top of page
Duiding en info
Praktisch

Hoe integreer je ‘De Strategie van het Geluk’ in jouw leven?

Kunnen we nog ‘gelukkig zijn’ in een tijd waarin we enerzijds over enorm veel kennis en informatie beschikken en anderzijds waarin de verdeeldheid toeneemt? We leven immers in een periode waar verschillende crisissen door elkaar heen fietsen: een klimaat-, gezondheids-, economische en mentale crisis ….. Een periode waarin het levensritme erg hoog ligt  en waarbij we ook voor onszelf de lat erg hoog leggen. Een periode waarin we tegelijk gezond en elegant met het leven willen dansen. Maar hoe kunnen we dit leren?

Wij geloven dat je dit kunt aanleren door je bewustzijn te vergroten. Uiteraard hebben we de omstandigheden niet in de hand, maar ons persoonlijk bewustzijn kunnen we kneden, vernieuwen, opfrissen en transformeren. Met de inzichten vanuit de Strategie van het Geluk kunnen we elke dag onze levenskwaliteit verbeteren en ons welbevinden vergroten. Een uitdaging die nooit af zal zijn, want ons kinderlijk denken kunnen we niet uitschakelen. We kunnen wel naar oude patronen en overtuigingen leren kijken, ze doorzien, loslaten en transformeren.

Wat is de bedoeling van deze integratiegroepen?

Heel vaak wordt tijdens de lezingen de vraag gesteld: ‘Maar hoe breng ik deze ideeën in de praktijk? Hoe pas ik het toe in mijn dagelijks leven, want dit heb ik nooit geleerd?’ Opdat de inzichten geen ‘weetjes’ zouden blijven, maar tot een ‘geïntegreerd weten’ worden, organiseren we deze integratiegroepen.  

In deze ongewone en onzekere tijden worden we allen nog meer op de proef gesteld. Eigenlijk weten we wel dat zekerheden niet bestaan, maar in dit tijdsgewricht wordt het extremer. We ervaren de verschillende crisissen soms op het scherp van de snee. Deze omstandigheden kunnen aanleiding geven tot stress en angstklachten, vermoeidheid, levensmoeheid en zorgen over ‘Hoe zal de toekomst er uitzien? Ga ik het allemaal wel aankunnen? Komt dit allemaal wel goed voor mezelf, mijn familie, de wereld?’

Met onze integratiegroepen willen we je de kans geven om hierover te reflecteren, nog bewuster te worden van wat er in jouw mogelijkheden ligt, om zelf je roadmap te maken, om aan het roer te staan van je schip dat ‘leven’ heet.

We willen elkaar niet overtuigen. We willen ook niet ‘de’ waarheid zoeken. We willen vanuit gelijkwaardigheid en met een open mindset onderzoeken wat ‘De Strategie van het Geluk’ in ons leven kan betekenen, zodat we elkaar kunnen inspireren.

Wie kan aan de integratiegroepen deelnemen?

Iedereen die (min of meer) vertrouwd is met ‘De Strategie van het Geluk’ via het boek, weekends, lezingen of de zomerreis, kan aan deze integratiegroepen deelnemen. 

Hoe wordt dit georganiseerd?

Tijdens online sessies van telkens een tweetal uur, reflecteren we vanuit ons leven over de inspiratie uit De Strategie van het Geluk. Het is de bedoeling dat we vanuit onze levenservaring in de spiegel kijken van het gedachtegoed van dr. Bakx. Daardoor creëren we in onszelf nieuwe inzichten, nieuwe kaarten.

We kiezen bij voorkeur voor een vaste integratiegroep, omdat we merken dat er toch een soort verbondenheid groeit. Hoe meer vertrouwen er is, hoe makkelijker dat men praat en gedachten kan meedelen. Daarom maken we de groepen bij voorkeur niet groter dan 8 deelnemers.

Elke groep heeft een facilitator. Deze begeleider heeft een dubbele rol, enerzijds is hij/zij verantwoordelijk voor de uitnodiging en het verloop van de sessie. Anderzijds participeert hij/zij ook aan het gesprek, want deze sessie is een gezamenlijk gebeuren van alle deelnemers.

Wanneer worden deze integratiegroepen georganiseerd? 

