top of page
Strategie van het Geluk I

ANGST, van klacht naar kracht

Angst.jpg

Inhoud

Angst is de meest fundamentele existentiële ervaring, omdat zij de mens confronteert met de realiteit van zichzelf en met zijn fundamentele, existentiële eenzaamheid en onzekerheid. Iedereen heeft een probleem met angst, maar niet iedereen heeft een angstprobleem.

Tijdens deze lezingen benadert Gerbert Bakx ‘Angst’ vanuit een breed perspectief. Angst is immers universeel, overal aanwezig, in alle tijden en in alle culturen. Veel mensen zien angst als iets negatiefs dat bestreden of overwonnen moet worden. Maar angst is een biologisch gegeven dat in de evolutie bijzonder nuttig en zinvol was. In een gevaarlijke wereld was angst immers levensreddend. De mens stamt dan ook af van voorouders die voldoende angstig waren om te overleven. Wie niet voldoende angstig was, had geen schijn van kans in de meedogenloze strijd om het bestaan en viel bij gebrek aan nakomelingen uit de evolutionaire boot. Angst is noodzakelijk om te overleven.

Toch is angst een van de meest gehoorde klachten in het dagelijkse leven, vooral in coronatijden. Hoe dan ook zijn onze levensomstandigheden immers drastisch veranderd waardoor we ons veilig kunnen bewegen en angst is nu veel minder nuttig geworden.

Gerbert Bakx toont hoe we op een redelijke en serene manier met angst kunnen omgaan. Dat doet hij door inzicht te geven in het fenomeen, het vanuit verschillende invalshoeken te benaderen en vooral door manieren aan te reiken om van klacht en machteloosheid naar kracht en vrijheid te komen.

Praktische informatie

Waar? Online

Deelnameprijs? 30 EURO voor de reeks van 3 lezingen, opname inbegrepen.
Start
: 19.30 uur - Einde: 21.30 uur

Inschrijven
bottom of page