   

Je kan niet de richting van de wind bepalen,
maar wel de stand van de zeilen.

ANONIEM

437   

Hij die geen haven heeft gekozen
heeft nooit gunstige wind.

MICHEL DE MONTAIGNE (1533-1592)

438   

Voor een schip dat niet weet waar het naartoe gaat,
is geen enkele wind de goede.

SENECA (5-65)

439   

Je kunt niet beletten dat de kraaien van zorg en kommer over uw hoofd vliegen,
maar wel dat ze zich in uw haar nestelen.

CHINEES SPREEKWOORD

440   

Bij elke inademing breng ik rust in mijn lichaam.
Bij elke uitademing glimlach ik.
Ik blijf in het moment van nu
en ervaar het grote wonder van dit moment.

THICH NHAT HANH (1926- )

441   

De omstandigheden maken niet een mens,
zij onthullen hoe hij is.

JAMES ALLEN

442   

Het is gemakkelijker een oorlog te winnen
dan de vrede.

GEORGES CLEMENCEAU (1841 – 1929)

443   

Als er oorlog in ons woedt,
zal het niet lang duren of we zijn in oorlog met anderen,
zelfs met diegenen waarvan we houden.

THICH NHAT HANH (1926- )

444   

Zolang je één negatief concept hebt,
zul je dat vroeger of later ook op mij toepassen.

BYRON KATIE (1942- )

445   

Een hart dat in staat van oorlog is,
heeft vijanden nodig om zich te rechtvaardigen.
De behoefte aan oorlog is dan groter
dan de behoefte aan vrede.

THE ARBINGER INSTITUTE

446   

Niets wat ik in het heden doe
kan een onrecht uit het verleden ongedaan maken.
Maar de manier waarop ik in het heden ben
is bepalend voor de manier waarop ik
die herinnering aan dat onrecht meedraag.

THE ARBINGER INSTITUTE

447   

Wat er in het verleden ook gebeurd is,
zelf vervuld zijn van oorlog is nog erger.
Wie door een bril van wrok en haat kijkt,
veroordeelt zichzelf om in een wereld van wrok en haat te leven.
Dan ben je je eigen vijand geworden.

THE ARBINGER INSTITUTE

448   

Wie in de ander een Boeddha ziet, heeft een Boeddha in het hart.
Wie in de ander uitschot ziet, heeft uitschot in het hart.

CONFUCIUS (551- 479 v.Chr.)

449   

De diepste manier waarop we gelijk of ongelijk hebben,
ligt in onze manier van zijn tegenover de anderen.

THE ARBINGER INSTITUTE

450   

Lijden is een excuus
om met de ander in oorlog te zijn.
Als we de ander als mens zien,
hebben we geen excuus meer nodig.

THE ARBINGER INSTITUTE

451   

De herinnering die je later wil hebben,
moet je nu maken.

ONBEKEND

452   

Ontwapening in de wereld
 begint bij ontwapening in je geest.
De enige hoop op vrede is in ons.

DE DALAI LAMA

453   

Wij ontdoen ons van een vijand
door ons te ontdoen van vijandigheid.

MARTIN LUTHER KING (1929-1968)

454   

Vergeef jezelf als je geen vrede hebt.
Op het moment dat je je onvrede volkomen aanvaardt,
verandert je onvrede in vrede.

ECKHART TOLLE (1948 -  )

455   

De gemakkelijkste manier om je van een vijand te ontdoen,
is er een vriend van te maken.

ABRAHAM LINCOLN

456   

Wees uw vijanden dankbaar
voor de les in tolerantie, zelfbeheersing en geduld.

DALAI LAMA

457   

Zwakke mensen kunnen nooit vergeven.
Vergeven is het kenmerk van sterke mensen.

MAHATMA GANDHI (1869-1948)

458   

In taking revenge, a man is but even with his enemy;
but in passing it over, he is superior.

(In de wraak is een man niet groter dan zijn vijand,
in de vergeving is hij superieur.)

FRANCIS BACON (1561-1626)

459   

Dwazen kunnen niet vergeven en niet vergeten,
Naïevelingen vergeven en vergeten,
Wijzen vergeven maar vergeten niet.

THOMAS SZASZ (1920 -   )

460   

Anderen vergeven gaat vanzelf
als je inziet dat de klacht geen ander doel heeft
dan een onwaar zelfgevoel te versterken.

ECKHART TOLLE (1948 -  )

461   

Wil je een ogenblik gelukkig zijn? Neem wraak!
Wil je langdurig gelukkig zijn? Vergeef!

HENRI LACORDAIRE (1802 – 1861)

462   

Kwaadheid, wrok en de weigering te vergeven
is als gif drinken en verwachten dat de ander daardoor zal sterven.

TOPE POPOOLA

463   

Vergeven is de gevangene in je hart bevrijden
en dan ontdekken dat je zelf de echte gevangene was.

TOPE POPOOLA

464   

Vergeven doe je voor jezelf.
Zolang je boos blijft en lijdt, laat je de ander winnen.

ARTHUR JAPIN

465   

Diegenen die je haten, kunnen je niet vernietigen,
tenzij jij hen gaat haten,
en dan vernietig je jezelf.