Om de 5 à 6 weken ontmoeten en spreken we elkaar online; in totaal 8 keer per jaar. Hier vind je de data van de sessies.
In de maand juni (zie agenda) organiseren we een feestelijk ontmoetingsmoment met alle deelnemers o.l.v. dr. Gerbert Bakx. Samen zullen we elkaar in levende lijve ontmoeten en een integratiesessie beleven in een grotere setting. Dr. Gerbert Bakx zal er een korte lezing geven die als spiegel dient voor het gesprek met elkaar.

Welke structuur heeft zulk een sessie?

Elke sessie heeft een relatief vaste structuur met een vaste facilitator. Dit is een medewerker van de Academie voor Levenskunst.

Vooraf wordt meegedeeld wat het onderwerp zal zijn van de sessie of welk stukje van het boek we vooraf zullen lezen. Dit zijn slechts enkele pagina’s met een afgebakend onderwerp.

  • We starten met een check-in, dit betekent dat iedereen wordt uitgenodigd om te vertellen hoe hij/zij er op dit moment bijzit. Je zou het je intern weerbericht kunnen noemen. Dit biedt de kans om even te wennen aan dit moment van ruimte voor jezelf en we luisteren dan naar hoe het met de ander gaat.

  • Daarna krijgt iedereen de ruimte en de tijd om te spreken over wat de gelezen inhoud heeft opgeroepen, wat het heeft wakker gemaakt, welke vragen zijn gerezen, …

  • Daaruit ontspint zich mogelijk een gesprek waar we kunnen aanvullen, verruimen of anders formuleren wat we gehoord hebben bij de anderen.

  • Vervolgens zullen we onszelf bevragen wat deze inhoud concreet betekent in ons leven. Waar heb je dit op deze wijze al ervaren? Wat was je reactie? In welke situaties komt jou dit inzicht van pas en hoe kan je dit leren en toepassen?

Het reflecteren over en het concretiseren van de inhoud kan variëren in samenspraak met de groep.

Deelnameprijs voor 8 sessies

We willen en kunnen deze sessies bijna kosteloos aanbieden. Een jaarreeks bedraagt € 50. 

Integratiegroepen_2.jpg

Heb je interesse?

Heb je interesse om aan te sluiten bij een online integratiegroep of wil je graag nog meer informatie?

Doe dan een mailtje naar de verantwoordelijke voor de integratiewerking (academielevenskunst.integratie@gmail.com). We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

Hoe inschrijven?
Agenda 2022
Agenda integratie 2024.jpg
Reflecties van deelnemers

Enkele testimonials van deelnemers in reeds bestaande integratiegroepjes

“Elke keer opnieuw ervaar ik zulk een sessie als ‘empowerend’. Het gaat er niet over of ik op alles een geruststellend antwoord heb gevonden, maar ik heb weer zin om mijn verantwoordelijkheid te nemen waar ik kan in mijn dagelijks leven. Ik besef dat ik zelf verantwoordelijk ben voor mijn gedachten.” JvG

“Een jaar geleden waren we totaal onbekend voor elkaar en het is prachtig wat er tijdens deze zoomsessies gebeurt. We spreken altijd vanuit gelijkwaardigheid en we slagen erin om de aandacht bij de ander te leggen.” HvB

“Ik ervaar hier telkens veel vertrouwen. De voorbije sessie nam ik een heel belangrijk inzicht voor mezelf mee. En ik weet dat wel, maar nu is het nog sterker doorgedrongen. Er is pijn in ieders leven en pijn kan lang blijven hangen. Dan ervaar ik een leegte in mij, maar door er naartoe te gaan, er bij aanwezig te zijn en te blijven, verzacht het. Het is geen totale oplossing, maar je komt tot acceptatie.” RdR

“Voor mij was het de eerste keer en ik voel me geen buitenbeentje. Ik heb veel verbondenheid ervaren. Het is absoluut aanmoedigend, verrijkend en leerrijk.” DL

“In mijn functie als directeur oefen ik tijdens deze sessies om een pacifistische houding aan te nemen. Ik leer nog meer dan ooit dat aanvaarding van het ‘foute’ en ‘onrechtvaardige’ door irrationeel gedrag, mij in vrede brengt. Zo kan ik betrokken blijven bij wat ik niet hoef goed te keuren en toch handelen in functie van het grote geheel.” EvR

“Angst is geen vijand.” MvH

“Ik voel me weerom dankbaar en verheugd, verrukt en verrijkt.” JC

bottom of page