top of page

VZW-structuur

gegevens Aca.PNG

-

De vzw werd opgericht op 08 augustus 2010 en neergelegd ter griffie der Rechtbank van Koophandel te Leuven, 13 oktober 2010.

 

Bestuurders van de vzw

Gerbert Bakx                          voorzitter

Gert Cluyts                              secretaris

Mia Jansen                              penningmeester

Lieve De Brabandere         bestuurder

Veerle Tibax                           bestuurder

Annemie Lemahieu            bestuurder

Ives De Saeger                      bestuurder

bottom of page