ANONIEM

466   

Als we iemand haten,
haten we iets in ons beeld van hem dat binnen onszelf ligt.
Wat niet in onszelf ligt, kan ons niet verstoren.

HERMAN HESSE  (1877 – 1962)

467   

Als je iemand haat
is het alsof je diegene die je haat gratis in je hoofd laat wonen.

ESTHER LEDERER alias ANN LANDERS (1918-2002)

468   

Wanneer je bezield wordt door een grootse zaak,
een buitengewoon project,
zullen je gedachten alle banden doorbreken,
je geest zal alle grenzen overschrijden,
je bewustzijn zal zich in alle richtingen verspreiden.

PATANJALI (1-3e eeuw v. Chr.)

469   

Als je een schip wil bouwen,
roep dan niet de mensen bij elkaar om plannen te maken,
het werk te verdelen, gereedschap te halen en hout te kappen,
maar breng ze het hartstochtelijk verlangen naar de wijde, eindeloze zee bij.
Dan bouwen ze het schip zonder hulp.

ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY (1900-1944)

470   

Onderwijs zou veel effectiever zijn indien het doel zou zijn
dat tegen de tijd dat elke jongen en elk meisje de school verlaat,
ze zouden weten hoeveel ze niet weten,
en zouden behept zijn met een levenslang verlangen om te weten.

WILLIAM HALEY (1901-1987) (Engels journalist)

471   

Je haalt het beste uit de anderen,
niet door ze het vuur aan de schenen te leggen,
maar door het vuur in hun binnenste aan te wakkeren.

BOB NELSON

472   

Enseigner, ce n'est pas remplir un tonneau.
C'est allumer une flamme.

ANONIEM

473   

Je haalt het beste uit de anderen,
als je het beste van jezelf geeft.

HARVEY FIRESTONE

474   

Haal het beste uit jezelf.
Het is het enige dat je hebt.

RALPH WALDO EMERSON (1803-1882)

475   

We moeten helemaal voor onszelf leven.
Dat is de enige manier om iets voor anderen te bereiken.

WILLEM LOEB

476   

Leef vanuit je verbeelding,
niet vanuit je geschiedenis.

STEPHEN COVEY (1932-2012)

477   

Denk na over wat belangrijk voor je is
en kijk of dat het centrum is waar je leven rond is gebouwd.
Maak je geen zorgen om efficiëntie.
Het heeft geen zin om efficiënt te zijn
in iets wat verkeerd of zinloos is.

STEPHEN COVEY (1932-2012)

478   

Boeddhisme betekent wakker worden.
Als je wakker bent kun je niet anders dan met mededogen handelen
om het leed dat je om je ziet te helpen verlichten.

THICH NHAT HANH (1926- )

479   

Dit is de ware vreugde van het leven:
een bestaan voor een doel waarvan je weet dat het machtig is,
een bestaan als een natuurkracht,
niet als een koortsachtig, zelfzuchtig hoopje ellende
dat klaagt omdat de wereld zich niet met zijn geluk wil bezig houden.

GEORGE BERNARD SHAW (1856-1950)

480   

Ik wil volledig opgebruikt zijn als ik sterf want hoe harder ik werk, hoe meer ik leef.
Ik geniet van het leven omwille van het leven.
Het leven is voor mij geen kort stompje kaars, het is een schitterende toorts
die ik tijdelijk mag vasthouden en ik wil hem zo helder mogelijk laten branden
voor ik hem aan toekomstige generaties doorgeef.

GEORGE BERNARD SHAW (1856-1950)

481   

Niets draagt zozeer bij tot het kalmeren van de geest
als een vastomlijnd doel, een punt waarop
de ziel zijn intellectueel oog kan richten.

MARY WOLLSTONECRAFT (1759-1797)

482   

Nergens kan een mens zich rustiger
en ongestoorder terugtrekken
dan in zijn eigen ziel.

MARCUS AURELIUS (121-180)

483   

Om rust te vinden,
moet je ontslag nemen als directeur van het heelal.

LARRY EISENBERG

484   

Een mens die niets heeft
waar hij bereid is om voor te sterven,
is niet in staat om te leven.

MARTIN LUTHER KING JR. (1929-1968)

485   

Grote ideeën
beginnen met volkomen onrealistische gedachten.

MARKUS METTER

486   

Om jong te blijven
is een mind-lift
veel beter dan een face-lift.

MARTY BUCELLA

487   

Door van de jeugd het levensideaal te maken,
ligt het ideaal voor de meeste mensen in het verleden.

GERARD BODIFÉE

488   

Een leven dat hoofdzakelijk gericht is
op het vervullen van persoonlijke verlangens,
leidt vroeg of laat altijd tot bittere ontgoocheling.

ALBERT EINSTEIN (1879-1955)

489   

Het vervullen van de behoeften van het ego
kan nooit tot zingeving leiden.

PAUL FERRINI

490   

Permissiviteit is het principe van kinderen te behandelen als volwassenen,
en een manier om ervoor te zorgen dat ze dat nooit zullen worden.

THOMAS SZASZ  (1920-    )

491   

Een strohalm beeldt zich in
dat de zee tegen hem tekeer gaat.

PERZISCH GEZEGDE

492   

Wat de mensen doorgaans het lot noemen
zijn vaak alleen maar hun eigen domheden.

