top of page
Strategie van het Geluk I

Lezingenreeks

Evolutionaire psychologie

Klimmer op steile muur.jpg

Inhoud

De mens is het (voorlopige) eindstadium van een evolutie die ca 3,5 miljard jaar geleden is begonnen als een lange en moeizame opwaartse klim uit de natuurlijke omgeving.

De sporen van dat lange verleden zijn nog steeds terug te vinden in ons brein, in ons lichaam, in onze emoties en in ons denken. Wat kunnen we hieruit leren over de dynamiek van ons gedrag? In hoeverre bepaalt de evolutionaire logica ook nu nog ons denken en ons gedrag?

 

De mens is immers een biologisch wezen en heel wat van zijn gedragingen hebben biologische wortels en een evolutionaire context. Veel van wat wij moeilijk te begrijpen vinden, wordt begrijpelijk(er) in het licht van de evolutionaire en biologische voorgeschiedenis van de mens.

Zo kunnen de in ons onbewuste, automatische, emotionele brein opgeslagen overlevingsinstincten, evenals onze voortplantings- en paringsinstincten veel van de huidige menselijke gedragspatronen verklaren.

Er zal onvermijdelijk dan ook aandacht worden besteed aan de echte en vermeende verschillen tussen mannen en vrouwen aangezien die oorzaak lijken te zijn van heel wat problemen en onwelzijn.

Praktische informatie

Online reeks van drie lezingen.
Deelnameprijs  € 30 voor de reeks van 3 lezingen, inclusief opnames.

Start: 19.30 uur - Einde: 21.30 uur

bottom of page