top of page

2023

visie
foto gerbert.jpg

In zijn kerstboodschap in de krant De Standaard vraagt psychiater Adriaan Denys zich af hoe het mogelijk is dat er steeds meer depressies, angststoornissen en andere psychische problemen zijn in een wereld met meer welvaart, mogelijkheden en veiligheid dan ooit. Ook sterpsychiater Dirk De Wachter stelt in zijn eindejaarsconférence op zijn wat volkser manier in wezen dezelfde vraag. Hij wijst erop dat niet alleen het aantal psychiatrische diagnosen bij elke uitgave van de DSM (Diagnostic and Statistical Manual of  Mental Disorders) toeneemt, maar ook de wachtlijsten in de zorg, en hij herhaalt regelmatig dat hij te veel werk heeft.

.Zowel Denys als De Wachter geven ook een deel van het antwoord: precies omdat wij leven in een wereld met meer welvaart, mogelijkheden en veiligheid, wordt verwacht dat mensen tevreden en gelukkig zijn en is er maar weinig begrip voor de gewone, normale moeilijkheden met de normale problemen van het leven, de ‘lastigheden van het 

leven’ zoals De Wachter ze noemt.

Voor de normale, existentiële problemen van het leven – opgroeien en volwassen worden, zin en betekenis vinden, omgaan met anderen, omgaan met de eindigheid van het leven – is immers geen bijzondere psychologische hulp vereist, maar volstaat in principe de gewone levenswijsheid. Om ongelukkig te mogen zijn, is een medische legitimatie nodig, een toegangsticket in de vorm van een ‘psychische stoornis’ met een erkende ‘psychiatrische diagnose’. Concreet: met gewoon verdriet, rouw of vermoeidheid kan men niet thuisblijven en heeft men geen recht op psychologische zorg of financiële hulp, met een diagnose van depressie of burnout wel.

Lees verder

Missie
bottom of page