top of page

mindful lezen 

foto mindful lezen top.jpg
Lezen - Levenskunst - Luisteren - Mindful spreken

VOLZET
Duiding en info
Praktisch
data 2022
Morrie.jpg

Lezen – Luisteren – Levenskunst - Mindful spreken

 

Boek: Mijn dinsdagen met Morrie 
Een oude man, een jonge man en de lessen van het leven 

Auteur: Mitch Albom 

Uitgeverij: Ambo

Hoe integreer je de inhoud van een boek?

​We lezen samen een boek op mindfulle wijze. We onderzoeken wat de inhoud van het boek in ons leven kan betekenen en inspireren elkaar. Alle verdediging, overtuiging en reactie laten we varen om de meerstemmigheid van onze gedachten optimaal te laten groeien.

De leesgroep wordt begeleid door een facilitator, Mia Jansen, die een open gespreksruimte biedt om gedachten te delen, te reflecteren over de inhoud van het boek dat we lezen en de plaats die we deze inhoud willen geven in ons leven.

Een mindfulle leesgroep stimuleert het vrije denken; moedigt aan om gedachten en twijfels te ordenen; om pijn, verdriet, boosheid, angst, schuld en schaamte te overstijgen. We creëren openingen naar nieuwe zingeving, verbinding, vreugde, solidaire actie en welzijn door ons te laten inspireren door het boek en door elkaar.

Wat is het niet?
 

 • Het is geen therapeutische sessie.

 • Het is geen literaire analyse.

 • We willen elkaar niet overtuigen.

 • We willen ‘de’ waarheid niet zoeken.

Wie kan aan de leesgroep deelnemen?

Iedereen die bereid is het voorgestelde boek te lezen en samen met anderen op een mindfulle en verbindende manier wil reflecteren over de inzichten van het boek.  

Het is geen vereiste om een mindfulnesstraining te hebben gevolgd.

 

Hoe wordt dit georganiseerd?

Tijdens online zoomsessies van telkens een tweetal uur, reflecteren we over de inhoud.  Het is de bedoeling dat we vanuit onze levenservaring in de spiegel kijken van het gedachtegoed van het boek. Daardoor creëren we in onszelf nieuwe inzichten en verfrissende ideeën.

Om voldoende verbinding te realiseren, werken we met een vaste groep. Hoe meer vertrouwen er is, hoe makkelijker we met elkaar kunnen praten en gedachten kunnen delen. Daarom ook maken we de groep bij voorkeur niet groter dan 10 deelnemers.

De facilitator, Mia Jansen, heeft een dubbele rol: enerzijds is ze verantwoordelijk voor de uitnodiging en het verloop van de sessie. Anderzijds participeert zij ook aan het gesprek, want deze sessie is een gezamenlijk gebeuren van alle deelnemers.

Structuur van een sessie

Voorafgaand aan elke sessie wordt meegedeeld welk deel van het boek wordt gelezen.
Elke sessie heeft een relatief vaste structuur:
We raden aan een schriftje bij te houden, waarin tijdens het lezen en tijdens de sessies
vragen en reflecties kunnen worden genoteerd.

 

*  Check-in: hoe zit ik er nu bij? Meditatief moment.

*  Luisterronde 1: inhoud van het gelezen deel

 • De gedachten worden gedeeld vanuit de vraag: Wat heeft me geraakt in dit boek? We geven geen commentaar, reflecties. We gaan niet in dialoog, maar delen onze gedachten.

 • Wat viel me op in de inbreng van de anderen. Nieuwe reflecties op basis van wat je gehoord hebt. Wat had je zelf niet opgemerkt? Wat werd eventueel nog versterkt.

*  Luisterronde 2: spiegeling aan eigen leven (kort individueel schrijfmoment creëren)

 • Wat betekent deze inhoud nu voor mijn leven? Wat heb ik hieromtrent zelf reeds meegemaakt? Heb ik iets gelijkaardigs meegemaakt? In welke omstandigheden zou me dit inzicht kunnen inspireren? Welke obstakels ervaar ik dan in mezelf?

 • Elke deelnemer krijgt de ruimte en de tijd om hierover iets mee te delen.

*  Check-out: Meditatief en ruimte om mee te delen: ‘Wat neem ik mee? Wat resoneert nu in mij?’

mindful lezen - handen.jpg

Hoe kan je inschrijven voor dit mindful leestraject?

 • Inschrijven kan via mailtje naar de facilitator, Mia Jansen. In de onderwerpregel vermelden: "Mijn dinsdagen met Morrie".

 • De reeks van drie sessies bedraagt € 30. Je inschrijving is definitief zodra je betaling is toegekomen.

 • De betaling kan je doen op het rekeningnummer van de Academie voor Levenskunst: IBAN BE80 7350 2734 3577. 

 • Zodra je betaling in orde is, neemt de facilitator per mail contact met je op.


Maximum aantal deelnemers: 10 personen.

Wanneer wordt deze leesgroep georganiseerd?

Om de week ontmoeten en spreken we elkaar online op zaterdagvoormiddag
van 10 tot 12 uur via Zoom. 
Data: 21  / 28 januari en 4 februari 2023 

 

Heb je interesse?

Heb je vragen?

Neem dan contact op met de facilitator:

​Mia Jansen:  miajansen@skynet.be

0474 58 75 49

mindful lezen - venster.jpg

Reeds gelezen boeken 

Edith Eger : Het geschenk

12 lessen die je leven kunnen redden. 

foto mindful lezen eger.jpg

David Van Reybrouck
Vrede kun je leren

foto mindful lezen boek.jpg

Viktor E. Frankl

De zin van het bestaan

foto mindful lezen frankl.jpg

Vorig jaar lazen we ‘Het Geschenk’, van Edith Eger. Dit waren enkele reflecties van deelnemers:

 • Erg verrijkend. Een bewijs dat je van anderen veel kan leren.

 • Keys to free yourself from guilt and shame.

 • Het deed vooral dieper nadenken en stilstaan. Je krijgt inzichten in het denken van anders.

 • Het delen van ideeën was fijn en inspirerend.

 • Het beginnen met een korte meditatie en de afsluiting maakten er een compleet geheel van.

 • Hoewel het online was en je elkaar niet kende, wat er een grote verbondenheid, een grote luisterbereidheid met heel veel respect voor elkaar.

 • Wat een inzichten: je creëert je eigen gevangenis en je kan jezelf bevrijden. Wil ik getrouwd zijn met mezelf, blijft me bezighouden.

 • Rustig en vastberaden begeleid.

 • Vriendelijke dialogen.

 • Ik heb nu meer begrip voor mijn moeder en ik kan nu beter vergeven.

Toekomstige boeken
Inschrijven en prijs
Reflecties
bottom of page