top of page

activiteiten academie

Lezingen

We bieden lezingen aan over diverse thema’s die alle kunnen bijdragen tot meer geluk en levenskunst, tot meer levenswijsheid en bewustzijn. Deze lezingen worden verzorgd door de oprichter en bezieler van de Academie voor Levenskunst dr. Gerbert Bakx. In de agenda (link) zijn alle geplande lezingen terug te vinden. Meer info. 

Integratiegroepen Gelukkiger Leven (IGL)

Heel vaak wordt tijdens de lezingen de vraag gesteld: ‘Maar hoe breng ik deze ideeën nu in de praktijk? Hoe pas ik het toe in mijn dagelijks leven, want dit heb ik als kind nooit geleerd?’ Opdat de inzichten geen ‘weetjes’ zouden blijven, maar tot een ‘geïntegreerd weten’ worden, organiseren we Integratiegroepen Gelukkiger Leven. In een kleine groep reflecteren we over ‘De Strategie van het Geluk’ om nog bewuster te kiezen voor wat bijdraagt aan een gelukkigere levensstijl. Een achttal keer per jaar spiegelen we de inhoud van ‘De Strategie van het Geluk’ aan ons individuele leven.  Meer info.

Socratisch Gelukscafé: open gesprek over het leven o.l.v. dr. Gerbert Bakx

Maandelijks organiseren we een Socratisch Gelukscafé. Iedereen die De Strategie van het Geluk heeft gelezen of de lezingenreeks heeft gevolgd, is welkom elke eerste maandagavond van de maand. Tijdens deze bijeenkomsten wordt het onderwerp niet aangebracht door dr. Gerbert Bakx, maar wordt geluisterd naar de vragen en de ideeën die er leven bij de deelnemers. De aangebrachte onderwerpen worden onderzocht en belicht vanuit de Strategie van het Geluk. Meer info.

Dag van het Geluk

 

Jaarlijks organiseren we een Dag van het Geluk. Deze dag vol inspiratie bestaat sinds 2007. Zoals gebruikelijk wordt aan een aantal sprekers met diverse achtergronden gevraagd na te denken over de vraag naar levenskunst en geluk in de hedendaagse wereld. Een wereld die wordt gekenmerkt door globalisering, digitalisering en vermarketing, maar ook door angst, verwarring en onzekerheid. Meer info.

Weekends 

De Strategie van het Geluk o.l.v. dr. Gerbert Bakx

Gedurende het jaar worden er ook enkele weekends georganiseerd over ‘De Strategie van het Geluk’. Deze formule biedt de kans om je van vrijdagavond tot zondagnamiddag onder te dompelen in het gedachtegoed in een omgeving die uitnodigt tot vertraging, reflectie, stilte en bewustzijn. Meer info. 

Integratieweekend Gelukkiger Leven o.l.v. dr. Gerbert Bakx en het team van de Academie voor Levenskunst

Dit weekend heeft de intentie om de inzichten en de visie van de Strategie van het Geluk nog beter te integreren in ons persoonlijk leven, aan de hand van een concrete, onderzoekende methode. Er worden denkkaders aangereikt door dr. Gerbert Bakx die we toetsen en spiegelen aan ons dagelijks leven. Via vragen en diverse methodieken krijgen we de kans om onze beklemmende overtuigingen te onderzoeken, te transformeren en ons misschien te bevrijden. Er wordt een kader aangeboden om de verworven inzichten gezamenlijk te integreren door stil te staan bij de eigen ervaring aan de hand van essentiële en existentiële vragen. Deze formule nodigt uit om door te denken en ons nog meer bewust te worden van onze vrijheid om elk moment, elke dag opnieuw, actief te kiezen voor levenskunst.

 

Filosofische zomerreis

In de zomervakantie bieden we een filosofische zomerreis aan over de Strategie van het Geluk. Gedurende zeven dagen verblijven we in sfeervolle gîtes op het landgoed van het historisch en tot de verbeelding sprekend kasteel: het Château de Béduer. De filosofische lezingen en de maaltijden vinden plaats in Mas de Carrié, met een schitterend uitzicht op het dal van de Célé die door het prachtige landschap van het Département du Lot kronkelt. Meer info.

Publicaties

Ondertussen verschenen reeds een aantal boeken en andere publicaties die bijdragen aan een gelukkiger en bewuster leven. Ze werden alle geschreven door dr. Gerbert Bakx. In 2010 verscheen het basisboek van de Academie ‘De Strategie van het Geluk’ en in 2020 werd een vernieuwde en geactualiseerde editie uitgegeven. In 2012 verscheen het boek ‘Gelukkiger Leven’. Dit bevat 101 vragen en antwoorden over geluk en levenskunst. Daarop volgde in 2019 ‘Nieuwe Levenskunst’ met verruimende inzichten over vrede en welzijn. Deze vier boeken werden uitgegeven bij Witsand uitgevers. Tussendoor verschenen nog enkele essays in eigen beheer: ‘Dansen tussen mogelijkheden en werkelijkheden’ en ‘De Strategie van de Vrede’.

Eind 2020 publiceerde Gerbert Bakx het boek ‘Angst, van klacht naar kracht’. Een uitgelezen boek om in turbulente onzekere tijden met angsten om te gaan in plaats van ze te bestrijden. Dit boek werd uitgegeven bij uitgeverij Houtekiet.

Op vraag van jou

Denk je dat het aanbod van de Academie voor Levenskunst inspirerend kan zijn voor jou persoonlijk, je bedrijf, je instelling, je cultuurcentrum, je vereniging? Denk je dat wij kunnen bijdragen aan jouw evenement? Neem dan contact met ons, onze gegevens staan op de contactpagina.

 

Reacties, vragen, opmerkingen of suggesties kan je steeds sturen naar academievoorlevenskunst@gmail.com.

bottom of page