top of page
Anker 1

HISTORIEK

Anker 2
Anker 3

Strategie van het Geluk: deel I

Gebert.jpg

In deze reeks van vijf online lezingen zette Gerbert Bakx de ‘ruggengraat’ van de strategie van het geluk glashelder uiteen. Iedereen wil gelukkig zijn, maar levenskunst, het vormgeven aan het goede leven, is geen vanzelfsprekendheid. Lijden daarentegen lijkt als vanzelf te ontstaan als reactie op omstandigheden en vele mensen hebben zelfs het idee dat men er als het ware ‘in valt’.

Levenskunst moet dan ook aangeleerd worden, net zoals dansen moet aangeleerd worden. Het gaat over het ontplooien van onze mogelijkheden en vergt inzicht, wijsheid en motivatie. Tijdens deze lezingen boog Gerbert Bakx zich over waarden en waardigheid, over kwetsbaarheid en veerkracht, over aanvaarding en mededogen, en over het goed ‘voelen’ of 'hebben' en het goede leven.

Hiermee bood hij een concrete en praktische existentiële kaart op basis van een inspirerende, emanciperende en empowerende visie die duurzaam werkt voor wie met nieuwe ogen naar het leven wil kijken en de echte ingrediënten van een gelukkiger leven wil leren kennen.

Deze reeks lezingen vond plaats in maart 2021.

Boeddhistische levenskunst

Boeddhisme_1.jpg

In deze driedelige lezingenreeks ging Gerbert Bakx dieper in op de filosofische en spirituele achtergrond van mindfulness en boeddhisme. De online lezingen vonden plaats op 26/01 – 02/02 en 09/02/2021.

Het boeddhisme is geen godsdienst in de traditionele betekenis. Het kent namelijk geen god en geen eredienst en er zijn geen geloofspunten of dogma’s. Het is veel meer een levensbeschouwing, een existentiële filosofie gericht op het begrijpen en het verminderen van het lijden en het vergroten van het geluk. In die zin is het boeddhisme dan ook veel meer een humanisme, een levensfilosofie, een ultieme levenskunst. Het zet zich dan ook nergens tegen af en staat open voor elke religieuze of filosofische overtuiging en voor alle wetenschappelijke onderzoek. Het boeddhisme is een uitnodiging tot bewustwording en tot zelfstandig en volwassen denken. De Boeddha is zonder meer de ultieme supertherapeut voor de gestresseerde en de door depressie en burn-out bedreigde moderne mens.

Mindfulness is een contemplatieve onderzoeksmethode en bewustzijnspraktijk die vooral in het Oosten werd ontwikkeld maar die recenter, onder meer onder invloed van Jon Kabat-Zinn, ook door de Westerse psychologie en psychotherapie werd ontdekt als een bijzonder interessante methode om tot meer welzijn te komen. De uiteindelijke bedoeling van mindfulness is in het dagelijkse leven in de wereld een houding van sereniteit en welzijn te leren beoefenen. Tot het inzicht komen dat de meeste problemen niet verdwijnen door ertegen te strijden. Een houding van ‘peace of mind’ en van sereniteit blijkt veel effectiever te zijn om het welzijn te bevorderen.

Enkele impressies van de deelnemers:

 • Dankbaar voor alles wat Gerbert ons aanreikt om leerzaam en bewust mee om te gaan, evenals voor de interessante interacties. 

 • Dank u wel, heel verhelderend en hoopvol.

 • Zo duidelijk! Zo inspirerend! Met zoveel enthusiasme! Heb genoten van élk woord! Dank!!

 • Alweer van machtig veel wijsheid kunnen genieten. Dank!

Depressie en empowerment

Depressie_1.png

Op 1 en 8 december 2020 vonden de twee lezingen over depressie en empowerment plaats. Ze waren beslist niet alleen bedoeld voor mensen met een (al dan niet gediagnosticeerde) depressie of een burn-out, maar voor al wie in de mens geïnteresseerd is en voor iedereen die met meer bewustzijn, veerkracht, levensvreugde en enthousiasme wil leren leven!

Nu recent duidelijk is geworden dat antidepressiva de gestelde verwachtingen niet kunnen inlossen, is ook het ziektemodel op de helling komen te staan en is het dringend aangewezen op een andere manier over depressie en depressiviteit te gaan denken. Daarvoor zijn nieuwe en interessante inzichten voorhanden die in deze lezingen besproken zullen worden. Uit een depressie komen is immers niet het gevolg van een juiste ‘behandeling’ of een geslaagde ‘genezing’ maar van het aanleren van een filosofische mindfulness en een empowerend bewustzijn.

