top of page
Strategie van het Geluk I

Lezingenreeks

Geweldloze communicatie en vrede

Geweldloze communicatie_2.jpg

Inhoud

Het lijkt wel alsof onze samenlevingen steeds gewelddadiger worden. Hoewel iedereen zegt vrede te wensen, lijkt geweld zowel in relaties als in de samenleving steeds meer aangegrepen te worden als middel om meningsverschillen op te lossen.

Op een tijdsschaal van 24 uur is de mens pas om 20 seconden vóór 24 uur op aarde verschenen. Hij is dus een nog zeer jonge soort en geweldloze communicatie (ook wel liefdevolle, verbindende of volwassen communicatie genoemd) behoort niet tot zijn natuurlijke gedragsrepertorium en ontstaat ook niet vanzelf (evenmin als democratie overigens). Dieren kunnen immers alleen maar vechten en strijden om hun belangenconflicten te ‘regelen’ en ook bij vele mensen is dat nog altijd de eerste (intuïtieve) reactie. Toch is de mens de enige die over het woord beschikt en die dus zijn conflicten op een niet-gewelddadige manier zou kunnen regelen. Dat is een vaardigheid die dan wel geleerd moet worden en die deel zou moeten uitmaken van de meer algemene vaardigheid die levenskunst heet, d.i. de kunst om vorm te geven aan het leven met het oog op een goed en een gelukkig leven.

Hoe ontstaat de logica van geweld? Wat is de bron van geweld en agressiviteit in relaties en in de samenleving? Is het wel mogelijk samen te leven zonder geweld?

Praktische informatie

Waar? Online

Deelnameprijs? 30 EURO voor de reeks van 3 lezingen, opnames inbegrepen.
Start
: 19.30 uur - Einde: 21.30 uur

Academie

voor

Levenskunst

wpd5e94a48_01.png
bottom of page