SCHOPENHAUER (1788-1860)

493   

Ze zullen nooit over je heen lopen
tenzij je zelf op de grond gaat liggen.

BETTY SANDER

494   

Als je je als een voetveeg gedraagt, zul je mensen aantrekken
die een plek zoeken om hun voeten te vegen.

FRANK ANDREWS

495   

Het is verstandiger een kaars aan te steken
dan te klagen over de duisternis.

LAO-TSE (604-507 v. Chr.)

496   

There are two hardships in life,
one is not to get your heart's desire,
the other is to get it.

OSCAR WILDE (1854-1900)

497   

De twee moeilijkste dingen om mee om te gaan in het leven
zijn slagen en falen.

CONFUCIUS (551- 479 v.Chr.)

498   

De keten van het huwelijk is zo zwaar,
dat ze met twee moet worden gedragen,
en soms met drie.

ALEXANDRE DUMAS

499   

Laat je oordeel vallen
en de klacht "ik ben beledigd" zal verdwijnen.
Laat de klacht "ik ben beledigd" vallen
en de belediging is verdwenen.

MARCUS AURELIUS (121-180)

500   

Je bent wat je doet,
niet wat je denkt dat je zou moeten doen.

PAULO COELHO (1947 - )

501   

Denk eraan: niemand kan je enige schade berokkenen
zonder jouw toestemming.

PAULO COELHO (1947 - )

502   

Wie als een arend wil leren vliegen
moet niet met de kippen gaan eten.

CARL VANDEVELDE

503   

Als je luchtkastelen hebt gebouwd,
heb je je tijd niet verloren,
want het is daar dat alles begint.
Nu moet je er alleen nog funderingen onder zetten.

HENRI DAVID THOREAU (1817-1862)

504   

Wie zijn dromen wil verwezenlijken,
moet goed wakker zijn.

PAUL VALÉRIE (1871-1945)

505   

Wijsheid is dromen hebben die groot genoeg zijn
om ze niet uit het gezicht te verliezen
bij het realiseren ervan.

OSCAR WILDE (1854-1900)

506   

De weg naar wijsheid is gemakkelijk te duiden:
fout en fout en nog eens fout,
maar minder en minder en minder.

DANIEL DENNETT, Darwins dangerous idea

507   

Ontdekken is zien wat iedereen heeft gezien,
en denken wat niemand anders heeft gedacht.

ALBERT SZENT-GYORGYI

508   

Wat is het leven?
Wat van binnenuit, uit zichzelf beweegt.
Wat van buitenaf wordt bewogen, is geen leven.

MEESTER ECKHART

509   

Wie denkt zijn grootheid aan te tonen
door anderen te misprijzen, vergist zich.
Misprijzen is niet kunnen begrijpen
en afzien van het belangrijkste menselijke attribuut: intelligentie.

ALAIN GUILLO

510   

Alleen dwazen maken zich kwaad.
Wijzen begrijpen.

HINDOE WIJSHEID

511   

Kwaad worden is gemakkelijk.
Maar weten tegen wie men moet kwaad zijn,
om de juiste reden, op het juiste ogenblik,
op welke manier en voor hoe lang,
dat is niet zo gemakkelijk.

ARISTOTELIS (384-322)

512   

De gevolgen van kwaadheid
zijn veel erger dan de oorzaken.

MARCUS AURELIUS (121-180)

513   

Twee keer het kwade
leidt nog niet tot het goede.

JOODSE WIJSHEID

514   

Leef elke dag alsof het je laatste zou zijn.
En voor zover je weet, is dat ook zo.

ONBEKEND

515   

Dit is een test om erachter te komen
of je missie op aarde ten einde is:
als je nog leeft, dan is dat nog niet het geval.

RICHARD BACH

516   

Leef alsof je leven er van afhangt.

FIONA HARROLD

517   

Vraag nooit voor wie de doodsklok luidt.
Hij luidt voor jou.

JOHN DONNE (1572-1631)

518   

Als de mens een berg beklimt
en denkt tegen de natuur te vechten,
vecht hij in werkelijkheid tegen zichzelf, tegen zijn twijfel,
zijn angsten en zijn zekerheden.

ALAIN GUILLO

519   

En wat als je sliep?
En wat als je in je slaap droomde?
En wat als je droomde dat je naar de hemel ging
en daar een prachtige bloem plukte?
En wat als je bij het ontwaken
die bloem in je hand had?

SAMUEL TAYLOR COLERIDGE (1772-1834)

520   

The future belongs to those who believe in the beauty of their dream.

ELEANOR ROOSEVELT (1884-1962)

521   

De toekomst is het verleden in voorbereiding.

PIERRE DAC

522   

Ik heb het geluk gekend,
maar dat is niet wat mij het meest gelukkig heeft gemaakt.

JULES RENARD (1864 – 1910)

523   

Het enige wat constant is
is de verandering.

DE BOEDDHA (623 – 543 v.C.)

524   

Als de moeilijkheid komt,
is het te laat om zich voor te bereiden.

SENECA (5-65)

525   

Een goed tuinman
kan de compost zien in de roos
en de roos in de compost.
Zonder compost zijn er geen rozen,
zonder rozen is er geen compost.

THICH NATH HANH (1926- )

526   

In de modder groeit de lotusbloem.
Als je de lotus ziet in de modder, verdwijnt afkeer.
Als je de modder ziet in de lotus, verdwijnt gehechtheid.

