top of page
Strategie van het Geluk I

Lezingenreeks

Posttraumatische stress en posttraumatische groei

PTS_1.png

Inhoud

Iedereen krijgt vroeger of later in het leven te maken met ongevraagde, onaangekondigde en ongewenste gebeurtenissen die moeilijk te verwerken kunnen zijn. Zij lijken bij het leven zelf te behoren en soms lijkt het leven wel Fifty Shades of Trauma. Sommige mensen lijken daar makkelijker mee om te kunnen gaan dan andere en vaak wordt dat toegeschreven aan eigenschappen zoals zelfvertrouwen of veerkracht. Dan rijst snel de vraag of dit vaste eigenschappen van de betrokkene zijn, dan wel of ze ontwikkeld kunnen worden….

Traumatische gebeurtenissen zijn ongevraagde, ongewenste, ingrijpende levensgebeurtenissen die niet alleen een grote emotionele impact kunnen hebben, maar die volgens velen ‘langdurige of zelfs blijvende wonden, kwetsuren en littekens’ kunnen veroorzaken. Als men er zo naar kijkt, veroorzaakt dit trauma aanzienlijk lijden, voor jezelf en voor je omgeving. Men verliest elk houvast, twijfelt aan de zin van het leven en het kan aanleiding zijn tot  depressie, verslaving of zelfs suïcide.​
Is dit de enige manier om naar traumatische gebeurtenissen te kijken?

Dr. Gerbert Bakx buigt zich in deze lezingen over de vraag hoe we ‘levenskunstiger’ kunnen omgaan met de ongevraagde verrassingen en uitdagingen van het leven.

Praktische informatie

Online reeks van drie lezingen (elke lezing duurt +/- 2 hr)

Deelnameprijs? 30 EURO voor de reeks van 3 lezingen, opnames inbegrepen.

Start: 19.30 uur - Einde: 21.30 uur

bottom of page