Visie en missie

 

 

 

De Academie voor Levenskunst gaat uit van de visie dat levenskunst en geluk niet alleen individueel mogelijk en wenselijk zijn, maar ook maatschappelijk buitengewoon belangrijk zijn. Alleen mensen die lijden zullen door hun gedrag immers ook lijden bij anderen veroorzaken. Gelukkige mensen zijn daarentegen een bron van geluk voor anderen. Zij willen hun gelukkig-zijn, hun enthousiasme over het leven met anderen delen zodat een positieve dynamiek ontstaat. Een gelukkig mens is een geschenk aan de hele mensheid.

De Academie voor Levenskunst stelt zich dan ook tot missie bij te dragen tot het nadenken over en het bevorderen van waardevolle inzichten op het gebied van wijsheid en levenskunst, dat is de kunst om een goed en gelukkig leven te leiden. Dat is van in de oudheid de belangrijkste doelstelling van elke filosofie en van elke levenskunst geweest.

 

Elke levenskunst dient een antwoord te bieden op twee belangrijke levensvragen.
De eerste vraag gaat meer in het bijzonder over het omgaan met diverse vormen van lijden en het creëren van geluk. De wegen daartoe zijn aandacht, aanvaarding en gelijkmoedigheid (mindfulness), evenals vriendelijkheid en mededogen of ‘compassion’ (heartfulness).

De tweede vraag is meer algemeen en gaat over hoe met meer vaardigheid, (zelf)vertrouwen en creativiteit (empowerment, resourcefulness) inhoud, richting en vorm te geven aan het leven als kunstwerk op grond van eigen inzichten en waarden. Een volwassen geluk kan niet afhankelijk zijn van het bereiken van doelstellingen, bezittingen of maatschappelijke status maar kan alleen maar gebaseerd zijn op een ethisch leven, een leven op basis van waarden en met een visie die tot bezieling en enthousiasme leidt.

Uiteindelijk zal de wijsheid en de moed nodig zijn om een nieuw beschavingsideaal te ontwikkelen, zoals dat eerder al (ten dele) bij de Franse Revolutie is gebeurd. In de nieuwe tijd heeft aristocratie niet meer te maken met adellijke titels of met het bezit van kastelen maar met het bezit van een ontwikkelde, vrije en onafhankelijke geest.

Ieder van ons kan ervoor kiezen een centrum te worden waar positieve, opbouwende invloeden van uitgaan die onvermijdelijk hun weerklank zullen vinden in de samenleving. Ieder van ons kan dan ook een constructieve bijdrage leveren en maatschappelijke verantwoor­delijk­heid opnemen door het wereldwijde brein mee te voeden met bewustzijns­verhogende gedachten en inspirerende denkbeelden, met wijsheid in plaats van met weetjes, met idealen in plaats van met idolen. Ieder van ons kan dus bijdragen tot het verhogen van het Bruto Nationaal Geluk!

 

>> naar boven