BOEDDHISTISCHE WIJSHEID

527   

De sleutel van de vooruitgang
is gelegen in het bewaren van orde in de chaos,
en van chaos in de orde.

ALFRED NORTH WHITEHEAD (1861-1947)

528   

Vooruitgang ontstaat door het beantwoorden van vragen.
Ontdekkingen door het bevragen van antwoorden.

BERNARD HAISCH

529   

Een mens die alleen maar kan gehoorzamen
is een slaaf.

ERICH FROMM (1900-1980)

530   

De toestand van de wereld vervult mij
met afgrijzen, afschuw en verontwaardiging.
Dat is beter dan onverschilligheid.
Maar niets zal veranderen als ik geen mededogen ken.

CHRISTIANE SINGER

531   

In plaats van ons af te vragen of het leven een zin had,
moesten wij ons inbeelden dat het het leven was dat ons ondervroeg.

VICTOR FRANKL (1905-1997)

532   

De anderen kennen is wijsheid.
Zichzelf kennen is hogere wijsheid.
Zijn wil opleggen aan anderen is kracht.
Zijn wil opleggen aan zichzelf is hogere kracht.

LAO-TSE (604-507 v. C.)

533   

Timmerlieden vormen het hout;
pijlenmakers maken pijlen;
de wijze vormt zichzelf.

DE BOEDDHA (623 – 543 v.C.)

534   

Volwassen zijn, is alleen zijn.

EDMOND ROSTAND

535   

Eenzaamheid is een raam
waar je een muur hebt op geschilderd.

Dr. WAYNE DYER (1940-2015)

536   

Eenzaamheid is vergeten
dat je verbonden bent met de wereld om je heen
en met alle zes miljard mensen.

BAREFOOT DOCTOR

537   

Eenzaamheid ontstaat
door het geloof in afgescheidenheid.

JOHN ARCHIBALD WHEELER (1911- 2008)

538   

Je bent niet eenzaam omdat niemand van je houdt.
Je bent eenzaam omdat jij van niemand houdt.

ONBEKEND

539   

Eenzaamheid wordt niet genezen door menselijk gezelschap.
Eenzaamheid wordt genezen door contact met de werkelijkheid.

ANTHONY DE MELLO (1931-1987)

540   

Kies een werk waar je van houdt,
en je zult nooit nog moeten werken.

KONG-FUZI

541   

Wat me niet meteen vernietigt,
maakt me sterker.

FRIEDRICH NIETZSCHE (1844-1900)

542   

De zon vraagt zich niet af of zij haar warmte aan deze of gene zal geven.
Omdat zij in essentie warm en helder is,
geeft zij warmte en licht aan iedereen.

ALEXANDRA DAVID-NEEL

543   

De pruimenbloesem geeft zijn geur
ook aan de hand die hem breekt.

BOEDDHISTISCH GEZEGDE

544   

Als men de rust niet in zichzelf vindt,
is het nutteloos ze elders te gaan zoeken.

FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD (1613-1680)

545   

Zoekers willen zoeken in plaats van zijn.
In het zoeken is er de verwachting van iets beters
dan de schijnbaar onverdraaglijke gewoonheid van het dagelijkse leven.

JOAN TOLLIFSON

546   

Daar waar ik ben in de wereld
ben ik verantwoordelijk voor wat ik denk
en wat ik doe.

JACQUES CASTERMANE

547   

Ik mag nooit anders handelen
dan zo dat ik zou kunnen willen
dat mijn regel een universele wet zou worden.

IMMANUEL KANT (1724-1804)

548   

Dat wat je niet voor jezelf wil,
doe dat niet aan anderen.
Dat is de Torah. De rest is commentaar.

RABBI HILLEL (30 v. Chr. – 9)

549   

Behandel goede mensen goed.
Behandel niet-goede mensen ook goed.
Zo komt goedheid tot stand.

LAO-TSE (604-507 v. Chr.)

550   

Geef het kwade niets om zich tegen te richten,
en het zal vanzelf verdwijnen.

LAO-TSE (604-507 v. Chr.)

551   

Vergeef altijd uw vijanden.
Er is niets dat hen meer ergert.

OSCAR WILDE (1854-1900)

552   

Hecht u aan niets, zelfs niet aan deze woorden.
Zij zijn als een vlot om de rivier over te steken.
In het bos zal het u hinderen.

SÂKYAMUNI (DE BOEDDHA)

553   

Negatieve gedachten onderhouden
met angst, jaloersheid en haat,
is zich langzaam maar zeker vergiftigen.

ROGER CLERC

554   

Mislukking is de moeder van succes.

LAO-TSE (604-507 v. Chr.)

555   

Als je vrijwillig geeft wat de ander nodig heeft
ben je niet uitgebuit of vernederd
maar behoud je je waardigheid.

EUGEN DREWERMAN

556   

Waar het water het diepst is,
is het ook het rustigst.

WILLIAM SHAKESPEARE (1564-1616)

557   

De doden zijn niet afwezig,
zij zijn alleen onzichtbaar.

AUGUSTINUS (354-430)

558   

De kinderen van vandaag zijn echte tirannen.
Zij spreken hun ouders tegen,
zij schrokken hun voedsel op
en zij tiranniseren hun leraren.

