top of page

online Socratisch Gelukscafé

Socratisch Café.jpg

Het Socratisch Gelukscafé

Maandelijks: eerste maandag van de maand

19.30 uur tot 21.30 uur

Online, begeleid door dr. Gerbert Bakx

Wat is het opzet van het Socratisch Gelukscafé?

Maandelijks organiseren we een Socratisch gespreksmoment o.l.v. Gerbert Bakx om ons dagelijkse leven te spiegelen aan de filosofie en de inzichten van De Strategie van het Geluk.

Wie kan hieraan deelnemen?

We verwachten dat de deelnemers vertrouwd zijn met de inhoud van De Strategie van het Geluk, die je op diverse manieren hebt leren kennen; in een lezingenreeks, via het boek, tijdens een weekend of de zomerreis. Dus iedereen die ‘De Strategie van het Geluk’ deel I en/of deel II heeft gevolgd, kan deelnemen aan deze gespreksavonden.

Hoe wordt dit georganiseerd?

Als je geïnteresseerd bent om deel te nemen aan één of meerdere sessies van het Socratisch Gelukscafé, meld je dan aan. Na deze aanmelding ontvang je maandelijks een mail met een zoomlink om deel te nemen aan de betrokken sessie. Je bent dan vrij om al dan niet deel te nemen. 

Hoe verloopt een Socratisch Gelukscafé?

Gerbert Bakx begeleidt deze avonden. In tegenstelling tot de lezingen zal hij de inhoud van de avond niet zelf bepalen. De deelnemers worden uitgenodigd om zelf onderwerpen, thema’s, vragen of uitdagende situaties aan te brengen. Met een open en socratische blik gaat de groep in gesprek en wordt het onderwerp belicht vanuit de ‘De Strategie van het Geluk’.

Wanneer vinden deze Socratische Gelukscafés plaats?

Elke eerste maandag van de maand kan je deelnemen aan deze gespreksmomenten. We starten om 19.30 uur en ronden af rond 21.30 uur, zie agenda.

Deelnameprijs

We vragen, net zoals bij de Socratische Gelukscafés die vroeger live plaatsvonden in Antwerpen, Diest of Scherpenheuvel, een kleine bijdrage van € 5. Dit kan je bij elke sessie overmaken op het rekeningnummer van Gerbert Bakx BE91 4310 1955 6176 met de vermelding van je naam en Socratisch Café.

bottom of page