De kracht van ‘Ja’-zeggen

 

 

 

De kern van ieder menselijk lijden of conflict is terug te brengen tot één simpel gegeven: een verzet tegen de ervaring die er op het moment is.

Dat is het enige drama dat er bestaat.

Het verzet is een gevolg van het IK, de innerlijke druktemaker die een groot deel van de tijd bezig is met zijn favoriete bezigheid: het leven proberen te beheersen door verzet, controlezucht, dwang, manipulatie, vasthouden en streven.
Dat is de grond van elk menselijk lijden.
Ieder zogenaamd probleem begint met een ik-gedachte.

 

 

 

 

1. De houding van ‘ja’-zeggen: aanvaarding

 

Het gaat om een innerlijke ja, een mentale ingesteldheid, een houding van ja-zeggen (wat we in onze interne dialoog tegen onszelf zeggen),
in tegenstelling tot een communicatieve ja (wat we tegen anderen zeggen).

 

Het ja-zeggen vormt een continuüm, met drie stadia:

 

1.    Erkennen: verstandelijk ja-zeggen

 

- erkennen van de feitelijkheid van wat er is: het is!

- erkennen dat iets waar is, ongeacht of je het prettig vindt of niet

- aanwezig blijven en iets waar laten zijn

- niet vechten of weglopen

 

2.    Waarderen: emotioneel ja-zeggen

 

- iets werkelijk toestemming geven om er te zijn: het mag! ik wil/kan er mee leven!

- leidt tot geduld en mededogen

 

3.    Spiritueel-existentieel ja-zeggen

 

- Ja-zeggen tegen de spirituele dimensie van de dingen: de dingen zijn niet zinloos!

- alles zien als uitdrukking van het leven, van de stroom van het leven

- dankbaarheid om wat je uit alles kunt leren

- vertrouwen in de eigen energie en kracht

- verbinding met en overgave aan de stroom van het leven

 

 

‘Ja’-zeggen betekent NIET instemmen of goedkeuren!

 

Je kan zeer goed ja zeggen tegen wat is,

en tegelijk ja zeggen tegen je verlangen dat het anders zou zijn.

 

Bijv. ja-zeggen tegen ziek zijn en ja-zeggen tegen je verlangen om weer gezond te zijn.

Ja-zeggen tegen de onvriendelijkheid van je partner en ja-zeggen tegen je wens dat het anders zou zijn.

Dit is immers precies zoals het is en brengt je dichter bij je verlangen.

Het betekent dat je niet doet alsof je iets wil wat je eigenlijk niet wil.

Dit samenvallen met wat is, mobiliseert energie.

 

 

Als je (nog) niet ‘ja’ kunt zeggen …

 

Zeg ook daar dan ja tegen!

Als je probeert te accepteren, ben je eigenlijk nog aan het verzetten. Laat het dan gewoon waar zijn dat je (nog) niet helemaal ja zegt, zeg daar ja tegen!

Elk ja-zeggen brengt je immers onmiddellijk dichter bij een houding van ja!

Opnieuw leidt het samenvallen met wat is, tot het bevrijden en mobiliseren van energie.

(Jezelf afkeuren leidt alleen maar tot nog meer bewustzijn van neen!)

 

Het geheim is te beseffen dat acceptatie de essentie is van wat je al bent. Acceptatie is dus geen oefening, geen einddoel van een lang proces, maar het inzicht dat de acceptatie er nu al is.

 

Gevolgen van ‘ja’-zeggen

 

Het opgeven van het innerlijke verzet leidt tot onmiddellijke ontspanning. Als we ja zeggen tegen het leven en tegen onszelf komt er vrede over ons en worden we heel.

 

1.     Laat de stroming van het leven toe en opent de deur naar ontvankelijkheid, verandering en creativiteit. Je laat je niet bepalen door wat je niet wil of waar je bang voor bent, maar vanuit je eigen kracht stel je je open voor wat er nu is. Je kan de ander en de werkelijkheid laten zijn wat ze zijn. Je hebt geen behoefte ze te veranderen of te manipuleren.

Als je ja-zegt, verzacht en verdwijnt de verkramping en de blokkering van het neen-zeggen en ontspan je onmiddellijk in waar je bent. Zoals een aikido-meester zich volkomen ontspant in het moment en de energie van de opponent op zich af laat komen en aanvaardt zonder er frontaal tegen in te gaan.
Je zegt ja tegen de levensstroom en tegen je creativiteit waardoor nieuwe dingen kunnen ontstaan. Je ziet immers af van etiketten en oordelen die de beweging van de levensstroom tegenhouden en het leven bevriezen in een bepaalde beschrijving.

 

2.     Verruimt het bewustzijn omdat je bewustzijn niet langer opgevuld wordt door dat waar je tegen bent of waar je bang voor bent. Het openen en verruimen van het bewustzijn kan nieuwe inzichten toelaten.

 

3.     Brengt je in het nu: ja-zeggen kan alleen nu!

 

4.     Geeft oriëntatie, sturing en kracht: bundelt de mentale krachtlijnen, oriënteert het bewustzijn op een doel, en creëert een oplossingsgericht denkkader dat helpt om te komen waar je wil zijn. De energie die je investeerde in wat je niet wil, komt immers vrij voor wat je wel wil.