SOCRATES (469-399)

559   

De lichaamshouding inspireert de persoon.
Als u rechtop loopt verandert uw uitdrukking.
Alles in u wordt anders.

SOGYAL RIMPOCHÉ

560   

Zij die spreken, weten niet.
Zij die weten, spreken niet.

LAO-TSE (604-507 v. Chr.)

561   

Those who bring sunshine into the lives of others
cannot keep it from themselves.

JAMES M. BARRIE (1860-1937)

562   

Een van de mooiste compensaties in het leven
is dat geen enkel mens een ander kan helpen,
zonder zichzelf te helpen.

RALPH WALDO EMERSON (1803-1882)

563   

Ik kan niemand echt helpen
tenzij ik begrijp dat wij hier samen in zitten,
dat onze verschillen oppervlakkig en onbeduidend zijn,
en dat alleen onze vele gelijkenissen belangrijk zijn.

GERALD G. JAMPOLSKY

564   

We can do no great things,
only small things with great love.

MOTHER TERESA (1910-1997)

565   

Om te drinken van de bron
mag je je handen niet tot vuisten maken.

ANONIEM

566   

Je kan een paard wel naar het water leiden,
maar je kan het niet doen drinken.

ARABISCH SPREEKWOORD

567   

Als de leerling bereid is,
zal de meester verschijnen.

BOEDDHISTISCH GEZEGDE

568   

Er zijn geen vrienden of vijanden,
er zijn alleen leermeesters en leerlingen.

ANONIEM

569   

Er zijn geen mislukkingen.
Er zijn alleen resultaten van keuzen.

ANONIEM

570   

Succes is op weg zijn naar je droom
en genieten van de tocht.

ANONIEM

571   

Je hebt een droom nodig,
zodat je ’s morgens kan opstaan.

BILLY WILDER

572   

Homo consumens leeft in de illusie van geluk
maar lijdt ondertussen aan verveling en passiviteit.
Hoe meer macht hij heeft over machines
hoe machtelozer hij wordt als mens;
hoe meer hij consumeert
hoe meer hij slaaf wordt van zijn toenemende behoeften
en hoe meer hij gemanipuleerd wordt door het industriële systeem.

ERICH FROMM (1900-1980)

573   

We gedragen ons alsof luxe en comfort het belangrijkste zijn in het leven,
terwijl het enige wat we echt nodig hebben om gelukkig te zijn
iets is om enthousiast over te zijn.

CHARLES KINGSLEY

574   

The trouble with the rat race is
that if you win, you're still a rat.

LILY TOMLIN

575   

Je moet proberen gelukkig te zijn,
al was het maar om het voorbeeld te geven.

JACQUES PRÉVERT

576   

Het lichaam is een gevangenis
voor wie niet van zijn lichaam houdt.
Het leven is een gevangenis
voor wie niet van het leven houdt.
De wereld is een gevangenis
voor wie niet van de wereld houdt.
De gevangenis is een gevangenis
voor wie de gevangenis niet aanvaardt!

ANONIEME GEVANGENE, GECITEERD DOOR JACQUES CASTERMANE.

577   

Wie niet elke dag vooruit gaat,
gaat elke dag achteruit.

KONG FUZI

578   

Niet zozeer de afstand is van belang
als wel de manier waarop je die aflegt.

ALAIN HUBERT

579   

Jij kiest niet hoe of wanneer je zal sterven.
Je kan enkel beslissen hoe je zal leven: NU.

JOAN BAEZ

580   

Een succesvol mens is iemand die ’s morgens opstaat
en ’s avonds gaat slapen
en die daartussen doet wat hij graag doet.

BOB DYLAN

581   

Het is niet zozeer de dood waar je bang moet voor zijn,
maar wel een nutteloos leven.

BERTOLT BRECHT

582   

Doodgaan is al heel bitter.
Maar het idee om dood te gaan zonder geleefd te hebben
is niet te verdragen.

ERICH FROMM (1900-1980)

583   

Het belangrijkste in het leven is niet zozeer waar je bent,
maar wel in welke richting je beweegt.

OLIVER WENDELL HOLMES

584   

Een doel is een droom met een deadline.

LEO B. HELZEL

585   

De uiteindelijke maat waarmee een mens wordt gemeten,
is niet hoe hij zich gedraagt in comfort en welstand,
maar hoe hij zich gedraagt tegenover uitdagingen en tegenslagen.

MARTIN LUTHER KING (1929-1968)

586   

Het leven is alleen achterwaarts te begrijpen,
maar we zullen het voorwaarts moeten leven.

SØREN KIERKEGAARD (1813-1855)

587   

Wie erop voorbereid is, ziet het geluk eerder.

LOUIS PASTEUR

588   

Ofwel vinden we een weg,
ofwel maken we er een.

HANNIBAL

589   

Sommige mensen dromen van grootse dingen.
Anderen blijven wakker en doen ze.

ANONIEM

590   

Mensen met grote dromen
Kunnen grote dingen realiseren.

ANONIEM

591   

Sommige mensen kijken naar de wereld zoals ze is
en vragen zich af: "waarom"?
Ik droom van de wereld zoals ze zou kunnen zijn
en vraag mij af: "waarom niet?"

