top of page

dr. Gerbert Bakx

J'ai décidé d'être heureux, 

c'est meilleur pour la santé.

 

Voltaire

Dr. Gerbert Bakx studeerde wetenschappen, geneeskunde en filosofie en volgde een nomadische, Darwinistische levensloop. Hij is gefascineerd door het leven en door de vele manieren waarop mensen hun leven vorm geven. Hij legde zich toe op psychotherapie en persoonlijke begeleiding met een spe­ciale belangstelling voor evolutionaire psychologie en antropologie, humanistische en existentiële therapie, symbolisch modelleren, hypnotherapie en spiritualiteit. 

Je kan Gerbert Bakx volgen via zijn persoonlijke Facebookpagina

of rechtstreeks bereiken via g.bakx@skynet.be  of 0476 97 26 48.

  • Facebook
foto gerbert.jpg

‘Geluk is de moeder van alle waarden. 

Ik geloof dat individueel welzijn een voorwaarde is voor maatschappelijk welzijn terwijl omgekeerd de maatschappelijke context een kader voor individueel welzijn kan scheppen. Alles wat je voor de samenleving doet, doe je ook voor jezelf en alles wat je voor jezelf doet kan een bijdrage aan de samenleving zijn. Beide vereisen het ontwikkelen van inspirerende, empowerende beelden voor de toekomst. Het creëren van geluk is veel belangrijker dan het creëren van koopkracht of rijkdom.’

De boeken van dr. Gerbert Bakx:

klik op een boek  voor de samenvatting

Boek%20Angst_edited.jpg
Boek Strategie Geluk 2.jpg
cover nieuwe levenskunst.JPG
Knipsel2.JPG

en klik hier voor meer informatie over het essay:  "Dansen tussen mogelijkheden en werkelijkheden, de strategie van het goede"

‘Ik ben niet meer zo jong dat ik alles weet. Ik ben ook nog niet zo oud dat ik alles weet.

Als ik op mijn eigen levensreis terugblik, dan kan ik alleen maar schaamte voelen over de vele vergissingen en verkeerde keuzes die ik heb gemaakt en die door anderen ongetwijfeld als pijnlijk en onvergeeflijk werden ervaren. Ik ben door veel lijden gegaan. Net zo veel tot ik eindelijk begrepen heb dat lijden niet langer nodig was. Net zo lang tot ik de les van de Boeddha begrepen heb: alle lijden is een gevolg van onwetendheid. Daardoor heb ik ook bij vele mensen lijden veroorzaakt. Ik bied alle betrokkenen mijn verontschuldigingen aan voor de traagheid van mijn leren. Maar ik ben dankbaar voor alles wat ik daardoor heb kunnen leren over gelukkig zijn en ongelukkig zijn. Het enige dat erger is dan fouten maken, is fouten maken en er niets van leren. Ik weet dat er nog altijd veel te leren blijft…’

‘Als u hier gekomen bent en een aangename ervaring hebt gehad die misschien een zodanige indruk nalaat dat uw leven verbeterd is als u weggaat, hebt u waarschijnlijk een gevoel van dankbaarheid. Wellicht komt u dan terug en bent u aardig voor mij en dat zou ik fijn vinden.

Als u hier gekomen bent en een onaangename ervaring hebt gehad en u zich gemanipuleerd of bedrogen hebt gevoeld, gaat u wellicht boos weg. Misschien zegt u dan akelige dingen over mij en vertelt u mensen hoe naar ik ben, en dat zou ik niet fijn vinden.

Maar het grotere inzicht is dat beide mogelijkheden onderdeel zijn van een proces van bewustwording dat zich ontvouwt, en dat ik niet méér zeggenschap over de uitkomst heb dan over wat dan ook. Ik ben louter een instrument in een ongelooflijk complex functioneren dat niet anders dan een wonder kan heten. Er is dankbaarheid wanneer ik het instrument voor geluk ben. Er is spijt wanneer ik het instrument voor ongeluk ben. Maar er is geen trots wanneer ik het instrument van geluk ben en er is geen schuldgevoel wanneer ik het instrument van ongeluk ben. Er is gewoon wat er is.’

Met reacties, vragen, opmerkingen of suggesties kunt u terecht op onze contactpagina.

bottom of page