If

by Rudyard Kipling (1865-1936)

 

If you can keep your head when all about you

Are losing theirs and blaming it on you;

If you can trust yourself when all men doubt you,

But make allowance for their doubting too;

If you can wait and not be tired by waiting,

Or being lied about, don't deal in lies,

Or being hated, don't give way to hating,

And yet don't look too good, nor talk too wise;

 

If you can dream - and not make dreams your master;

If you can think - and not make thoughts your aim,

If you can meet with Triumph and Disaster

And treat those two impostors just the same;

If you can bear to hear the truth you've spoken

Twisted by knaves to make a trap for fools,

Or watch the things you gave your life to, broken,

And stoop and build 'em up with worn-out tools;

 

If you can make one heap of all your winnings

And risk it on one turn of pitch-and-toss,

And lose, and start again at your beginnings

And never breathe a word about your loss;

If you can force your heart and nerve and sinew

To serve your turn long after they are gone,

And so hold on when there is nothing in you

Except the Will which says to them: 'Hold on!'

 

If you can talk with crowds and keep your virtue,

Or walk with Kings - nor lose the common touch,

If neither foes nor loving friends can hurt you,

If all men count with you, but none too much;

If you can fill the unforgiving minute

With sixty seconds' worth of distance run,

Yours is the Earth and everything that's in it,

And - which is more - you'll be a Man, my son!

 

 

Als
Rudyard Kipling(1865-1936)

 

Als je rust en gelijkmoedigheid kunt bewaren terwijl om je heen,
alle anderen hun hoofd verliezen en jou daarvan de schuld geven;
Als je jezelf blijft vertrouwen waar anderen aan je twijfelen,
maar toch de twijfel van anderen kunt vergeven en verstaan;
Als je kunt wachten en geduldig het juiste tijdstip kunt verbeiden,
en lasterpraat en leugens slechts met waarheid beantwoordt.
Als je gehaat wordt en toch geen wrokgevoelens laat ontstaan,
en daarbij nimmer met je deugdzaamheid of wijsheid paradeert;

 

Als je kunt dromen – zonder je door dromen te laten leiden;
Als je kunt denken, maar niet al je heil zoekt in gepeins alleen;
Als je goed nieuws en slecht nieuws, triomf of rampspoed,

met evenveel rust en vreugde kunt onthalen;
Als je kunt aanhoren hoe een dwaas jouw woorden
verdraait, vervalst en voor geld verkwanselt aan idioten;
Of ziet hoe waarden waarvoor je je leven hebt gegeven

vertrapt worden, en ze vervolgens weer herstelt;

 

Als je al je verworvenheden bij elkaar kunt leggen

en ze in één wending van het lot kunt inzetten,
en verliezen en opnieuw beginnen bij het begin
zonder ooit een klacht te uiten over je verlies;
Als je je hart en je zenuwen kunt dwingen
je doel te dienen, ook al ging hun energie reeds lang teloor;
En op die manier doorzet als er niets meer in je is,
behalve de wil die zegt: ”Zet door!”

 

Als je met simpele mensen kunt verkeren en je deugdzaamheid behoudt,
Of met koningen kunt wandelen zonder je afkomst te verloochenen;
Als noch welmenend vriend, noch verbitterd vijand je kan deren;
Als eenieder voor je telt, maar je niemand overschat;
Als je elke kostbare minuut vult
met zestig seconden waardevolle bezigheid;
Dan ligt de weg naar vrede en voldoening voor je open,
En - wat veel meer betekent – dan, mijn zoon, ben je een Man!