ROBERT. F. KENNEDY

592   

Als we mensen nemen zoals ze zijn, maken we hen slechter.
Als we hen behandelen alsof ze zijn wat ze zouden moeten zijn,
dan helpen we hen om te worden wat ze in staat zijn te zijn.

J.W. VON GOETHE (1749-1832)

593   

Als men een groot man wil imiteren
moet men vooreerst het feit imiteren
dat die man niemand heeft geïmiteerd.

HARRY MULISCH  (1927 - )

594   

Het is niet gemakkelijk om het geluk te vinden in jezelf.
Het is onmogelijk om het elders te vinden.

AGNES REPPLIER

595   

Ik ga geduldig met mezelf om,
omdat ik weet dat we bij elkaar moeten blijven
tot de dood ons scheidt.

PETER HOEG

596   

In de ene helft van ons leven
offeren we ons leven op om geld te verdienen.
In de andere helft offeren we ons geld op
om weer gezond te worden.

VOLTAIRE (1694-1778)

597   

Het volstaat niet om bezig te zijn.
Dat zijn mieren ook.
De vraag is: waarmee zijn we bezig?

ANONIEM

598   

Wij zijn mensen in opleiding.
We hebben ons rijbewijs nog niet gehaald.
Eigenlijk zouden we moeten rondlopen met een L op onze rug.

ANONIEM

599   

Iedere speler moet de kaarten
die het leven hem toebedeelt accepteren;
hij of zij moet zelf beslissen op welke manier
ze het beste kunnen worden uitgespeeld
om het spel te winnen.

ANONIEM

600   

Wij zijn onze eigen bestemming.
Het belangrijkste gebeurt onderweg, in het hier en nu.
De zin van je leven is gewoon de zin van het universum helpen.

GEORGE BERNARD SHAW

601   

Als de menselijke geest
zich eenmaal heeft uitgestrekt naar een nieuw idee,
neemt hij nooit meer zijn oorspronkelijke vorm weer aan.

OLIVER WENDELL HOLMES

602   

Het geluk talent te hebben is niet voldoende.
Je moet ook het talent hebben om gelukkig te zijn.

HECTOR BERLIOZ

603   

Overal waar je een succesvol bedrijf ziet,
is er iemand die een moedige beslissing genomen heeft .

PETER DRUCKER

604   

Geluk heb je wanneer kans en voorbereiding
elkaar ontmoeten.

ROY D. CHAPIN, JR.

605   

Weet je wat er gebeurt als je je leven in eigen hand neemt?
Iets afschuwelijk: je kan niemand nog de schuld geven.

ERICA JONG

606   

De mens heeft twee paar helften:
een paar om op te zitten en een paar om mee te denken.
De mate waarin je vooruitkomt in het leven,
wordt bepaald door welk paar je het meeste gebruikt.

ANONIEM

607   

De mensen geven altijd de schuld aan de
omstandigheden om te verklaren wat ze geworden zijn.
Ik geloof niet in omstandigheden.
De mensen die in het leven vooruit komen,
zijn zij die opstaan en op zoek gaan
naar de omstandigheden die ze willen.
En als ze die niet vinden, dan maken zij ze.

GEORGE BERNARD SHAW

608   

Mensen klagen vaak over een gebrek aan tijd,
terwijl het in feite gaat over een gebrek aan een doel.
Wat voor ons ligt of wat achter ons ligt
verdwijnt in het niets vergeleken met wat in ons ligt.

RALPH WALDO EMERSON (1803-1882)

609   

Het eerste principe in de opera,
is ook het eerste principe in het leven:
zorg zelf voor alles.

DAME NELLIE MELBA

610   

Alle belangrijke oorlogen
worden gestreden binnen het zelf.

SHELDON KOPP

611   

Ik heb altijd buiten mijzelf gezocht
naar sterkte en vertrouwen
maar ik weet nu dat het al die tijd in mij zat.

ANNA FREUD

612   

Het grootste mysterie van het mensdom
is de aard van de geest.
Het is een mysterie van reusachtige proporties,
dat zich tot duizenden jaren in het verleden uitstrekt
en van het centrum van de hersenen
tot de rand van het universum reikt.

GUY BROWN

613   

Je kan met je leven twee dingen doen:
het laten hangen of er iets van maken.

ANDRÉ MALHERBE

614   

Als onze hersenen zo simpel waren dat we ze zouden kunnen begrijpen,
dan zouden wij zo simpel zijn dat we ze niet zouden kunnen begrijpen.

ALBERT EINSTEIN (1879 - 1955)

615   

Vanuit genetisch oogpunt
is het verschil tussen een chimpansee en een mens,
te vergelijken met twee bibliotheken
waarin 30.000 identieke boeken staan;
alleen staat in één van die boeken
in de ene bibliotheek één lettertje anders
dan in hetzelfde boek in de andere bibliotheek.

ONBEKEND

616   

Geef mij een steunpunt en ik beweeg de wereld.

ARCHIMEDES

617   

Soms volstaat het om van visie te veranderen
om een vervelende taak om te vormen
tot een interessante opportuniteit.

ALBERTA FLANDERS

618   

Wees een goede zoeker:
zoek naar het goede in de anderen.

