top of page
foto essay.PNG

Samenvatting

Dit essay gaat over werkelijkheden en mogelijkheden in het leven en over het voortdurende balanceren en zoeken naar een evenwicht. Op elk ogenblik is er een veelheid aan mogelijkheden, waarvan slechts enkele werkelijkheid zullen worden. Bij elke verwerkelijking worden echter ook talloze mogelijkheden uitgesloten en ontstaan er weer nieuwe mogelijkheden.

Het is dan ook niet zozeer een wetenschappelijke studie dan wel een persoonlijke visie. Evenwicht lijkt een wenselijke toestand te zijn die gepaard zou gaan met rust. Nochtans kent het leven geen evenwicht. Het leven is daarentegen een eindeloze dans van mogelijkheden en werkelijkheden. Het leven is in essentie bewogenheid, onrust en onevenwicht.

De dans is hierbij een uitstekende metafoor. Een dans is namelijk een voortdurend bewegen en zoeken naar een dynamisch evenwicht tussen afstand en nabijheid. De mens zoekt zich al dansend op elk moment een weg tussen de oneindigheid van de mogelijkheden en de eindigheid van de werkelijkheid, tussen be-tovering en ont-tovering, tussen vrijheid en beperktheid, tussen eros en logos, tussen extase en ascese, tussen het dionysische en het apollinische.

Kunnen dansen met mogelijkheden maakt vitale energie vrij en leidt tot enthousiasme en passie.

Te bestellen bij de Academie voor Levenskunst

 

Eigen uitgave ter gelegenheid van de Dag van het Geluk 2012

Lay-out en opmaak: Annemie Lemahieu


Prijs: € 10, verzending in België inbegrepen.

Essay wordt opgestuurd na betaling op rekeningnummer BE80 7350 2734 3577.

Stuur een mailtje naar academievoorlevenskunst@gmail.com met vermelding van naam, adres en titel boek.

bottom of page