Onverstoorbaar Vriendelijk Leiderschap

 

Leraarschap is meesterschap

 

‘De wekelijkse gedachte’

 

 

Albert Schweitzer zei:

“Het voorbeeld stellen is niet het belangrijkste,
het is het allerbelangrijkste.”

 

 

Vanuit de tweedaagse cursus ‘Onverstoorbaar vriendelijk leiderschap’ ontstond

‘De wekelijkse gedachte’. Iedereen die deze cursus gevolgd heeft, kan wekelijks een mail ontvangen met een idee en wat tips om over na te denken en misschien toe te passen. Ze hebben allemaal te maken met ‘meester’ worden in het ‘onverstoorbaar vriendelijk leiderschap!’

 

Niets is immers zo voedend voor de geest
als waardevolle gedachten.

 

 

>> klik hier voor de nieuwe training
onverstoorbaar vriendelijk meesterschap
 en mindfulness!

 

 

 

Nurture your mind with great thoughts,

for you will never go any higher than you think.

(Voed je geest met grote gedachten,

want je zult nooit hoger komen dan je gedachten.)

 

BENJAMIN DISRAELI, 1804-1881

 

 

Indien deze wekelijkse gedachten ook maar één mens kunnen overtuigen om op een radicale manier een nukkige, onvriendelijke of boze stijl van communicatie met jongeren af te wijzen, dan heeft het zin.

Onderzoek toont ondubbelzinnig aan dat hoe sterker er een onverstoorbare vriendelijke communicatiestijl gehanteerd wordt, hoe optimaler een kind kan uitgroeien tot een gezonde volwassene.

 

De ideeën of antwoorden bieden geen snelle oplossing of sluiproutes. Ze leggen daarentegen de verantwoordelijkheid bij jou als individu en dagen je uit om na te denken over jouw ervaringen, jouw gevoelens en je gedachten.

 

Hopelijk kunnen ze wat inspiratie bieden en bemoedigen om je te helpen op momenten als er verwarring optreedt. En het is niet omdat ik te lui ben en het niet graag voor je zou oplossen, maar ze zijn vooral bedoeld om je te helpen zoeken naar de antwoorden in jezelf.

 

Alle gedachten zijn slechts een aanwijzing om je een koers aan te bieden. Je bent volkomen vrij de ideeën tot een concrete ervaring te maken.

Je mag, je moet niet. Maar het is een kans en een uitdaging.

 

Bij het schrijven van de tekst diende ik een ‘onderwerp’ te kiezen en de keuze is gevallen op ‘leerling’. Maar het had net even goed kleuter, collega, student, … kunnen zijn. De vertaling laat ik aan jou.

 

 

Reacties zijn zoals steeds zeer welkom!

En heb je concrete vragen over bepaalde situaties, klik hier dan wil ik graag met je meedenken.

 

>> klik hier om alle wekelijkse gedachten te bekijken