STEPHEN COVEY (1932-2012)

619   

Telkens als we denken dat het probleem
ergens ‘daar buiten’ zit,
dan is precies die gedachte het echte probleem.

STEPHEN COVEY (1932-2012)

620   

Het universum bestaat uit gedachten,
niet uit atomen.

MURIEL RUKEYSER

621   

Een gesloten geest,
is een stervende geest.

EDNA FERBER

622   

De mens kijkt niet met zijn ogen,
maar met zijn bewustzijn.

PAUL LIEKENS

623   

Vóór mijn ongeluk dacht ik dat een held iemand was
die een moedige daad verrichtte
zonder aan de gevolgen te denken.
Nu denk ik dat een held gewoon iemand is
die de kracht vindt om vol te houden en te verduren,
ondanks schijnbaar onoverwinnelijke hinderpalen.

CHRISTOPHER REEVE (SUPERMAN)

624   

Ik zie het zo:
als je de regenboog wil, moet je de regen erbij nemen.

DOLLY PARTON

625   

Alles wat een mens zich kan verbeelden,
kunnen mensen waar maken.

JULES VERNE

626   

Het vertrekpunt voor succes en geluk
is een gezond zelfbeeld.

ANONIEM

627   

Passie is de motor die je droom aanvuurt.
Eens je weet hoe goed je echt bent, zal je nooit nog met minder tevreden zijn.

HONORÉ DE BALZAC

628   

Als je doet waar je plezier in hebt,
dan is er minstens één persoon tevreden.

DE MOEDER VAN KATHARIN HEPBURN

629   

Wees meer bezorgd om je karakter dan om je reputatie.
Je karakter is wat je werkelijk bent.
Je reputatie is alleen wat anderen denken dat je bent.

JOHN WOODEN

630   

Als je voor je eigenwaarde afhankelijk bent van anderen,
dan is het geen eigenwaarde maar anderenwaarde.

Dr. WAYNE DYER (1940-2015)

631   

Ik ken geen zekere weg naar succes,
alleen een zekere weg naar mislukking:
het iedereen naar de zin willen maken.

PLATO (428-347 v.C.)

632   

Als we onze grootsheid accepteren,
lopen we kans mensen kwijt te raken.
Als we ons aanpassen om mensen niet kwijt te raken,
lopen we kans onszelf te verliezen.

BERTHOLD GUNSTER

633   

Wie de kudde volgt,
loopt uiteindelijk in de stront.

ONBEKEND

634   

Als je je ooit toestaat om je goed te voelen
als mensen tegen je zeggen dat je ok bent,
bereid je je voor om je rot te voelen
als mensen tegen je zeggen dat je niet ok bent.

ANTHONY DE MELLO (1931-1987)

635   

Zo lang je iemand anders verantwoordelijk houdt voor je ongeluk,
geef je de sleutel tot je geluk uit handen.

ISAAC SHAPIRO

636   

Intelligentie ten dienste van een zwakke intuïtie
is bijzonder gevaarlijk.

GLORIA STEINEM

637   

Succes is het resultaat van zelfontbranding:
je moet jezelf aansteken.

REGGIE LEACH

638   

Veel mensen gaan hun leven lang vissen
zonder te weten dat ze eigenlijk niet op zoek zijn naar vis.

HENRY DAVID THOREAU (1817-1862)

639   

Als je een gelukkig leven wil leiden,
stel jezelf een doel en laat het geluk niet afhangen
van mensen of dingen.

ALBERT EINSTEIN (1879 - 1955)

640   

Zoek eerst het rijk Gods
en al de rest zal u gegeven worden.

JEZUS VAN NAZARETH (0-33)

641   

Als we alles zouden doen waartoe we in staat zijn,
zouden we verbaasd staan over onszelf.

THOMAS EDISON

642   

Als je denkt dat het niet gedaan kan worden,
zul je aan de kant staan kijken hoe een ander het doet.

BILLY WILDER

643   

Bedrijven, net zoals mensen,
moeten eerst uitmaken wat ze willen zijn
vóór ze kunnen beslissen wat ze moeten doen.

CHARLES HANDY (1932 - )

644   

We willen allemaal een doel vinden dat groter is dan onszelf
omdat dit ons zal meenemen naar pieken
waar we nooit hadden durven van dromen.

CHARLES HANDY (1932 - )

645   

Het leven is als een restaurant.
We krijgen meestal wat we besteld hebblen.

GEORGER HERBERT

646   

De kracht zit in de woorden.
Wat je zegt is wat je krijgt.

WALTER CHRYSLER

647   

Woorden zijn als spinnenwebben waarin mensen verstrikt kunnen blijven,
tot lang nadat de spin is verdwenen.

J. DERRIDA

648   

De meeste mensen zijn teleurgesteld als hun zorgen uitkomen.
Strikt logisch gezien is dat een beetje vreemd.
Als je je zorgen maakt en ze komen uit,
dan is er iets gelukt, dan heeft het creatieproces gewerkt.

MARINUS KNOOPE

649   

Het probleem is dat als je geen enkel risico neemt,
je nog veel meer riskeert.

ERICA JONG

650   

Durven is even de grond onder je voeten verliezen.
Niet durven is je leven verliezen.

SØREN KIERKEGAARD (1813-1855)

651   

Wie een vraag stelt is een dwaas voor vijf minuten.
Wie geen vraag stelt is een dwaas voor de rest van zijn leven.

