mindful lezen 

foto mindful lezen top.jpg
Leven - Levenskunst - Luisteren
 
 
 
Vrij om te zijn - Nicole Vrancken.jpg

Boek: ‘Vrij om te zijn’
Nicole Vranken

 

Dit boek is geschreven voor (jong)volwassenen die zich willen verdiepen in hun eigen groeiproces, die kiezen voor zelf-leiderschap en die in hun zoektocht veel oppervlakkige info vinden maar weinig praktische werkbare antwoorden om bepaalde skills om te zetten in de praktijk. 
 

Welke fundamentele skills heb je nodig in de digitale wereld waar robots binnen enkele jaren jouw job dreigen in te vullen? De enige zekerheid die we vandaag hebben is …. alles verandert. 
Technologie is niet meer weg te denken en alles gaat sneller dan ooit. 

 

Om daarmee om te gaan, hebben wij aanpassingsvermogen nodig maar ook durf en zelfvertrouwen om onszelf continu terug uit te vinden. Het goede nieuws is, er zijn geen limieten meer om te leren. Zelf-leiderschap begint bij zelfkennis, wat kan ik al en waarin wil ik verder groeien. Jezelf uitdagende vragen stellen en niet focussen op het eindresultaat maar wel voldoende durf en zelfvertrouwen aan de dag leggen om te springen.

Hoe integreer je de inhoud van een boek?

​We lezen samen een boek op mindfulle wijze. We onderzoeken wat de inhoud van het boek in ons leven kan betekenen en inspireren elkaar. Alle verdediging, overtuiging en reactie laten we varen om de meerstemmigheid van onze gedachten optimaal te laten groeien.

De leesgroep wordt begeleid door een facilitator Mia Jansen, die een open gespreksruimte biedt om gedachten te delen, te reflecteren over de inhoud van het boek dat we lezen en de plaats die we deze inhoud willen geven in ons leven.

Een mindful leesgroep stimuleert het vrije denken; moedigt aan om gedachten en twijfels te ordenen; om pijn, verdriet, boosheid, angst, schuld en schaamte te overstijgen. We creëren openingen naar nieuwe zingeving, verbinding, vreugde, solidaire actie en welzijn door ons te laten inspireren door het boek en door elkaar.

Wat is het niet?

 • Het is geen therapeutische sessie.

 • Het is geen literaire analyse.

 • We willen elkaar niet overtuigen.

 • We willen ‘de’ waarheid niet zoeken.

Wie kan aan de leesgroep deelnemen?

Iedereen die bereid is het voorgestelde boek te lezen en samen met anderen op een mindfulle en verbindende manier wil reflecteren over de inzichten van het boek.  

Het is geen vereiste om een mindfulnesstraining te hebben gevolgd.

 

Hoe wordt dit georganiseerd?

Tijdens online zoomsessies van telkens een tweetal uur, reflecteren we over de inhoud.  Het is de bedoeling dat we vanuit onze levenservaring in de spiegel kijken van het gedachtegoed van het boek. Daardoor creëren we in onszelf nieuwe inzichten en verfrissende ideeën.

Om voldoende verbinding te realiseren, werken we met een vaste groep. Hoe meer vertrouwen er is, hoe makkelijker we met elkaar kunnen praten en gedachten kunnen delen. Daarom ook maken we de groep bij voorkeur niet groter dan 10 deelnemers.

De facilitatoren, Nicole Vranken en Mia Jansen, hebben een dubbele rol: enerzijds zijn zij verantwoordelijk voor de uitnodiging en het verloop van de sessie. Anderzijds participeren zij ook aan het gesprek, want deze sessie is een gezamenlijk gebeuren van alle deelnemers.

Structuur van een sessie

Voorafgaand aan elke sessie wordt meegedeeld welk deel van het boek wordt gelezen.
 

Elke sessie heeft een relatief vaste structuur:

 

Check-in: hoe zit ik er nu bij? Meditatief moment.

Luisterronde 1: inhoud van het gelezen deel

 • De gedachten worden gedeeld vanuit de vraag: Wat heeft me geraakt in dit boek? We geven geen commentaar, reflecties. We gaan niet in dialoog, maar delen onze gedachten.

 • Wat viel me op in de inbreng van de anderen. Nieuwe reflecties op basis van wat je gehoord hebt. Wat had je zelf niet opgemerkt? Wat werd eventueel nog versterkt.