 

 

 

2. De houding van ‘neen’-zeggen: verzet

 

Dit is een verzet tegen wat is.

Je wil wat er is niet waar laten zijn: “het mag niet”.

 

Vormen van neen-zeggen:

 

a.     Vechten is uiteraard een duidelijke vorm van neen-zeggen. Dat je met vechten iets in gunstige zin zou kunnen verbeteren is meestal echter een illusie. Je tegen iets verzetten creëert een probleemgericht denkkader dat de aandacht gericht houdt op wat men niet wil en dit meestal daardoor juist in stand houdt. Vechten en strijden leiden alleen tot afbraak en tot lijden.

 

b.     Vermijden of vluchten zijn manieren om de realiteit niet onder ogen te zien.

 

c.     Zelfbeklag en slachtofferschap zijn eveneens een weigering de werkelijke situatie onder ogen te zien.

 

d.     “Superioriteit” het zogenaamde “er boven staan” is een zogenaamd “spirituele” manier om te ontsnappen aan de realiteit.

 

Redenen om neen te zeggen:

 

a.     Wat er is bevalt je niet (= oordeel: het mag niet) en je wil het weg hebben!

 

b.     Neen-zeggen en negatief zijn is de gemakkelijkste manier om intelligent en kritisch te lijken.

 

c.     Geeft een IDENTITEIT: de zogenaamde persoonlijkheid is vaak alleen maar een verzameling neen’s! Dit wekt de indruk iemand te zijn die ergens voor staat en die weet wat hij wil.

 

d.     Uit GEWOONTE: neen-zeggen wordt vaak niet als verzet benoemd en wordt als normaal beschouwd! De neen-houding zit als het ware ingepakt in negatieve woorden als ongeluk, tegenslag, ramp, verlies, laten vallen, in de steek gelaten, onaanvaardbaar, onverdraaglijk, onleefbaar … Deze woorden worden vaak automatisch en onnadenkend gebruikt om gebeurtenissen te “beschrijven”. Men beseft vaak niet dat dit geen beschrijving maar een oordeel is.

 

Gevolgen van ‘neen’-zeggen

 

Alle lijden is een gevolg van neen-zeggen:

 

Lichamelijk:      ontkenning, spanning, stress, pijn

 

Emotioneel:      negatieve emoties, onderdrukking, krampachtigheid, gevoel “geblokkeerd” te zijn. Het neen vormt een harde muur in jezelf, waar de buitenwereld tegen opbotst. Zolang je neen zegt, geef je de emotie immers niet de ruimte om vrij te stromen.

 

Mentaal:           houding van veroordeling, cynisme, sarcasme, poging tot gelijk halen of “erkend” worden.

                        Leidt tot verstarring, verkramping en blokkering: het bewustzijn wordt vernauwd tot het probleem en de aandacht blijft gefocused op wat je niet wil. Daardoor wordt wat je niet wil vaak juist gevoed en in stand gehouden.
Dit komt in feite neer op de definitie en de omschrijving van lijden, met name het gefocused zijn op wat je niet wil!

 

Voordeel: geeft een onmiddellijk gevoel (illusie) van belangrijkheid en van toch “iets” gedaan te hebben.

 

Belangrijkste nadeel: geeft geen positieve richting of sturing aan het leven. Als je niet weet wat je wel wil, kun je geen energie mobiliseren. De energie wordt dan opgebruikt in kwaad zijn, angstig zijn of iets niet willen zijn. Het is een probleemgerichte houding en geen oplossingsgericht denkkader.

 

Als je weet dat je niet naar Brussel wil, weet je nog niet waar je wél naar toe wil…

Als je zegt dat je geen appelen wil kopen, weet de verkoopster nog niet wat je wél wil…

 

Bijgevolg geen duidelijk doel, geen bundeling van kracht en energie, en geen ervaring van kracht.

Negatieve emoties (verontwaardiging, woede…) zijn ongericht en die onbeslistheid kan door anderen (leiders, organisaties… ) gemakkelijk gebruikt worden om ze in een bepaalde richting te leiden.

 

 

 

3.    ‘Neen’-zeggen vanuit een houding van ‘ja’-zeggen: assertiviteit

 

Dit is de assertieve vorm van communicatief neen-zeggen, niet vanuit de negatieve energie van verzet, maar vanuit de positieve energie van een keuze van ja-zeggen tegen iets anders.

Het is een neen zeggen vanuit de kracht van het ja-zeggen. Je aanvaardt de feitelijkheid van de realiteit en van de ander, maar je laat gewoon niet toe dat dit je werkelijkheid bepaalt. Je blijft meester van je eigen aandacht. Je creëert je eigen werkelijkheid en laat die niet creëren door anderen of door omstandigheden. Het is dus een houding van grote kracht. Je wordt niet bepaald door de negatieve energie van het neen-zeggen. Je laat je niet domineren door dat waar je tegen bent, je bent groter dan dat waar je neen tegen zegt

 

Je zegt ja tegen gezondheid, tegen overvloed, tegen liefde, tegen grootheid, tegen zinvolle tijdsbesteding, tegen zinvolle relaties, tegen zorgvuldig omgaan met de tijd, tegen zorgvuldig omgaan met je lichaam.

 

 

 

 

 

 

 

image002

 

 

>> naar boven

 

3/12/12