top of page
Lezen - Levenskunst - Luisteren - Mindful spreken
 
Duiding en info
Praktisch
data 2022
Filosofisch lezen_1.jpg

Lezen – Luisteren – Levenskunst - Mindful spreken

 

Boek: Stop met aardig zijn 
Word jezelf door grenzen te stellen 

Auteur: Thomas d'Ansembourg 

Uitgeverij: Ten Have

Hoe integreer je de inhoud van een boek?

Ieder leest thuis op eigen tempo het gekozen boek. Daarna komen we 5 zaterdagen online samen om het boek te bespreken.

We onderzoeken wat de inhoud van het boek in ons leven kan betekenen en inspireren elkaar. Alle verdediging, overtuiging en reactie laten we varen om de meerstemmigheid van onze gedachten optimaal te laten groeien.

De leesgroep wordt begeleid door een facilitator, Angelique Lins, die een open gespreksruimte biedt om gedachten te delen, te reflecteren over de inhoud van het boek dat we lezen en de plaats die we deze inhoud willen geven in ons leven.

Een filosofische leesgroep stimuleert het vrije denken; moedigt aan om gedachten en twijfels te ordenen; om pijn, verdriet, boosheid, angst, schuld en schaamte te overstijgen. We creëren openingen naar nieuwe zingeving, verbinding, vreugde, solidaire actie en welzijn door ons te laten inspireren door het boek en door elkaar.

We proberen dus niet om het boek literair te analyseren. Het is ook niet de bedoeling om elkaar te overtuigen. Iedereen kan vrij zijn/ haar mening uiten en we luisteren met respect naar elkaar.

Wie kan aan de leesgroep deelnemen?

Iedereen die bereid is het voorgestelde boek te lezen en samen met anderen op een verbindende manier wil reflecteren over de inzichten van het boek.  

 

Hoe wordt dit georganiseerd?

Tijdens online zoomsessies van telkens een tweetal uur, reflecteren we over de inhoud.  Het is de bedoeling dat we vanuit onze levenservaring in de spiegel kijken van het gedachtegoed van het boek. Daardoor creëren we in onszelf nieuwe inzichten en verfrissende ideeën.

Om voldoende verbinding te realiseren, werken we met een vaste groep. Hoe meer vertrouwen er is, hoe makkelijker we met elkaar kunnen praten en gedachten kunnen delen. Daarom ook maken we de groep bij voorkeur niet groter dan 10 deelnemers.

De facilitator, Angelique Lins, heeft een dubbele rol: enerzijds is ze verantwoordelijk voor de uitnodiging en het verloop van de sessie. Anderzijds participeert zij ook aan het gesprek, want deze sessie is een gezamenlijk gebeuren van alle deelnemers.

Structuur van een sessie

De structuur van de leesgroep sluit aan bij de structuur van de integratiegroepen.

Voorafgaand aan elke sessie wordt meegedeeld welk deel van het boek wordt gelezen.
We raden aan een schriftje bij te houden, waarin tijdens het lezen en tijdens de sessies
vragen en reflecties kunnen worden genoteerd.

Elke sessie heeft een relatief vaste structuur :

 

*  Check-in: hoe zit ik er nu bij? Meditatief moment.

*  Luisterronde 1: inhoud van het gelezen deel

 • De gedachten worden gedeeld vanuit de vraag: Wat heeft me geraakt in dit boek? We geven geen commentaar, reflecties. We gaan niet in dialoog, maar delen onze gedachten.

 • Wat viel me op in de inbreng van de anderen. Nieuwe reflecties op basis van wat je gehoord hebt. Wat had je zelf niet opgemerkt? Wat werd eventueel nog versterkt.

*  Luisterronde 2: spiegeling aan eigen leven (kort individueel schrijfmoment creëren)

 • Wat betekent deze inhoud nu voor mijn leven? Wat heb ik hieromtrent zelf reeds meegemaakt? Heb ik iets gelijkaardigs meegemaakt? In welke omstandigheden zou me dit inzicht kunnen inspireren? Welke obstakels ervaar ik dan in mezelf?

 • Elke deelnemer krijgt de ruimte en de tijd om hierover iets mee te delen.

*  Check-out: Meditatief en ruimte om mee te delen: ‘Wat neem ik mee? Wat resoneert nu in mij?’

mindful lezen - handen.jpg

Hoe kan je inschrijven voor dit mindful leestraject?

 • Inschrijven kan via mailtje naar de facilitator, Angelique Lins. Het mailadres is : leesgroeplevenskunst@gmail.com. In de onderwerpregel vermelden: "Filosofische leesgroep".

 • De eerste tien mensen die mailen, zijn ingeschreven. Daarna worden de inschrijvingen stopgezet.

 • De reeks van vijf sessies bedraagt € 50.

 • De betaling kan je doen op het rekeningnummer van de Academie voor Levenskunst: IBAN BE80 7350 2734 3577.

Wanneer wordt deze leesgroep georganiseerd?

Om de week ontmoeten en spreken we elkaar online op zaterdagvoormiddag
van 09u30 tot 11u30 via Zoom. 
Data: zaterdag 10 februari, 17 februari, 24 februari, 2 maart en 9 maart

 

Heb je interesse?

Heb je vragen?

Neem dan contact op met de facilitator: leesgroeplevenskunst@gmail.com

​Angelique Lins

mindful lezen - venster.jpg

Reeds gelezen boeken 

Mitch Albom

Mijn dinsdagen met Morrie

Morrie.jpg

Edith Eger

Het geschenk

foto mindful lezen eger.jpg

David Van Reybrouck
Vrede kun je leren

foto mindful lezen boek_edited.png

Viktor E. Frankl

De zin van het bestaan

foto mindful lezen frankl.jpg

Dit waren enkele reflecties van deelnemers:

 • Erg verrijkend. Een bewijs dat je van anderen veel kan leren.

 • Keys to free yourself from guilt and shame.

 • Het deed vooral dieper nadenken en stilstaan. Je krijgt inzichten in het denken van anders.

 • Het delen van ideeën was fijn en inspirerend.

 • Het beginnen met een korte meditatie en de afsluiting maakten er een compleet geheel van.

 • Hoewel het online was en je elkaar niet kende, wat er een grote verbondenheid, een grote luisterbereidheid met heel veel respect voor elkaar.

 • Wat een inzichten: je creëert je eigen gevangenis en je kan jezelf bevrijden. Wil ik getrouwd zijn met mezelf, blijft me bezighouden.

 • Rustig en vastberaden begeleid.

 • Vriendelijke dialogen.

 • Ik heb nu meer begrip voor mijn moeder en ik kan nu beter vergeven.

Toekomstige boeken
Inschrijven en prijs
Reflecties
bottom of page