top of page
Anker 1

12de DAG VAN HET GELUK (20 APRIL 2019)

Anker 2
Anker 3
Dag vh Geluk_7.JPG

Zoals gebruikelijk werd aan een aantal sprekers met diverse achtergronden gevraagd na te denken over de vraag naar levenskunst en geluk in de hedendaagse wereld die enerzijds gekenmerkt is door globalisering, digitalisering en vermarkting, en anderzijds door angst, verwarring en onzekerheid. 


Dat vele mensen er niet in slagen vorm te geven aan een gelukkig leven, mag alvast blijken uit de ronduit verontrustende cijfers over depressie, burn-out, verslaving en, niet in het minst, suïcide. De medische wereld heeft de meeste van deze problemen tot dusver naar zich toe getrokken en ze als ziekten beschouwd. 

 

De belangrijke vraag rijst echter of deze problematiek wel tot het terrein van de geneeskunde en de psychiatrie behoort, dan wel of ze behoort tot het terrein van de filosofie en de wijsheid. Met andere woorden: zijn de betrokkenen ziek en moeten ze als patiënten worden behandeld, of lopen ze verloren omdat ze geen goede kaart van het leven hebben meegekregen? 

Ochtendprogramma

09.30     Onthaal met koffie, thee en gebak

10.00     Dr. Gerbert Bakx: ’Is levenskunst grensverleggend of grensoverschrijdend?’

Dag vh Geluk_10.jpg

Dr. Gerbert Bakx is arts, filosoof en psychotherapeut.

Het leven vraagt ons niet of we klaar zijn voor de uitdagingen van vandaag en morgen. Het leven doet zich voor. Het ondervraagt ons en nodigt ons uit om hier en nu, niet dankzij maar ondanks de omstandigheden, een waardevol en gelukkig leven te leiden.

Het komt erop aan volwassen vaardigheden te ontwikkelen en op die manier ook een volgende generatie te inspireren.

Volwassenheid vereist dat we onze  kinderlijke mythen, angsten en frustraties onderzoeken en overstijgen zodat we bewust kunnen leven volgens de rede, geïnspireerd door liefde en mededogen.

11.45     Muzikaal intermezzo

Dag vh Geluk_11.jpg

12.30     Broodjeslunch

Doorlopende boekenstand waar auteurs je te woord staan en hun boeken signeren.

Namiddagprogramma

13.00     Onthaal namiddagprogramma

13.30     Prof. Dr. Yvonne Denier, filosofe, ethica: “Zorg en emoties in de moderne wereld”

Dag vh Geluk_12.jpg

Yvonne Denier is deeltijds docent ethiek aan het Interfacultair Centrum voor Biomedische Ethiek en Recht van de Katholieke Universiteit Leuven en stafmedewerker voor bio-ethiek bij Zorgnet-Icuro.

In 2005 doctoreerde ze in de filosofie rond rechtvaardige gezondheidszorg waarin ze de ethische theorieën van onder meer John Rawls en Martha Nussbaum besprak.

Van 2014 tot 2018 zetelde ze in het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek.

14.20     Christina van Geel, auteur: “Op zoek naar Ikigai”

Dag vh Geluk_13.jpg

Waarvoor sta je ’s ochtends op? Wat geeft je de energie, de kracht en de zin om aan de dag te beginnen? Ongemakkelijke vragen om tot een beter leven te komen.
Christina van Geel reisde naar het Griekse eiland Ikaria op zoek naar antwoorden en zinvolheid in het leven. Zij legde haar bevindingen vervolgens voor aan zeven Vlaamse ‘wijzen’. Het resultaat is het boek ‘Op zoek naar Ikigai’.
Christina van Geel had een zinvolle carrière achter de microfoon van Radio 1 meer zocht vervolgens een meer persoonlijk pad. Haar eigen Ikigai omschrijft ze als zoeken, luisteren, inspireren en anderen helpen hun stem te vinden.

15.00     Pauze

15.45     Chris van Camp, journaliste, columniste: “Over Geluk en Levenskunst”

Dag vh Geluk_14.jpg

Chris Van Camp is journaliste en columniste. Naast theaterteksten en boeken schreef zij ruchtmakende columns voor Klara, De Morgen, Knack en Apache.

Zij vat haar biografie liefst samen als: ‘ze deed alles wat je schrijvend ongestraft kan doen.’ In haar teksten fileert ze met een vlijmscherp mes de maatschappij en de mens en gaat bij alles wat ze doet steeds meer de strijd aan met de gangbare hypocrisie, wat algauw tot ongezouten meningen leidt die best een ‘schurend’ of ‘grensoverschrijdend’ kantje kunnen hebben.

16.30     Peter De Graef, auteur, theatermaker: “Optimisme voor deze tijd?”

Dag vh Geluk_15.jpg

Peter De Graef is een bekend Vlaams acteurauteurregisseur en theatermaker. Hij heeft zijn traumatische verleden - een dertigjarige verslaving aan drank en hasj - achter zich gelaten en bewandelt nu een ander pad. Hij ervaart het geluk dat besloten ligt in de totale overgave aan ‘wat is’. Hij mediteert elke dag zo’n twee uur en zoekt regelmatig de stilte op, ver weg van de ‘druktemakers’. Zijn ongecompliceerde directheid en doorleefde wijsheid vormen zijn handelsmerk. Hij maakt, op zijn eigen, onnavolgbare manier filosofische bespiegelingen bij het leven die inspireren en tot nadenken stemmen. Eén van zijn opmerkelijke uitspraken is: “Liefde en geluk zijn twee kanten van eenzelfde medaille.” Een uitgelezen gesprekspartner dus als het over levenskunst gaat.

17.00     Panelgesprek tussen sprekers en publiek

Gepresenteerd en gemodereerd door psychologe en psychotherapeute Saskia Blyau

17.30     Poëtische bijdrage door Mia Jansen

Dag vh Geluk_16.jpg

Poëtisch-levenskunstig intermezzo

Met muzikale omkadering door het duo Wim Colemont

17.55     Slotbeschouwing door Prof. Dr. Piet Nijs, erevoorzitter van de Academie voor Levenskunst

Dag vh Geluk_17.jpg

Prof. Dr. Em. Piet Nijs is psychiater, seksuoloog, filosoof en levens­kunstenaar.

Hij was als hoogleraar verbonden aan de KU Leuven en publiceerde talrijke succesrijke boeken en artikelen over onderwerpen als huwelijk, gezin, seksualiteit en psychosomatiek, waarin hij als levens­kunstenaar op zoek gaat naar de authentieke bronnen van het geluk.

Hij is erevoorzitter van de Academie voor Levenskunst.

bottom of page