top of page
Anker 1

ACHTERGROND

Anker 2
Anker 3

Waarom een Dag van het Geluk?

Het niet-doordachte leven is het leven niet waard,’ zei Socrates. Zich goed voelen is een natuurverschijnsel maar gelukkig zijn is een existentieel kunstwerk, een levenskunst, een passie. Het is de vormgeving van het eigen leven, meer bepaald met het oog op een mooi en goed leven.

Volgens sommige auteurs ervaren de meesten onder ons in de loop van hun leven vijf tot vijftig maal méér verandering dan onze voorouders van honderd jaar geleden, die bij hun geboorte hun levenspatroon meekregen. Hun levens volgden gedurende eeuwen dezelfde regels als dat van hun voorouders. Dat had natuurlijk zijn voordelen: ze wisten wie ze waren en wat ze hun kinderen moesten vertellen.

Dat is allemaal veranderd. Er heeft zich een kwantumsprong voorgedaan in de complexiteit en in het tempo van de eigentijdse ervaringen en volgens sommigen is er na 1945 méér veranderd dan in de tweeduizend jaar daarvóór. De vele veranderingen en problemen in de hedendaagse wereld leiden vaak tot angst, onzekerheid, klagen en vluchten of tot cynisme, verwijten, beschuldigingen, kwaadheid en agressie.

Om in de snel veranderende, verwarrende maar boeiende wereld van het begin van de 21e eeuw verstandig en elegant te overleven en voor geluk te kunnen kiezen, is een meer doordachte en meer bewuste levenshouding noodzakelijk, zowel voor het persoonlijke leven als relationeel en professioneel.

Dag vh Geluk_5.JPG

De Strategie van het Geluk

De inspiratiebron voor die bewuste levenshouding en voor de Dag van het Geluk is de ‘Strategie van het Geluk’, een levensvisie die uitgebreid beschreven staat in de boeken van Gerbert Bakx. Deze levensvisie is een eigentijdse synthese voor mensen van deze tijd die voortdurend bezig en actief zijn en niet meer de tijd of de ruimte kunnen nemen om de schier eindeloze bespiegelingen en bedenksels van de vele auteurs die over dit onderwerp nagedacht en geschreven hebben, voor zichzelf te onderzoeken en te vergelijken. Het is een filosofische en spirituele reisapotheek, een welzijnsatlas met elementen uit het hedendaagse Westerse denken (wetenschap, psychologie, filosofie, kunst) en de tijdloze wijsheid uit andere culturen, waarbij ook humor en creativiteit een zeer belangrijke rol spelen om de kleine en grote tragedies, komedies en tragikomedies van het leven positiever en met meer lichtheid te benaderen. Het zijn geen mirakelremedies maar ideeën die duurzaam werken voor ieder die beperkende overtuigingen wil laten vallen en de moeite wil nemen ze voor zichzelf aandachtig door te denken.

Voor wie de Dag van het Geluk?

Voor mensen die een betere versie van zichzelf willen ontsluiten en zichzelf op een grotere kaart willen plaatsen om hun persoonlijke leven en hun relaties te verrijken en die daartoe bereid zijn wakker te worden en de knusheid en de veiligheid van de vertrouwde denkpatronen, de gekende comfortabele zoethouders los te laten om hun geest te voeden met inspirerende ideeën over de grote thema's van het leven zoals angst, woede, pijn, stress, geluk, liefde, spiritualiteit, leven en dood.

Voor mensen die willen leren meer van binnenuit, vanuit het eigen bewustzijn, de eigen inspiratie, het eigen mededogen, de eigen liefde, de eigen visie en de eigen kracht te leven in plaats van geleefd te worden door toevallige gebeurtenissen of gedragingen van anderen. Die niet langer huurder van hun leven willen zijn maar eigenaar willen worden, die niet langer een script uit het verleden willen leven maar auteur van het eigen leven willen worden.

Voor mensen die van het negatieve en neurotische loser-denken af willen en die de eigen subjectieve ervaring met meer deskundigheid willen leren sturen om niet langer met een geremde en beperkte versie van zichzelf te leven.

Voor mensen die aangesproken en geïnspireerd worden door het idee dat mensen, relaties, samenlevingen en de wereld alleen maar beter kunnen worden door er positieve energie aan toe te voegen in de vorm van wijsheid, mededogen en liefde, en niet door negatieve energie in de vorm van afwijzing, conflict, strijd en oorlog.

Voor mensen die meer in synergie met de kracht, de inspiratie en de visie van anderen willen gaan leven, in plaats van in afzondering, conflict en strijd.

bottom of page