Home

Copyright Gerbert Bakx © 2012

Academie
voor Levenskunst
Share on Facebook
Share on Twitter
Share via e-mail
Share on Google Bookmarks

Adres

Ik schrijf in voor:

Voor hoeveel personen wenst u in te schrijven?*

Klik hier als u ook onze nieuwsbrief wenst te ontvangen    


Listen to audio CAPTCHA

Uw inschrijving is pas definitief na storting van het vereiste bedrag
op rekening nr.  BE80 7350 2734 3577, BIC KREDBEBB van de vzw Academie voor Levenskunst
met vermelding van het aantal en de namen van de perso(o)n(en) waarvoor u inschrijft.
U ontvangt een e-mail ter bevestiging van uw inschrijving.


U kunt ook inschrijven door mailen naar info@dagvanhetgeluk.be
of bellen naar (+32) (0)474 58 75 49.

Vertrouwelijkheid: uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de inschrijving op de Dag van het Geluk en worden in geen enkel geval aan derden doorgegeven of op enigerlei wijze ter beschikking gesteld.

Ja, ik wil mij graag aanmelden!

en stort  40 euro

en stort  45 euro

en stort  75 euro