Luisterronde 2: spiegeling aan eigen leven (kort individueel schrijfmoment creëren)

 • Wat betekent deze inhoud nu voor mijn leven? Wat heb ik hieromtrent zelf reeds meegemaakt? Heb ik iets gelijkaardigs meegemaakt? In welke omstandigheden zou me dit inzicht kunnen inspireren? Welke obstakels ervaar ik dan in mezelf?

 • Elke deelnemer krijgt de ruimte en de tijd om hierover iets mee te delen.

Check-out: Meditatief en ruimte om mee te delen: ‘Wat neem ik mee? Wat resoneert nu in mij?’

We raden aan een schriftje bij te houden, waarin tijdens het lezen en tijdens de sessies vragen en reflecties kunnen genoteerd worden.

Hoe kan je inschrijven voor het mindful leestraject?

Deze reeks van drie sessies bedraagt € 30. Je inschrijving is definitief zodra je betaling is toegekomen.

De betaling kan je doen op het rekeningnummer van de Academie voor Levenskunst: IBAN BE80 7350 2734 3577.

Inschrijven kan via mailtje naar Mia Jansen.

Zodra je betaling in orde is, neemt zij per mail contact met je op.

Maximum aantal deelnemers: 10 personen.

Wanneer wordt deze leesgroep georganiseerd?

Op donderdagavond van 20 tot 22 uur spreken we elkaar online.
 

Dit zijn de data voor de drie sessies met de thema’s uit het boek Vrij om te zijn:

 • 28 april : Fundamentele competentie: Aanpassingsvermogen

 • 5 mei: Fundamentele competentie: Visie hebben en Onafhankelijkheid

 • 19 mei: Fundamentele competentie: Durf en zelfvertrouwen

Heb je interesse?

Heb je vragen?

Neem dan contact op met de facilitator:

​Mia Jansen:  miajansen@skynet.be

0474 58 75 49

Interessante boeken om in de toekomst te bespreken.

Edith Eger : Het geschenk

12 lessen die je leven kunnen redden. 

foto mindful lezen eger.jpg

Viktor E. Frankl

De zin van het bestaan

foto mindful lezen frankl.jpg

Reflecties na het lezen van ‘Vrede kun je leren’ van David Van Reybrouck en Thomas d’Ansembourg
 

 • Het heeft een verdiepend effect en tegelijk creëert het een verruimende kijk op het thema Vrede.

 • Het is een bad van hoop, niet door te analyseren maar door te luisteren. Het was ongelooflijk boeiend, en dit in een groep die elkaar niet kent.

 • In de periode waarin we dit boekje lazen, is er heel wat gebeurd. Thich Nhat Hanh en Desmund Tutu zijn overleden. We hebben een storm doorstaan en de oorlog is in volle ontwikkeling. Deze momenten creëerden een veilig gevoel en werkte heel inspirerend. Ik ga dit concept aan mijn collega’s in school voorstellen.

 • Het is heel bijzonder en waardevol. Hoewel we elkaar van haar noch pluim kenden, ontstond er een intense connectie. We gingen snel in de diepte. Omdat de focus meer op luisteren dan op spreken lag, voelde ik me heel erg gedragen.

 • Ik ben geen grote boekenwurm, maar deze gesprekken motiveren me om te lezen. Deze vredevolle gesprekken waren heel boeiend voor mij.

 • Samen hetzelfde boekje lezen, creëert meer dan als ik dit alleen zou lezen. De uitwisseling maakt het veel rijker. Het helpt me ook om woorden te vinden, waardoor ik er gemakkelijker over kan spreken buiten deze groep.

 • Het concept Mindful Lezen werkt. Het stimuleert me om de inhoud in de praktijk te brengen. Ik voel me telkens extra gevoed.

 • De laatste sessie maakte een opmerkelijke evolutie door; van bedrukt naar enthousiaste actie. Ik ervaarde veel positiviteit. De formule van MIndful Lezen draait niet om discussie, gelijk halen en overtuigen. De luistercultuur die hierin centraal staat, maakt het mogelijk om niet bezig te zijn met ‘Wat ga ik zeggen?’ ‘Hoe ga ik het zeggen?’. Anders zouden we meer bezig zijn met het voorbereiden van hoe je het gaat vertellen in plaats van met de inhoud.