CHINEES SPREEKWOORD

652   

Speel niet op veilig, want dat is het gevaarlijkste
wat je kan doen in je leven.

HUGH WALPOLE

653   

Wat je kunt verliezen bezit je niet werkelijk.
Wat je werkelijk bezit kun je niet verliezen.

I TJING

654   

De enige beperking
aan onze verwezenlijkingen van morgen,
zijn onze twijfels van vandaag.

FRANKLIN D. ROOSEVELT

655   

L'échec n'est rien d'autre que le succès,
qui essaie de naître sous une forme plus grandiose.

ANONIEM

656   

Midden de uitdagingen liggen de kansen.

ALBERT EINSTEIN (1879-1955)

657   

Kansen dansen met hen
die klaar staan op de dansvloer.

H. JACKSON BROWN JR.

658   

Kansen zijn meestal vermomd als werk,
vandaar dat de meeste mensen ze niet herkennen.

ESTHER LEDERER alias ANN LANDERS (1918-2002)

659   

Een probleem is een kans in werkkleren.

ANONIEM

660   

Alles wat wij krijgen
komt in een onvolmaakte verpakking.

FRANK ANDREWS

661   

Een wijs man wacht niet op de juiste kans.
Hij schept zijn eigen kans.

ANONIEM

662   

Wie geen verbeelding heeft,
heeft geen vleugels.

MUHAMMAD ALI

663   

Verbeelding is belangrijker dan kennis.

ALBERT EINSTEIN (1879-1955)

664   

De ziel denkt nooit zonder beelden.

ARISTOTELES (384-322)

665   

De ware ontdekkingsreis ligt niet in het bezoeken van nieuwe landschappen,
maar in het kijken met nieuwe ogen.

MARCEL PROUST (1871-1922)

666   

The tree which moves some to tears of joy,
is in the eyes of others only a green thing that stands in the way

WILLIAM BLAKE (1757-1827)

667   

Een mooie vrouw is een verrukking voor haar minnaar,
een afleiding voor een monnik,
en een lekker maal voor een mug.

ANONIEM

668   

Van alle dingen die je draagt,
is je gelaatsuitdrukking het belangrijkste.

JANET LANE

669   

Vraag je af of je houding de moeite loont
om er anderen mee te besmetten.

ALAIN HUBERT

670   

Als je iets goeds doet,
geniet je er ook van.

PEARL BUCK

671   

Sommige mensen lopen door een bos
en toch zien ze geen brandhout.

ENGELS GEZEGDE

672   

De optimist vindt het vliegtuig uit,
de pessimist de parachute.

ANONIEM

673   

Op de lange termijn heeft de pessimist misschien wel gelijk,
maar de optimist geniet intussen wel meer van de reis.

ANONIEM

674   

Het gelijk heeft de vreemde eigenschap
dat men het kan hebben en toch niet kan krijgen.

UNGER

675   

De pessimist ziet de problemen in elke kans.
De optimist ziet de kansen in elk probleem.

WINSTON CHURCHILL (1874-1965)

676   

Optimisme is een manie
om het goede te blijven zien
als alles tegengaat.

VOLTAIRE (1694-1778)

677   

Niemand weet genoeg om een pessimist te zijn.

ANONIEM

678   

Pessimisten blijven staan
als het stoplicht terug op groen springt,
omdat ze weten dat het straks toch weer op rood springt.

ONBEKEND

679   

Een winnaar zegt: "Dat is niet gemakkelijk, maar wel doenbaar"
Een verliezer zegt: "Dat is misschien doenbaar, maar het is te moeilijk"

ANONIEM

680   

De wijze ziet het onvermijdelijke en besluit dat het niet onvermijdelijk is.
De gewone man ziet wat niet onvermijdelijk is en besluit dat het onvermijdelijk is.

TSUANG-TSU

681   

Het leven is een spiegel die je geestesgesteldheid weerspiegelt,
je focus op het negatieve of op het positieve.

FRANK ANDREWS

682   

Wie van de mensen te slecht denkt,
denkt zeker van zichzelf te goed.

SIRIUS

683   

Het leven is een universiteit.
Sommigen halen een diploma in resultaten,
anderen in excuses, klagen en zeuren.

ANONIEM

684   

Het hele universum spant samen
om je de lessen te geven die je moet leren.

FIONA HARROLD

685   

Ik heb ergens gelezen dat er vierenzestig gezichtsspieren nodig zijn
om nors te kijken en maar veertien om te lachen.
Dus waarom zou je je gezicht overbelasten?

NORMAN VINCENT PEALE

686   

Een glimlach is de kortste afstand tussen twee mensen.

ANONIEM

687   

Onderschat nooit de kracht van enthousiasme.

DALE CARNEGIE (1888-1955)

688   

Alle grote gebeurtenissen in de geschiedenis
zijn toe te schrijven aan de triomf van het enthousiasme.

RALPH WALDO EMERSON (1803-1882)

689   

Je maakt geen geschiedenis door de regels te volgen.
Je maakt geschiedenis door de regels te overtreden.

ANONIEM

690   

Je kan in het leven alles krijgen wat je wil,
als je maar genoeg anderen helpt
om te krijgen wat zij willen.