Depressie geeft dan ook een boeiend inzicht in het functioneren van de mens en kan gezien worden als een kans om stil te staan en tot meer inzicht, veerkracht en levenskunst te komen. Als een bevrijdende en positieve desintegratie, als een winter die voorafgaat aan een lente, als een creatieve hopeloosheid, als de pijn bij de geboorte van een nieuw inzicht. Een omgewoelde aarde is immers het best in staat om het zaad van nieuw inzicht te ontvangen! Kahlil Gibran zei: “Pijn is het breken van de schaal rond het begrijpen.”

PTS_1.png

Posttraumatische stress en posttraumatische groei

Iedereen krijgt vroeger of later in het leven te maken met ongevraagde, onaangekondigde en ongewenste gebeurtenissen die moeilijk te verwerken kunnen zijn. Zij lijken bij het leven zelf te behoren en soms lijkt het leven wel Fifty Shades of Trauma. Sommige mensen lijken daar makkelijker mee om te kunnen gaan dan andere en vaak wordt dat toegeschreven aan eigenschappen zoals zelfvertrouwen of veerkracht. Dan rijst snel de vraag of dit vaste eigenschappen van de betrokkene zijn, dan wel of ze ontwikkeld kunnen worden …. 

In deze twee lezingen - op 17 en 24 november - boog Gerbert Bakx zich over de vraag: ‘hoe kan ik levenskunstig omgaan met de verrassingen en uitdagingen van het leven?’

Enkele impressies van de deelnemers:

 • Heel erg dank voor het delen van deze wijze inzichten! Ik kan hier veel mee doen om minder in stress te leven :). 

 • Heel boeiende lezing. Echt geïnspireerd en ook met herkenning omtrent het welzijn met de drie pijlers van verwondering, zingeving en empowerment.

 • Dankbaar dat jij (Gerbert) bijdraagt tot het bewustzijn omtrent de woorden die we gebruiken en wat dit betekent voor ons welzijn. Het heeft mij al veel 'leed' bespaard!

 • Inspirerend. Bedankt om zo'n fonkelende, welbespraakte wegwijzer te zijn op het pad naar levenskunst. Ik onthoud (onder andere): het belang van taal en beeldspraak op dat pad.

 • Dank voor de moed waarmee je (Gerbert) de andere kant van slachtofferschap durft belichten. We leven in een collectieve illusie dat het slachtoffer in ons erkenning van buiten nodig heeft - "er over durven praten". Wat pijnlijk is voor een mens heeft een andere beweging nodig. Fijn dat die stem ook collectief meer aandacht krijgt.

 • Het bevestigt me dat ik niet hoef te rouwen bij de mensen die uit mijn leven zijn weggegaan, o.a. een broer door zelfdoding. Ik heb daar vrede mee, ook al vinden andere mensen dat soms ‘abnormaal’.

 • Deze wake up call komt net nu goed aan. Dank je!

Strategie Geluk Deel II_1.png

De Strategie van het Geluk - Deel II

Deze lezingenreeks was het vervolg op de reeks "De Strategie van het geluk - Deel I". 

De reeks bestond uit vijf online lezingen van telkens  +/- 2 uur en vonden plaats op 22/09, 29/09, 06/10, 13/10 en 20/10 2020.

Hier lees je enkele impressies van deelnemers:

 • Bijzondere dank aan het team voor deze alweer boeiende sessies, blijvende inspiratie!! 

 • Het is de zoveelste keer dat ik lezingen bijwoon, en telkens opnieuw doe ik nieuwe ontdekkingen, die verder bouwen op wat ik al eerder had leren inzien. Een echte verrijking in mijn leven. Dank je!

 • Voor mij een eerste, hoogst geslaagde kennismaking met de Academie voor Levenskunst, véél dank om deze wijsheden te willen delen en dit te organiseren!

 • Vitaminen voor het leven kregen we online mee, we gaan onze waarden herontdekken en trouw blijven! Dank u wel en heel graag tot een volgende keer!

 • Ik vond het heel inspirerend. Dank je van harte dat u al de moeite hebt gedaan om dit mogelijk te maken. De vragen die gesteld werden, hebben al heel wat teweeg gebracht.

 • Ik zou nog een compliment willen toevoegen dat een beetje buiten de inhoud van deze sessies valt: ik vind het bijzonder knap hoe je (Gerbert)  je hebt aangepast aan deze manier van werken. Via online sessies. Je bent gewoon om voor een publiek te praten, waarbij je directe feedback krijgt, verbaal en visueel. Dit medium vergt toch wat aanpassen, maar dat heb je schitterend gedaan!

 • Dank u voor deze sessies. Ik kijk al uit naar de volgende.

bottom of page