top of page
Strategie van het Geluk I

Lezingenreeks

De Strategie van het Geluk - Deel II

depressie-2 gezichten.jpg

Inhoud

Vijf lezingen die het Deel II vormen van de steeds weer hernomen en toch voortdurend vernieuwde lezingenreeks 'De Strategie van het Geluk', waarover Dr. Bakx ook succesrijke boeken schreef. Deel I ging meer specifiek over het lijden en het beëindigen van het lijden om tot een toestand van vrede, autonomie en vrijheid te komen. Deel II gaat over het invullen van het vrijheid, het vorm geven aan het leven. Deze reeks mag zich nog steeds in een grote belangstelling verheugen. Dat is ook normaal: gelukkig zijn wil toch iedereen?

 

Inderdaad, en zo lang het leven meezit, lijkt iedereen het ook wel te kunnen. Maar gelukkig zijn als het leven niet meezit, als het leven ons niet toelacht, dat is heel iets anders. De cijfers over depressie, burn-out, verslaving, zelfgekozen levensbeëindiging en andere vormen van levensmoeheid, evenals de cijfers over het gebruik van geneesmiddelen, spreken voor zich.

 

Levenskunst, het vormgeven aan het goede leven, is immers geen vanzelfsprekendheid. Lijden daarentegen lijkt als vanzelf te ontstaan als reactie op omstandigheden en vele mensen hebben zelfs het idee dat men er als het ware ‘in valt’. Levenskunst moet dan ook aangeleerd worden, net zoals dansen moet aangeleerd worden. Het gaat over het ontplooien van onze mogelijkheden en vergt inzicht, wijsheid en motivatie.

 

Tijdens de lezingen zal het dan ook gaan over waarden en waardigheid, kwetsbaarheid en veerkracht, aanvaarding en mededogen, en het verschil tussen goed ‘voelen’ of 'hebben' en het goede leven. Het gaat dus niet om magische technieken, mirakelremedies, (pseudo)spirituele vluchtwegen of tegeltjeswijsheden, maar om een concrete en praktische existentiële kaart en inzichten op basis van een inspirerende, emanciperende en empowerende visie die duurzaam werkt voor wie met nieuwe ogen naar het leven wil kijken en de echte ingrediënten van een gelukkiger leven wil leren kennen.  :

Praktische informatie

Online reeks van vijf lezingen (elke lezing duurt +/- 2 u)

Deelnameprijs? 50 EURO voor de reeks van 5 lezingen, opnames inbegrepen.
Start
: 19.30 uur - Einde: 21.30 uur

bottom of page